DRAMATISK: Oslo-politiet mener den dramatisk biljakten langs en gangsti i Oslo var forsvarlig. Video: Politiet / Dagbladet Vis mer

Politiet forsvarer biljakt

- Skjønner det kan virke skremmende

Politiet mener dramatisk biljakt langs gangsti i Oslo var forsvarlig.

Publisert

Oslo-politiets biljakt på to svenske ranere i fjor sommer har vakt betydelig oppsikt, etter at Dagbladet denne uka publiserte politiets egen video fra den høydramatiske hendelsen.

I nærmere et minutt forfulgte en patrulje de væpnede ranerne på begge sider av Akerselva, langs en gangsti, før de til slutte rente svenskenes scooter i senk og pågrep dem med våpnene trukket.

Svenskene hadde minutter i forveien rygget inn i gullsmeden Thunes butikk ved Stortinget, truet de ansatte og kunder med pistol og skutt i taket, før de forsvant med store verdier. De ble påtruffet av en patruljen ved Vulkan, vis-à-vis nedre Grünerløkka, og ga gass.

DRAMATISK: Da to ranere truet til seg klokker og smykker for millioner av kroner med pistol, la politiet i Oslo ut på jakt. Se den dramatiske pågripelsen. Video: Politiet. Redigering: Øistein Norum Monsen / Dagbladet Vis mer

Måtte kaste seg til siden

Politiets dashboardkamera fanget det hele. På videoen ser man jakten foregå i høy hastighet på stien, der i alt elleve sivile befinner seg langs ruta. En mann med barnevogn må kaste seg til side for scooteren ved enden av Aamodt bru.

- Pass på tredjeperson! roper politimannen i passasjersetet til kollegaen bak rattet.

Johan Fredriksen, leder for Oslo-politiets felles enhet for operativ tjeneste, forklarer at forholdets art spiller inn i vurderingen av hvilke virkemidler politiet bruker i slike «skarpe» oppdrag.

Vi avbryter mange sånne jakter ukentlig her i Oslo. Johan Fredriksen, leder for felles enhet for operativ tjeneste i Oslo-politiet

- Det er ofte sånn med tohjulinger at lista ligger høyt for i det hele tatt å foreta en forfølgelse, men med med et grovt ran med skudd avfyrt er det nok en forventning om at politiet gjør det de kan for å stoppe den typen kriminalitet, sier Fredriksen til Dagbladet.

- GOD OPPLÆRING: Johan Fredriksen i Oslo-politiet forteller at betjentene må gjennomføre tester for å kunne kjøre et utrykningskjøretøy. Foto: Marie Røssland / Dagbladet
- GOD OPPLÆRING: Johan Fredriksen i Oslo-politiet forteller at betjentene må gjennomføre tester for å kunne kjøre et utrykningskjøretøy. Foto: Marie Røssland / Dagbladet Vis mer

- Når det er sagt: Det ligger kompetansebevis i bunnen, det ligger ganske klare føringer for hva man kan gjøre og ikke kan gjøre. Dette er totalt sett innenfor føringene for mannskapenes kompetanse, legger han til.

- Ikke det fulle bildet

Fredriksen framholder også at opptaket ikke gir det fulle bildet av situasjonen.

- Det er filmet med et dashboardkamera med et veldig fokus på situasjonen, med veldig begrenset vidvinkel. Det betyr at føreren av utrykningskjøretøyet [i virkeligheten] ser mye mer og vurderer ut fra det han ser, sier politiinspektøren.

Han opplyser videre at under en slik biljakt er det sjåføren selv som beslutter hvorvidt han/hun skal ta opp eller avbryte forfølgelsen.

- Det er føreren selv som må avgjøre hva som er forsvarlig og ikke, mens operasjonsleder også kan gå inn og avbryte en såkalt jakt dersom det kommer inn informasjon som tilsier at den er uforsvarlig, forklarer Fredriksen.

- Kan virke skremmende

- Det er mange ulike hensyn her: publikum - vi har talt elleve sivile personer på stien; vi har de mistenkte, som blir stoppet med påkjørsel; og så har man politipersonellet. Det må jo være vanskelig å vurdere sånt når situasjonen skifter så fort som den gjør her?

- Ja, det er jo politiets profesjon, dette, og dette er av de mest skarpe oppdragene politiet står i, og viser politiets hverdag på det vanskeligste. Jeg har sett denne videoen, og politiet stopper tidvis nesten helt opp, og gjør - ut fra det jeg kan se ut fra den smale vinkelen - gode og forsvarlige vurderinger, svarer Fredriksen.

