KRAFTBÅT: Det var en RIB-båt av typen PolarCircle 760 med 300 hestekrefters motor som ble forsøkt kjøpt av den FLO-ansatte i det skjulte. Båten på bildet er en RIB av et annet merke. Foto: Roger Schederin
KRAFTBÅT: Det var en RIB-båt av typen PolarCircle 760 med 300 hestekrefters motor som ble forsøkt kjøpt av den FLO-ansatte i det skjulte. Båten på bildet er en RIB av et annet merke. Foto: Roger SchederinVis mer

Skjult salg av RIB vekket ny korrupsjonsmistanke

Da Forsvarsdepartementet gransket Nigeria-båt-salgene dukket det opp et mystisk RIB-salg.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dagbladets avsløringer av hvordan minst ti marienfartøyer havnet hos paramilitære i Nigeria har utløst full gjennomgang av Forsvarets salg av utrangert militærutstyr. En rekke mistenkelige salg og innkjøp ble i mars oversendt Økokrim, etter at de ble trukket fram av revisjonsselskapet PwC.

Da ble det påpekt at selskapet AF Decom AS har bistått Forsvaret med riving og sikring av kystfort som skal avvikles, uten at oppdraget er satt ut på anbud. Nå har departementets internrevisjon avdekket nye forhold mellom selskapet og Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) som de mener er så mistenkelige at Økokrim bør etterforske dem.

- Enkelte av de foreløpige revisjonsfunnene har vært av en slik karakter at vi allerede nå har valgt å informere Økokrim. Dette gjelder forhold knyttet til Forsvarets logistikkorganisasjon med utspring i mai 2013. Den endelige revisjonsrapporten vil bli oversendt påtalemyndigheten når den foreligger, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) i en uttalelse.

Økokrim etterforsker allerede en tidligere ansatt i FLO for grov korrupsjon, etter at han mottok rundt én million kroner privat fra kjøperne av flere norske marinefartøy.

Kraftbåt Nå er det et forsøk fra FLO på å kjøpe en RIB av typen PolarCircle 760 work, som har fått rivisorne i Forsvarsdepartementet (FD) til å stusse. Båten var eid av selskapet entreprenørselskapet AF Decom AS, men ble leid ut til FLO i 2012 og 2013. Men da selskapets oppdrag med å avvikle kystfort skulle avsluttes ønsket en ansatt ved FLO at Forsvaret skulle kjøpe båten. Prisen skulle på 650 000 kroner skulle inkludere en 300 hestekrefters utenbordsmotor og annet utstyr.

«AF Decoms kontaktperson kjenner ikke til hva Forsvaret skulle med båten», skriver departementet i oversendelsebrevet.

I en epost til selskapet gir den FLO-ansatte mannen detaljerte instruksjoner på hvordan betalingen skal splittes opp og strekkes ut over en tidsperiode. Han ba om at regningen på båten ble splittet opp i fem - hver på 130 000 kroner, og han ga også beskjed om at det på fakturaene bare skulle stå: «overtakelse av brukt materiell».

Splittet regninga Fire av fakturaene skulle sendes til FLO og én skulle sendes til Forsvarets eiendomsselskap Skifte eiendom. Beskjeden fra den FLO-ansatte var også at fakturaene måtte sendes med på ulike tidspunkter.

Nå er båten betalt, men er søkk borte for Forsvaret.  Den er ikke å finne hverken i Forsvarets materiellregnskap eller i småbåtregisteret. Der står den fortsatt registrert på entreprenørselspaet som solgte den.

«FD vurderer det som en indikasjon på høy mislighetsrissiko at beløpet for RIB-en skulle fordeles over fem fakturaer uten annen spesifisering av varen som kjøpes enn «overtakelse av brukt materiell. Det ville med adre ord ikke være mulig å ta rede på hva fakturaene gjaldt uten at selger ble kontaktet», skriver departementet i oversendelsesbrevet.

Båtsalg uten kontroll Utgangspunktet for granskningen har vært Dagbladets avsløringer rundt de såkalte «Nigeria-båtene», der minst ti norske marinefartøy har havnet hos paramilitære styrker i Vest-Afrika.

I tillegg til grove mangler knyttet til salget av marinefartøy, er det også avdekket en rekke underlige innkjøp og salg av kjøretøy og annet forsvarsutstyr knyttet til den korrupsjonssiktede og tidligere salgsansvarlige i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO).

Private selskaper som har vært hyret inn for å bistå FLO med avviklingen av norske kystfort, har fakturert Forsvaret for alt fra hjertestartere og fryseskap til plasma-TV og Svane-senger.

I den nye granskingen har PwC avdekket mangler knyttet til salgene av samtlige 20 marinefartøy der Forsvaret har hatt bistand av NMA. Ved fem av salgene har Forsvaret verken kontrakter eller dokumentasjon på hva som faktisk ble betalt for båtene. Forsvaret har ingen oversikt over pengeoverføringene som er gjort.

Den korrupsjonssiktede offiserens advokat, Anders Brosveet fra advokatfirmaet Elden, har foreløpig ikke ønsket å kommentere saken.