- Skjerper rutinene

Advokat Øyvind Eriksen i advokatfirmaet BA-HR har vedtatt et forelegg fra Økokrim på 50000 for overtredelse av regnskapsloven.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Vedtaket har samme virkning som en dom. Det er begrunnet med at en faktura på 2,5 millioner kroner fra BA-HR til Aker RGI bare viste til juridisk bistand i mars og april 2002.

Fakturaen inneholdt ikke opplysninger om at en vesentlig del av fakturaen gjaldt arbeid utført av Tore Tønne og hans selskap Tønne Consult i forbindelse med Aker RGIs overtakelse av Kværner ASA.

Beklager

I vedtaket blir det fra Økokrims side vist til fem brudd på regnskapsloven, ett brudd på merverdiavgiftsloven og ett brudd på forskrift om innhold av salgsdokumenter.

I en pressemelding beklager Eriksen at fakturaen ble utformet på en måte som etter Økokrims vurdering «innebærer brudd på formregler om spesifikasjon av faktura».

Leder av styret i BA-HR, advokat Rolf Johan Ringdal, avviser at Eriksens formulering er uttrykk for en bagatellisering av forelegget.

- Forelegget er ilagt for brudd på regnskapsregler, og det tar vi alvorlig, sier Ringdal.

- Man kan ha ulike oppfatninger om den vurdering Økokrim har foretatt, men vi vil ikke prøve den rettslig. Vi tar Økokrims beslutning til etterretning, og forsøker å legge saken bak oss.

Skjerper rutinene

- Har BA-HR noen gang tidligere blitt ilagt en slik bot?

- Selvfølgelig ikke. Men vi er glad for at de spekulasjoner som har vært framsatt om vår håndtering av saken, ikke står i noe rimelig forhold til Økokrims vurdering.

- Hvilke konsekvenser får denne saken innad i BA-HR?

- Den vil føre til en innskjerping av våre rutiner. Både saken og den dekningen vi har vært gjenstand for, tilsier at vi må områ oss og gå i oss selv, sier Ringdal.

Framtredende advokater Dagbladet har vært i kontakt med mener at forelegget mot BA-HR-advokat Eriksen ikke er alvorlig nok til at han risikerer å miste sin bevilling. Men dommen blir beskrevet som «oppsiktsvekkende», fordi det knapt har hendt tidligere at noen partner i et stort advokatfirma i Oslo har fått et forelegg eller godtatt en bot. Det er bred enighet om at saken er et klart brudd på reglene for god advokatskikk og at saken vil få allmennpreventiv virkning.

- Jeg er ganske sikker på at man vil merke seg punktene som inngår i forelegget. Det vil skje en innskjerping av rutiner, slik at fakturaer og beskrivelser av arbeid heretter blir pinlig nøyaktig, sier Advokat Cato Schjødt.