- Når det er sagt: Det er klart at utenforstående som plutselig blir en del av en slik situasjon, vil oppleve dette som veldig dramatisk, og har heller ikke noe forhold til hva politiet ser, hva de vurderer. Så totalt sett skjønner jeg godt publikum, at det kan virke skremmende, sier politiinspektøren - som konkluderer at forfølgelsen ble gjennomført på en god måte, sier han og legger til:

- Tvangsmessig stans ved bevisst påkjørsel er også innenfor prosedyrene når kompetansen til føreren ligger i bunnen. Men det er veldig tydelige aktsomhetshensyn å ta. Dette gikk greit ut fra forholdene, og totalt sett er det et veldig godt stykke politiarbeid som er gjennomført her.

SKYTER I TAKET: De to ranerne stengte ansatte og kunder inne på bakrommet, og skjøt i taket da de flyktet med byttet. Foto: Politiet
SKYTER I TAKET: De to ranerne stengte ansatte og kunder inne på bakrommet, og skjøt i taket da de flyktet med byttet. Foto: Politiet Vis mer

- Skiller klinten fra hveten

- Marginene kan sies å være små, og man kan også tenke seg at dette også kan tippe den andre veien og ende med personskade for noen av de involverte - enten publikum, mistenkte eller personell. Hva gjør politiet i etterkant hvis så skulle være tilfelle?

- Det er en hypotese i forhold til et helt annet utfall, og da har vi en annen type sak. Så nå forholder jeg meg til denne saken konkret, og tror jeg lar det bli med det.

- Dette er jo en gangsti, ei gangbru og til slutt en smal sti. Er dette en type kjøring patruljene blir drillet og får opplæring i?

- Det ligger en grunnkompetanse i bunnen for å få kompetansebevis for utrykningskjøring. Og det er det som på en måte skiller klinten fra hveten. Så alt det formelle ligger her i bunnen for den typen tjenesteutførelse, sier Fredriksen.

Politiinspektøren er tilbakeholden med å i detalj om dette.

- Det vil skape en forutsigbarhet for kriminelle, slik at de vet akkurat hva de skal kunne foreta seg for at politiet avstår fra å gjøre jobben sin. Det vil være en helt konkret aktsomhets- og forsvarlighetsvurdering i hver enkelt sak, slik som i dette tilfellet også.

Overrasket

- I denne konkrete saken: Er det blitt fremmet noen klage eller anmeldelse fra noen parter her?

- Ikke meg bekjent. Men det er jo litt sånn med politiets arbeid totalt sett at uansett må vi må tåle at det ses på alle sider av politiets tjenesteutførelse med kritiske øyne, sier Fredriksen.

Politiinspektøren sier han er noe overrasket over Dagbladets tilnærming.

- Her har man virkelig satt en stopper for de mest hardbarka kriminelle som tenkes kan, som har utsatt folk for ekstreme påkjenninger, med skudd avfyrt. Dette er kriminelle som det er veldig viktig å få stoppet, og jeg tenker at folk flest applauderer at politiet faktisk setter seg i stand til det på en forsvarlig måte, sier Fredriksen, og fortsetter:

- Jeg tenker at forsvarligheten er ivaretatt selv om noen opplever det som dramatisk - og det forstår jeg veldig godt når dette scenarioet plutselig kommer rullende i en ellers fredelig del av Oslo by.

Har fått PTSD

De to svenskene innrømmer straffskyld for det brutale ranet. Under rettssaken, som startet i Oslo tingrett denne uka, har flere ansatte forklart at de har betydelige seinvirkninger etter å ha blitt truet med pistol, og fryktet å bli drept.

- Jeg fikk ikke sove i en måned etterpå. Jeg holdt på å bli gal, forklarte en kvinne som har fått diagnosen posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

- Så ligger det en slags beskjed, da, fra Oslo-politiet til kriminelle miljøer om at dette er kanskje noe de skal tenke seg om to ganger før de gjennomfører? For da kan de bli forfulgt og stoppet på den måten.

- Altså, i en sånn sak er det ikke bare den forfølgelsen du ser som skjer i politiets regi. Det styres masse ressurser fra politiets operasjonssentral i og rundt denne situasjonen. Hadde dette vært en mopedfører som bare stakk fra politiet uten noen som helst bakgrunn, ville vi sannsynligvis latt ham gå, for ikke å generere fare, sier Fredriksen.

