- Skolen trenger mannfolk

Se nøye på dette bildet, som illustrerer norske skoleelevers hverdag: Bare et fåtall mannlige rollemodeller i et hav av kvinnelige lærere. - Vi er bekymret over utviklingen, sier lærerlagsleder Helga Hjetland.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hjetland påpeker at sjansene er store for at mange gutter og jenter vokser opp og gjennomfører både barnehage og grunnskole i rene kvinnesamfunn.

Ifølge Norsk Lærerlag er bare ti prosent av de ansatte i barnehagene menn. På barnetrinnet er tre av fire lærere kvinner.

- De ferskeste tallene i utdanningsstatistikken viser synkende andel gutter ved lærerhøyskolene, opplyser Helga Hjetland.

Fem av 40

Ved Lysejordet skole i Oslo leter rektor Berit Lund med lys og lykte etter kvalifiserte mannlige søkere når hun har ledige lærerjobber.

- Ja, vi er hele tida på jakt etter menn. Fordi vi mener det er bra for elevene og sunt for arbeidsmiljøet at de møter lærere av begge kjønn. Dette skoleåret har vi fem menn i et lærerkollegium på 40. Det er for skjevt, mener rektor Berit Lund.

Bare ler

Utsagnet fra oberstløytnant Lars M. Frantzen om at rekruttene er pysete på grunn av deres omgang med kvinnelige lærere og alenemødre vekker ingen aggresjon, bare latter, hos lærerlagsleder Helga Hjetland.

- Dette handler ikke om at gutter blir puslete, men om positive mannlige rollemodeller. Ikke bare for guttene, men også for jentene er det viktig å oppleve at menn kan ta seg av barn. De skal selv bli foreldre en gang. Derfor er det uheldig om de passerer ungdomsskolen og blir kjønnsmodne før de har sett menn leke med og ha omsorg for barn, hevder Helga Hjetland.

Sårt savn

Hun understreker at altfor mange skoleelever har et snevert og voldelig mannsbilde.

- Derfor opplever gutter som blir lærere at unger henger rundt dem hele tida, fordi de har et sårt savn etter å være nær en positiv mannsfigur.

Norsk Lærerlag er urolige over den skjeve rekrutteringen til grunnskolen.

- Vi har i årevis oppmuntret gutter til å bli lærere. Men den dårlige lønna er det store hinderet. I undersøkelser om unges yrkesvalg, forklarer jentene at de først og fremst velger et yrke de tror de vil trives i. Guttene svarer at de vil ha en jobb der de tjener penger. Så enkelt er det, sier Helga Hjetland.

Delta i debatten!

MANNEMANKO: Nær 90 prosent av lærerne ved Lysjordet skole i Oslo er kvinner. Rektor Berit Lund jobber offensivt med å skaffe flere menn.