Skjevt om sjøfolks arbeidsvilkår

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ingen annen regjering har gjort mer for norske sjøfolk enn Stoltenberg-regjeringen. Jeg mener derfor det er en svært skjev fremstilling Bjørn Haave fra Norsk Sjøoffisersforbund gir i Dagbladet 8. juli. Det er FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) som fastsetter internasjonale minimumskrav blant annet til hvor lenge sjøfolk skal stå på vakt og hvor lang hvile de har krav på. Per i dag er det ingen forslag om å endre hovedregelen om minimum ti timers hvile over en 24 timers periode. Problemstillingen Bjørn Haave tar opp, knytter seg derimot til en unntaksbestemmelse. Det er forslag om å endre denne slik at det ikke lenger vil være et ufravikelig krav om minst 6-timer hvile i en 24-timersperiode. Det er foreløpig ikke fattet noe endelig vedtak verken i EU eller i IMO. Etter planen skal saken vedtas i IMO i juni 2010. Norge har i en rekke møter i EU argumentert for at hviletiden må være minst seks timer. Dersom Norge ikke får gjennomslag i EU for vårt synspunkt, vil vi vurdere å reservere oss mot EUs posisjon, slik at vi står fritt til å forhandle saken i IMO.