Skolens verdisyn

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

• Kunnskapsminister Øystein Djupedal vil endre skolens formålsbestemmelse, og setter i gang et utredningsarbeid som skal munne ut i en ny verdilov for skolen. Et bredt sammensatt utvalg skal bruke det neste året på å diskutere dette. Her finner vi både kirken og humanetikken representert, og selvsagt nye landsmenn, kunnskapens fremste bærere og det frie ords mest aktive brukere. Vi savner bare dem som kanskje på mest avgjørende vis påvirker samfunnsutviklingen og globaliseringen, nemlig representanter for næringsliv og marked.

• Statsråd Djupedal har selvsagt rett i at den gamle formålsparagrafen for skolen og «ei kristen og moralsk oppseding» ikke passer i vår tid. Den bærer for mye preg av Ei tid da Norge ennå var en kulturelt ensartet og skolen hadde som oppgave å bidra til at denne tilstanden ble opprettholdt. Skolen var jo i sin tid primært en konfirmasjonsforberedelse, og så seint som på 1960-tallet da dagens formålsparagraf ble formulert, lå disse forestillingene under. I dag er grunnskolens elever like gjerne muslimer, hinduer, buddhister eller jøder. En stor del av dem har ingen klart formulert religiøs tro. Dette verdimessige mangfoldet må rimeligvis komme til uttrykk i skolens verdiformidling.

• Den store utfordring er imidlertid at skolen også snart er den eneste institusjon som er felles for alle i dette flerkulturelle samfunnet. Gjennom den har vi fortsatt ambisjoner om å opprettholde et enhetlig verdifellesskap, en nasjon. Men selv dette syn blir utfordret i dagens skole der elevtilpasning og lokale variasjoner bryter med enhetsskolens ensretting både når det gjelder kunnskaps- og verdiformidling.

• Det er med andre ord sterke krefter i sving som fliser opp den norske felleskulturen, og det er like tvilsomt om det lar seg gjøre å formulere en felles verdibestemmelse for skolen som det var for verdikommisjonen å finne fram til fellesnormer for hele samfunnet. Det er bra at det kristne formålet blir borte. Men å finne en presis erstatter er antakelig umulig. Det er kanskje heller ikke ønskelig?