Streikefare i hele landet:

Skoler kan bli helt stengt

Det kan gå mot streik og stengte skoler dersom forhandlingene ikke fører fram. Fristen er natt til fredag 24. mai.

KAN BLI STREIK: Natt til fredag 24. mai går fristen ut for lønnsoppgjøret mellom KS og Unio kommune. Resultatet kan bli lærerstreik på ungdoms- og videregående skoler i hele landet. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
KAN BLI STREIK: Natt til fredag 24. mai går fristen ut for lønnsoppgjøret mellom KS og Unio kommune. Resultatet kan bli lærerstreik på ungdoms- og videregående skoler i hele landet. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpixVis mer

Natt til 1. mai brøt forhandlingene i lønnsoppgjøret mellom KS og Unio kommune sammen.

Oppgjøret har nå gått til riksmekling. Fristen er satt til natt til fredag 24. mai.

Blir ikke partene enige til den fastsatte datoen vil 7 000 lærere på ungdoms- og videregåendetrinnet gå ut i streik.

Dette vil ramme ungdomsskoler og videregående skoler fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør.

Lærere på skoler i blant annet Bergen, Bodø, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Tromsø, Trondheim, Steinkjer, Porsgrunn, Kongsberg og Ålesund vil tas ut i streik.

Sjekk den fullstendige lista over hvilke skoler det gjelder her.

Rammer elever over hele landet

Streiken kan få svært uheldige følger for elevene ved skolene som er tatt ut til streik.

– Veldig mange vil miste undervisningen og en del kan rammes ved at de ikke får tatt eksamener, sier Steffen Handal, forhandlingsleder for Unio kommune som forhandler på vegne av 135 000 medlemmer.

Han legger til at det også kan ramme elevene på andre måter.

Jørn Henriksen, lærer for niendeklassetrinnet ved Østerås ungdomsskole i Bærum, forteller at 27 av totalt 35 lærere ved skolen er tatt ut til streik.

Blir streiken en realitet betyr dette at skolen stenger.

Han forteller til Dagbladet at han håper det ikke skal bli streik, men at han er usikker.

– Blir skolen stengt får ikke elevene undervisning eller avlagt muntlig eksamen, som i utgangspunktet skal avholdes snart.

– Når stort sett hele Bærum er tatt ut til streik, er det opp til inntakskontoret å avgjøre hva de skal gjøre dersom elevene ikke får tatt eksamen, forteller Henriksen.

Han forteller videre at han synes synd på elevene, men at skolen ikke har råderett over konsekvensene en eventuell streik kan gi.

– Lærerne har ikke blitt prioritert de siste femten åra

Ifølge Handal har KS nedprioritert lærerne i over femten år. Han utdyper til Dagbladet:

– Det er trist at KS velger å gi de lengst utdannede lærerne et såpass dårlig tilbud, særlig når regjeringen tydelig satser på nettopp disse lærerne og ønsker at de skal stå for undervisningen.

Forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø, sier til Dagbladet at Handal viser til en såkalt TBU-rapport (Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, red.anm.) når han snakker om de siste femten åra.

Han mener det er misvisende å legge tallgrunnlaget fra denne rapporten til grunn og begrunner det med følgende:

– Her sammenliknes Utdanningsforbundets lønnsvekst for «undervisningspersonell» og «øvrige». Lønnsutvikling for en lektor er ikke det samme som lønnsutvikling for undervisningspersonell.

Gangsø utdyper:

– Lektorer har hatt en god lønnsutvikling de siste femten åra. I gruppen «undervisningspersonell» er det treårig allmennlærer og adjunkt som har kommet dårligst ut. Disse gruppene er klart prioritert i årets oppgjør.

Han forteller at kommunene har gjort en vurdering av hvilke yrkesgrupper det skorter mest på i kommunesektoren. Det er disse gruppene, som inkluderer blant annet sykepleiere, lærere med tre og fire års utdannelse og vernepleiere, som er lønnsvinnerne i årets lønnsoppgjør.

Dette mener Gangsø er i tråd med kravene fra både Unio, LO og YS.

Han er imidlertid enig i at lektorene, altså lærere med fem års utdannelse, ikke har kommet prosentvis like godt ut av årets oppgjør.

– Det er ingen tvil om at lektorene, som per nå utgjør ca. 14 000 i norsk skole, ikke har kommet prosentvis like godt ut av lønnsløftene som de gruppene som har vært prioritert denne gangen, sier Gangsø og legger til:

– Men kronemessig kommer lektorene best ut.

Uenige

Bakgrunnen for at forhandlingene har havnet hos riksmekleren er ifølge Unio kommune at KS har gitt et tilbud til lærerne som er langt mindre enn til andre grupper.

Mens andre lønnstakere i kommunesektoren har fått en lønnsvekst på 3,25 prosent, har lærerne fått et tilbud om 3,03 prosent, ifølge Unio kommune.

KS, som er kommunesektorens interesseorganisasjon, mener at resultatet som Unio sa nei til, gir lærere med tre- og fireårig utdanning og andre høyskolegrupper «et historisk løft».

På KS' hjemmeside skriver Gangsø at disse gruppene har fått mer enn frontfagsrammen på 3,2 prosent og at alle arbeidstakergrupper, lektorer inkludert, har fått tilbud om reallønnsvekst.

Streikefare også i andre sektorer

Fører ikke meklingen fram innen fristen, vil også 1 000 statsansatte tas ut i streik fra fredag morgen 24. mai. Det varsler Unio i en pressemelding.

Dette gjelder blant annet ansatte på universiteter og høyskoler, ansatte i politiet, biblioteksansatte og Nav-ansatte.

Eksamen og sensur kan ramme studenter ved universiteter og høyskoler i Oslo, Bergen og Bodø.