Skremmende klimarapport

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

FNs klimapanel, IPCC, la i går fram første del av den fjerde klimarapporten siden 1990. Aldri har panelet vært sikrere i sin vurdering av årsakene til klimaendringene, og aldri har advarslene vært klarere. Det er svært sannsynlig at menneskenes utslipp av klimagasser har forårsaket mesteparten av den globale temperaturøkningen de siste 50 åra. Fortsetter utslippene på nåværende nivå, er sannsynligheten svært stor for at klimaendringene vil bli større enn dem vi har sett til nå. Om 50-60 år vil gjennomsnittstemperaturen ligge mellom én og drøyt seks grader, med en anslått middelverdi på tre grader. I så fall har vi satt i gang en prosess som ikke lar seg stanse.

Delrapporten som kom i går, beskriver hva som fysisk skjer med klimaet. I april kommer delrapport nummer to som tar for seg konsekvensene, deretter en rapport om hvilke tiltak som bør iverksettes, og til slutt en oppsummerende hovedrapport. Mer enn to tusen forskere har bidratt til arbeidet over flere år. 450 hovedforfattere fra 130 land har på over tusen sider forsøkt å gi et bilde av hvor klimaforskningen står. Dessuten har panelet, under overoppsyn av byråkrater fra medlemslandene, brukt et år på å skrive et sammendrag på 15-20 sider myntet på beslutningstakere innen politikk og næringsliv. Vi kan derfor legge til grunn at dette er en nøktern og balansert statusrapport, og ikke noe dommedagsprofeti.

Rapporten varsler en skremmende utvikling som verdens ledere må ta tak i umiddelbart. Enorme forurensere som USA, India og Kina står i dag utenfor klimaavtalene. De må snarest mulig forplikte seg til store utslippskutt. Landene som allerede er med, må både øke sine klimainvesteringer i den tredje verden og redusere sine egne utslipp kraftig. Her hjemme må både regjering og opposisjon gå sammen om et bredt og kraftfullt klimaforlik. Vår enorme formue er skapt av det fossile brenselet som truer det framtidige liv på kloden. Derfor har vi både større forutsetninger og større forpliktelser enn de fleste andre, til å framstå som et foregangsland i klimapolitikken.