Skredfare

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Norske myndigheter mangler en samlet oversikt over rasfarlige steder. Informasjon om grunnforholdene i utbyggingsområder er spredt, dels på offentlige instanser, dels på de private grunneierne. Inntrykket er at politikerne nedprioriterer rasforebygging og vurdering av skredfare, sier informasjonsansvarlig ved Norges Geotekniske Institutt, Kjell Hauge til NRK.

For å få en samlet oversikt over tilgjengelige data, trengs en lovendring. Kommunene plikter i henhold til loven å holde oversikt over rasfare på sine egne tomteområder, men ikke de privateide. Men kommunen har en overordnet rolle som planmyndighet, og bør ha tilgang på all informasjon om grunnforhold og f eks rasfare. Hvis det er hensynet til tomteverdien som gir utbyggere rett til å hemmeligholde informasjon om slike forhold, er det et kynisk spill med menneskers liv. Det bør komme et offetlig tilgjengelig skredfareregister snarest mulig.