Skjulte flere lovbrudd

Styreleder Sigbjørn Johnsen i det statseide selskapet Cermag visste om en rekke lovbrudd i datterselskapet Mainstream. Han unnlot å informere næringsminister Ansgar Gabrielsen om dette.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En dykker som døde etter svikt i sikkerhetsopplegget. En gravid kvinne som ble nektet pauser under ulovlig nattarbeid, og seinere aborterte. En kvinnelig ansatt som fikk sparken på grunn av sin handikappete sønn. En fagforeningsleder som ble ulovlig motarbeidet og suspendert. Dagbladets reportasje fra det norske oppdrettsselskapet Mainstream Chile i juni vakte sterke reaksjoner. Ikke minst fordi selskapet er eid av det prestisjefylte og mektige konsernet Cermaq, der den norske stat eier nær 80 prosent av aksjene.

Og eieren - næringsminister Ansgar Gabrielsen - krevde umiddelbart en grundig redegjørelse fra Cermaqs styreleder Sigbjørn Johnsen.

Betrodd

Den tidligere finansministeren fra Arbeiderpartiet er en av Norges mest betrodde embetsmenn. I sin rapport til næringsministeren konkluderer Johnsen nå at forholdene i selskapet Mainstream Chile er «tilfredsstillende». Og at selskapet «selvsagt følger» Chiles lover og regler. Ferske rapporter fra chilenske myndigheter avdekker imidlertid det motsatte:

Dagbladet sitter med dokumentasjon på at Cermaqs datterselskap Mainstream Chile i år er blitt bøtelagt en rekke ganger for kritikkverdige arbeidsforhold.

Og: Johnsen har visst om bøteleggelsene, uten å nevne dem i sin 20 sider lange rapport til næringsministeren.

«Et upålitelig selskap»

Til sammen 13 bøter er selskapet blitt ilagt siden 2002. Og hele ti av dem er ilagt bare i år.

I en fersk rapport fra arbeidstilsynet i Chile til Johnsens datterselskap er konklusjonen følgende:

«De bøtelagte overtredelsene viser (...) en høy grad av upålitelighet i Mainstream AS.»

- Dette er nytt for meg. Dette er ikke ting jeg setter pris på å høre. Vi er ikke tjent med slikt. Det hadde ikke skadet om det sto om dette i styreleder Johnsens rapport, sier næringsminister Ansgar Gabrielsen til Dagbladet.

Rett etter intervjuet med ham mandag denne uka ringte han styreleder Sigbjørn Johnsen og ba om en tilleggsredegjørelse.

- Jeg forventer at alle norske selskaper i utlandet forholder seg til nasjonale lover og regler. Og jeg forventer i tillegg mer av norske selskaper enn av selskaper fra andre land, sier Gabrielsen.

Betalte seg ut?

Cermaqs datterselskap er ilagt bøter for en rekke lovovertredelser, som for ikke å ha gitt ansatte verneutstyr, eller for ikke ha gitt dem deres ukentlige fridag eller arbeidskontrakter. Arbeidstilsynet minner i tillegg om at Mainstream 20. mars i år ble bøtelagt for motarbeiding av selskapets første legalt valgte fagforeningsleder. Chilenske myndigheter går også langt i å antyde at Johnsens selskap velger å betale seg ut av problemer i stedet for å rydde opp.

Selskapet har valgt å betale ti av de 13 bøtene, mens man kan slippe eller få redusert bota i Chile hvis man viser at man rydder opp. At selskapet betaler «garanterer ikke i det hele tatt at den overtredende bedrift følger reglene, for det er bare en revurdering av bøtene som sikrer at reglene er blitt fulgt,» skriver tilsynet.

Det var Mainstream selv som etter kritikken i Dagbladet ba det chilenske arbeidstilsynet om en attest på at det ikke fantes anmeldelser eller utestående krav mot selskapet. Resultatet ble blant annet en oppramsing av alle bøtene.

Johnsen visste

Tre ganger den siste uka har Sigbjørn Johnsen avslått å møte Dagbladet.

Først i går, etter at næringsminister Gabrielsen hadde konfrontert ham med Dagbladets dokumentasjon, vedgikk han i en e-post til Dagbladet at han har visst om bøteleggelsene av datterselskapet. Han mener det dreier seg om «mindre forhold». «Etter vårt syn var disse opplysningene av en slik karakter at vi ikke fant det nødvendig å informere departementet om dette,» skriver Johnsen.

- Hvis det viser seg at Cermaq ikke følger lover og bestemmelser, så er det altså ikke i tråd med rapporten fra styreleder Johnsen, sa næringsminister Gabrielsen til Dagbladet på mandag.

- Har du da tillit til styret?

- Jeg har tillit til styret - inntil jeg ikke har tillit, sa Gabrielsen.

ULOVLIG SUSPENDERT: Mainstream er blitt bøtelagt for ulovlig suspensjon og utestengning av fabrikkens første lovlig valgte fagforeningsleder, Arturo Rums. Her med datteren Solange.