Skolene bør ikke rangeres

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Lærerorganisasjonene tar avstand fra et forslag fra et utvalg som har utredet vurderingssystemer for grunnskolen. Utvalget vil ha uanmeldte inspektører på besøk i skolestua og en slags karaktergiving for den enkelte skole. Det vil bruke læringsresultatene som mål på undervisningskvaliteten. Utgangspunktet for evalueringen vil være de nasjonale felleskrav som ligger i læreplanene.
  • Det finnes knapt en stor yrkesgruppe i Norge som i så sterk grad er unndratt kontroll i sitt daglige arbeid som lærerne. Så vel kunnskapstilegnelse som dannelsesutvikling er en sak mellom lærer og elever. Foreldrene skjønner knapt bæret av det elevene driver med, fordi skole og pensum har endret seg siden de selv gikk på skolen.
  • Men når foreldere overlater sine forsvarsløse smårollinger til skolen, er det i tillit til at de blir tatt godt vare på, at de får tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter som trengs for å bli gagns mennesker utenfor skolestua. Det er for seint å få vitnemål om dette når siste skoledag er over. Men læring forutsetter et godt faglig skolemiljø. I gamle dager tok rektorene ansvar ikke bare for administrasjonen av skolen, men også for det pedagogiske arbeidet. Også i dag sier loven at det skal drives systematisk vurdering av lærernes arbeid med elevene.
  • Slik sett er det lite nytt i det utvalget foreslår. Det er naturligvis ikke slik, som Lærerlagets leder gir inntrykk av i et intervju i Aftenposten, at det er en pedagogisk motsetning mellom å lære elevene gangetabellen og å lære dem å samarbeide. Skolen skal lære dem begge deler, og noen må ha ansvar for at det skjer. Men et byråkratisk evalueringssystem med rangering av de enkelte skoler i kommunen er etter vår mening ikke middelet til å fremme et godt pedagogisk skolemiljø. Det fremmes heller ikke i skoler med overfylte klasserom, tilstoppede og stinkende toaletter og bygninger der malingen flasser av.