Skremmende om Lysestøl

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Peder Martin Lysestøl har fått se de fem rettslige kjennelsene som dannet grunnlaget for overvåkingen av ham i 70-åra. Seinere vil han også få se deler av sin såkalte mappe hos overvåkingspolitiet. Dette er et resultat av Lund-kommisjonens avsløring av massiv og ulovlig politisk overvåking i flere tiår og den politiske behandlingen av rapporten etterpå. Nå vil et stort antall personer som har vært offer for overvåkingen, følge etter.
  • Det er ingen tilfeldighet at Lysestøl ble den første som fikk innsyn i sin sak. Helt siden ledningen fra hans telefon til Trondheim politikammer ble oppdaget for snart 20 år siden, har han ført en utrettelig, men forgjeves kamp mot myndighetene for å få vite sannheten om saken. Men først under Stortingets høring om Lund-kommisjonens rapport fortalte tidligere justisminister Andreas Cappelen om avlyttingen av Lysestøl.
  • Det som nå er kommet fram bekrefter de mange alvorlige konklusjonene fra Lund-kommisjonen. Avlyttingen av Lysestøl skjedde på et generelt politisk grunnlag fordi han var aktiv i AKP (m-l) og Palestina-komiteen. Ingenting av dette var forbudt eller ulovlig virksomhet. Lysestøl opererte i full offentlighet. Likevel ble han overvåket. Det avslører hvilket omfang overvåkingen hadde helt opp til våre dager. Dessuten stiller det politiets politiske skjønn i et merkverdig lys.
  • Men de rettslige kjennelsene viser også at Lund-kommisjonen hadde full dekning for sin krasse kritikk av norske dommere. Overvåkingspolitiet hadde ingen problemer med å få medhold av dommerne når det ble reist krav om avlytting av Lysestøl. Det var ren rutine. Det viser at dommerne var et redskap for politiet, og at de ikke foretok noen selvstendig vurdering av det materialet politiet la fram. Det var en praksis som gir grunn til å stille alvorlige spørsmål ved rettsstaten helt opp til våre dager.