Skjerpede straffer

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Som ventet endte høyesterettsbehandlingen av

NOKAS-saken med at de tiltalte fikk skjerpet

straffene sine i forhold til lagmannsrettens dom.

Ti av de tolv må belage seg på noen år mer i fengsel, mens to, Kjell Alrich Schumann og Metkel Betew

ble dømt til forvaring. Selv strafferabatten som

honorar for tilståelse ble noe mindre enn i lagmannsretten. Retten satte dessuten opp noen kriterier for hva som er en god og en mindre god tilståelse.

Dermed lukket Høyesterett noe av gapet mellom aktoratets påstand og dommen i lagmannsretten.

Hovedinntrykket av høyesterettsbehandlingen er at straffeutmålingen endte på et nivå mellom tingretten og lagmannsretten. Retten legger vekt på at NOKAS-ranet var av eksepsjonell art både i omfang, brutalitet og følger. Påtalemyndigheten har arbeidet for at

dommen skulle sette en standard for straffenivået etter slike forbrytelser. Det har vi nå fått. Med

høyesterettsdommen fredag ligger straffen høyere

for organisert ran i dette omfang enn for ran

som er blitt pådømt tidligere.

Ingen ran her i landet kan sammenliknes med

NOKAS-ranet. Ranets brutale karakter, og ikke

minst drapet på politimannen Arne Sigve Klungland, motiverte både politi og påtalemyndighet til å skjerpe seg for å vise at slike anslag av nesten militær karakter mot vår sivile orden ikke ville bli tålt. For påtalemyndigheten helt opp til Riksadvokaten var det ønskelig at det skulle statueres et eksempel.

Riksadvokaten kan nå konstatere at Høyesterett har fulgt påtalemyndighetens anbefalinger nesten helt ut. Ikke minst gjelder det forvaringsdommene mot

Schumann og Betew, som begge gjennom sin

forbryterkarriere har vist liten vilje til å endre

livsførsel. Derimot har hovedmannen bak ranet,

David Toska, fått en oppmuntrende hilsen med på veien ved at han ikke ble idømt forvaring, slik

Riksadvokaten ville. Han skal gis en sjanse til å la seg rehabilitere. Slik har Høyesterett ikke bare skjerpet, men også nyansert de strenge dommene for et ran av skremmende omfang.