Skolen er for dårlig

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Altfor mange skoleelever er misfornøyde med skolehverdagen, skal vi tro den meningsmålingen Dagbladet presenterte i går. Elevene føler at de ikke blir inspirert til å yte mer, og både på ungdomsskoletrinnet og i videregående skole er det en stor del av elevene som føler seg mobbet av lærerne.
  • Nå skal man omgås mobbebegrepet med stor varsomhet. I tidas tale er mobbing nærmest synonymt med å møte motstand. Men opplevelsen av ikke å trives i skolen er jo like gammel som skolen selv. Vi kjenner elevskjebner fra litteraturen i lille Marius{rsquo} eller Jonas{rsquo} skikkelse. Alle som har gått gjennom skolen har møtt usikre, kunnskapsløse, autoritære og i alle henseender uegnete lærere. Dette var erfaringer som i sin tur avlet aggressivitet og forakt. Det fins mange historier om elever som mobber både lærere og medelever av den grunn. Men bokstavelig lest er undersøkelsen en hard dom over en pedagogikk som verken fremmer læring eller trivsel.
  • På den annen side har vel også de fleste minner om den gode læreren, som med entusiasme, kunnskap og psykologisk innsikt ga elevene den fortellingen som satt langt inn i voksenlivet, ja for hele livet. Den myndige og kyndige læreren tar eleven varlig i handa og fører henne inn i både kunnskapens mysterier og samfunnets irrganger. Den gode læreren bidrar til å hjelpe elevene til å forstå at de skal bli voksne. Hun må vise at det å bli voksen ikke er å handle på impuls, men at det betyr å satse energi og arbeidsinnsats selv om belønningen kommer mange måneder seinere.
  • Kravet til læreren er om mulig større i dag enn da lærergjerningen var et ledd i nasjonsbyggingen. Ustabile hjemmeforhold, et fragmentert mediebilde og mangfold av valg skaper usikkerhet hos elevene. Lærerens oppgave er derfor også blitt av terapeutisk art. Læreren skal være et forbilde når slike ikke fins i elevens nærhet. Men den gode læreren må aldri tape av syne at hun er i kunnskapsbransjen. Det håper vi at utdanningsminister Kristin Clemet også husker når lærerutdanningen skal reformeres