Skjerpet skatt for Spania-nordmenn?

En ny skatteavtale med Spania er i havn. Mye tyder på at nordmenn med hytte i Spania blir lite fornøyde med avtalen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den nye skatteavtalen mellom Norge og Spania er nå vedtatt. Det er som ventet, bare ratifiseringen som har latt vente på seg siden landene ble enige i fjor. Avtalen gjelder fra nyttår av.

Dette betyr avtalen

SKATTEPLIKT:

Ved ligningen av personer bosatt i Norge blir også inntekter som kan skattlegges i Spania skattepliktige hit, men skatt som er betalt i Spania kommer til fradrag i skatt som utlignes i Norge. Dette hindrer dobbeltbeskatning, hvilket er til glede for skattyterne, men gir samtidig skatteplikt til Norge for midler som tidligere bare kunne beskattes i Spania.

KUN BETALT SKATT

Etter den gamle avtalen ga Norge kreditt som om det var betalt skatt på visse inntekter (utbytte, renter og royalties) selv om slik skatt ikke var betalt i Spania. Dette er ikke videreført i den nye avtalen. Kun skatt som virkelig er betalt, gir nå kreditt.

PENSJONER M.M.

Pensjoner, livrenter og sosiale trygdeytelser: I motsetning til tilsvarende bestemmelse i OECD-mønsteret omhandler den nye avtalen alle typer pensjoner, både private og offentlige. Dette i likhet med senere avtaler Norge har inngått. Pensjoner skal skattlegges i den staten hvor pensjonisten er bosatt.

Spansk skatt på pensjoner er i utgangspunktet bra for norske pensjonister i Spania. Pensjonister beskattes der svært lett. Årsaken er imidlertid at pensjonene er svært lave. Det gjelder jo ikke for de mange «trekkfuglene» som har flyttet fra Norge til Spania. Eksperter har vært skeptiske til at dette over tid kan vedvare.

Det er verdt å huske skillet mellom nordmenn som bor i Spania, men fortsatt hører hjemme i Norge, og nordmenn som virkelig er emigrert. Med den nye skatteavtalen gjelder forslaget til nye skatteregler for fritidseiendom og annen eiendom i utlandet også for nordmenn med 'hytte' i Spania.

Forslag til nye regler

Det er cirka tre uker siden regjeringen foreslo de nye reglene. Dette er de viktigste endringene som regjeringen ønsker gjennomført:

Oppheve fritaket for formuesskatt på eiendom i utlandet

Innføre full fradragsrett for gjeldsrenter for dem som har eiendom utenlands.

«Forslaget vil derfor isolert sett medføre en skjerpelse av formuesskatten, men økt fradrag for gjeld og gjeldsrenter vil i de fleste tilfeller mer enn kompensere dette», het det i en pressemelding fra Finansdepartementet da forslaget ble presentert.

Kontinentalsokkelen inkludert

Også kontinentalsokkelen er omfattet av den nye skatteavtalen. Dette skriver Finansdepartementet i pressemeldingen:

«Beskatning av virksomhet på kontinentalsokkelen: Gjeldende avtale omfatter ikke virksomhet på kontinentalsokkelen. Dette betyr at norsk beskatning på dette området ikke begrenses av avtalen. I den nye avtalen har man fulgt de generelle retningslinjer for Norges nyere skatteavtaler, ved å la kontinentalsokkelen være omfattet av skatteavtalens gyldighetsområde, samtidig som man har en særskilt artikkel om beskatning av virksomhet og arbeid på sokkelen.»

Den nye skatteavtalen følger i store trekk det mønsterutkastet som er utarbeidet av OECD, og som er lagt til grunn i Norges skatteavtaler de seneste år, opplyser Finansdepartementet.