Totalt sett er det et veldig godt stykke politiarbeid som er utført her. Johan Fredriksen, leder for felles enhet for operativ tjeneste i Oslo-politiet

- Men vi hadde likevel foretatt oss, skal vi si, tiltak som hadde gjort at vi hadde fanget opp denne personen på en annen og mer forsvarlig måte. Vi avbryter mange sånne jakter ukentlig her i Oslo, sier politilederen, og forsetter:

- Men det er viktig ikke å skape et lovtomt rom og en forutsigbarhet på at bare du er gæren nok og tar store nok sjanser, så slipper du unna politiet. Det er ikke sånn. Vi vurderer forsvarligheten av det vi gjør, vi vurderer vår tilnærming. Her var det viktig å få stoppet disse fordi forholdets art var som det var, og så er det opp til fører å bedømme forsvarligheten.

Ba om prioritet

Fredriksen minner om begrensningene ved dahsboardvideoen.

- Husk at dette var et dashboardkamera som har en veldig smal vinkel og bare fokus på kjøretøyet foran. Sjåføren ser til siden, han bremser med, han vurderer, men det kan likevel oppfattes som dramatisk for dem som har vært i nærområdet.

HARDT TIL VERKS: Ranerne brukte et kubein og ei slegge for å slå i stykker glassmontrene hos Thune. Foto: Politiet
HARDT TIL VERKS: Ranerne brukte et kubein og ei slegge for å slå i stykker glassmontrene hos Thune. Foto: Politiet Vis mer

- Vi hører jo føreren eller kollegaen be sambandet om å ti stille. Er det uttrykk for den selvstendige vurderingen patruljen gjør, i motsetning til å få instrukser fra operasjonssentralen?

- Han ber ikke operasjonssentralen om å være stille, men man ber om prioritet på sambandet for at man skal kunne gi posisjoner, få andre enheter i posisjon. Nå ville det seg sånn at han stoppet der han stoppet - ferden kunne fortsatt, og vi kunne fanget opp denne flukten på annen måte gjennom styring og ledelse. Men det er viktig å ha prioritet på sambandet når det er så store og skarpe situasjoner som foregår.

Erfarne instruktører

- Så hvis jeg skjønner deg riktig, er dette noe patruljene får opplæring i. Hvor grundig er den opplæringen, altså den etiske opplæringen patruljene får for slike skarpe situasjoner?

- De gjennomgår kjøreopplæring, og det er mye læring og erfaring som formidles av erfarne instruktører, og det er ferdighetsprøver, sånn at man får et kompetansebevis. Og så er man mer eller mindre erfaren, ut fra hvor lenge man har vært i politiet, hvor lenge man har kjørt utrykning, og så videre, svarer Fredriksen.

- Det er erfaring, og den bygges over tid. Det er så grundig opplæring som vi kan gi, og når vi ser på det totale antallet utrykninger i Oslo politidistrikt - og den skadefølgen som kommer som følge av det, som kan lastes politiet - er det heldigvis veldig få tilfeller i løpet av et år. Men det er en krevende tjeneste.

- Øves det konkret på forfølgelse utenom allmennvei, altså på f.eks. gangveier og sykkelstier?

- Nei, det kan vi ikke forsvare å drive med i det daglige. Det ville vært en for stor belastning på vårt publikum. Men dette er generell opplæring som er egnet til å tas i bruk uansett tid og sted, det er grunnleggende prinsipper som gjelder uansett hvor man kjører, og når man kjører.

GIR STØTTE: «UP-Olsen» gir Oslo-politiet støtte etter å ha sett forfølgelsesvideoen. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet
GIR STØTTE: «UP-Olsen» gir Oslo-politiet støtte etter å ha sett forfølgelsesvideoen. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet Vis mer

- Reflekterte politifolk

Leif N. Olsen, tidligere sjef for Utrykningspolitiet med tilnavnet «UP-Olsen», roser Oslo-politiet for håndteringen av situasjonen.

- Den farligste situasjonen for gående, syklende og andre trafikanter ser ut til å være på gangbrua helt mot slutten. Det vil alltid være en vurdering når skaden kan bli større enn nytten, altså når en biljakt bør stoppe. Risiko og gevinst med en biljakt blir vurdert fra start. En som kjørte for fort, ville nok ikke bli jaktet som i dette tilfellet, sier han til Dagbladet.

- Men her ser vi fra butikkens overvåkingskamera at ransmannen løsner skudd. Og da vil normalt politiet vurdere det som en risiko å la dem slippe unna, sier politiveteranen.

Olsen sier det høres ut som «reflekterte politifolk» satt i bilen.

Lyst til å diskutere?

Besøk Dagbladet debatt!

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer