Skjerpet straff mot tre russ etter overgrep mot 14-åringer

Tre unge menn er dømt til fengsel i ett år og to måneder for seksuelle overgrep mot to 14 år gamle jenter under en russefest i 2014.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Seks måneder av straffen er gjort betinget av Borgarting lagmannsrett. Dommen er en kraftig skjerping av dommen i Fredrikstad tingrett i juni i fjor, da de tre gjerningsmennene ble dømt til 60 dagers fengsel og 420 timers samfunnsstraff.

Borgarting lagmannsretts flertall på seks dommere mener at samfunnsstraff ikke er anvendelig i en sak som dette, framkommer det av domsslutningen.

Overgrepet skjedde på en russefest på Østlandet i 2014. En 14 år gammel jente deltok frivillig i de seksuelle handlingene med de tre, men var svært beruset. De tre mennene, som var russ på dette tidspunktet, har da også forklart at hun selv tok initiativ.

En av mennene er også dømt for seksuell omgang med en annen 14-åring på den samme festen.

Lagmannsretten understreker at det ikke er noe formildende moment ved straffutmålingen at den seksuelle omgangen var frivillig fra jentenes side ettersom de var mindreårige.

Ved straffutmålingen la lagmannsretten i skjerpende retning vekt på at overgrepene mot jentene i noen grad var planlagt. Retten bemerket også at den seksuelle omgangen med de to 14-åringene, som begge på påvirket av alkohol, bar preg avutnyttelse. Det ble dessuten tatt i betraktning at guttene ignorerte alle forsøk fra andre tilstedeværende på å stanse dem.

I formildende retning legger retten vekt på at alle tre har tilstått forholdene og at saken ble liggende i 15 måneder hos politiet etter at etterforskningen var avsluttet.

Mennene er tidligere dømt til å betale 80.000 kroner i oppreisningserstatning til jenta. En av dem må i tillegg betale 30.000 kroner til den andre jenta. Dette punktet var ikke anket.

(NTB)