DØMT: Nordlands-mannen i 50-åra ble i dag dømt til å betale en bot på 15 000 kroner for et nedsettende innlegg om samer han skrev på Facebook. Mannen har anket dommen. Foto: Berit Roald / SCANPIX
DØMT: Nordlands-mannen i 50-åra ble i dag dømt til å betale en bot på 15 000 kroner for et nedsettende innlegg om samer han skrev på Facebook. Mannen har anket dommen. Foto: Berit Roald / SCANPIXVis mer

Dømt for samehets

Skrev om «sam jævlan» på 1,30 - dømt

Mannens Facebook-kommentar førte til harme. Nå er han dømt. - Innenfor ytringsfrihetens grenser, sier forsvarer.

En manns kommentarer om samer på Facebook har ført til harme blant mange. Men er den virkelig straffbar?

Ja, mener Salten tingrett, som i dag dømte mannen i 50-åra til å betale en bot på 15 000 kroner og 18 dagers betinget fengsel for hatefulle ytringer mot samer.

Det er første gang en norsk domstol behandler en sak om hets mot samer.

Nordlands-mannen kom i august i fjor med en lang tirade om samer i kommentarfeltet til Avisa Nordland på Facebook. Der hadde avisa lagt ut en sak om problemer knyttet til at reinsdyr på beite trekker ut i veien og skaper farlige trafikksituasjoner i Finnmark.

«Sam jævlan»

Mannen forklarte i retten at han ikke hadde lest den omtalte avisartikkelen og at han skrev kommentaren som tidsfordriv mens han ventet på en kamerat.

Retten finner flere av tiltaltes utsagn svært nedlatende, nedverdigende og krenkende overfor samer generelt. De omtaler også en rekke av uttalelsene som sjikanøse.

Salten tingrett har i dommen lagt spesielt vekt på at de ikke mener innholdet i kommentaren er en del av en politisk debatt eller ordskifte. De legger også vekt på at uttalelsene er rettet mot en hel folkegruppe, og at slike ytringer nyter et svakere grunnlovsvern.

«Retten finner flere av tiltaltes utsagn svært nedlatende, nedverdigende og krenkende overfor samer generelt. I Facebook-kommentaren gir tiltalte sin tilslutning til bevisst påkjørsel av reinsdyr. Ved vurderingen av alvoret i dette utsagnet er det av betydning at reindrift er en viktig del av samisk kultur og livsgrunnlag. Det må også karakteriseres som grovt krenkende og sjikanøst når han han beskylder samene for med vilje å jage reinsdyrene ut på veiene for å få tilkjent erstatning, og at samene selv ikke bidrar økonomisk til fellesskapet», skriver Salten tingrett.

Dommen fortsetter:

«Utsagnene om at samene hører hjemme på vidda, at de kan dra til helvete, og omtalen av samene som «sam jævlan» er også svært nedverdigende, krenkende og sjikanøse. Omtalen av samer som «sami ednan» og «vår alles kjære same ante», og av deres høyde på 1.30, finner retten - nedlatende» .

- Et øyeblikks uaktsomhet

Mannens forsvarer Tor Haug er rykende uenig i avgjørelsen fra Salten tingrett, og vil anke den til lagmannsretten.

- Saken har en prinsipiell betydning, også utenfor egen sak. Jeg mener denne må komme inn i lagmannsretten.

- Er det åpenbart at det han skriver er straffbart?

- Etter min mening er det ikke det. Han hadde ingen motiv i det hele tatt, og hadde ikke hensikt å såre den samiske befolkningen eller gå til angrep på et folkeslag eller folkegruppe. Det var et øyeblikks uaktsomhet, uten at han hadde tanker om at han gjorde noe straffbart, sier forsvareren til Dagbladet.

Det var Hans Petersen fra Saltdal som anmeldte ytringene. Ifølge NRK har han anmeldt 20 saker om samehets, der 19 av dem ble henlagt. Denne ble imidlertid etterforsket av politiet. Avisa Nordland slettet kommentaren fra sin Facebook-side etter innrapportering fra andre lesere.

Antonsen-humor i retten

Rettspraksisen på ytringer framsatt på Facebook er noe mangelfull, men i retten ble det spilt av et lydklipp fra radioprogrammet «Kommisjonen» med Atle Antonsen og Johan Golden.

I klippet leser Antonsen fra det som skal være et leserinnlegg som han har fått tilsendt. Innholdet i det som leses er svært nedlatende og harselerende overfor samer og leses opp på nyordnorsk, ifølge tingretten.

Retten mener det imidlertid må være større rom for å fremsette slike ytringer i et humorprogram.

- Det er helt avhengig av hvilken setting de er framsatt i og viljen som lå bak. Min klient hadde ikke lest artikkelen han kommenterte, og har ikke vist noe politiske standpunkter eller at han skulle være en som ikke likte samer, sier forsvarer Haug.

- Ikke så veldig grovt

- Hvordan reagerer din klient?

- Han var forberedt på dette utfallet. Vi ble enig på forhånd om at vi skulle anke dersom det ikke gikk vår vei.

- Synes han at han blir gjort til et eksempel?

- Han har ikke gjort seg noe tanker om det, men synes ikke at han har gjort noe straffbart, sier forsvareren.

- I lys av hva som står på Facebook av rasisme og annet er kanskje ikke det her så veldig grovt. Jeg mener det er innenfor ytringsfrihetens grenser under omstendighetene, sier Tor Haug.

- Hets og mobbing

Førsteamanuensis Ánde Somby ved det juridiske fakultet på Universitetet i Tromsø har fulgt saken i Salten tingrett og lest dommen fra i dag.

- Ytringsfrihet og mobbefrihet er ikke det samme. Det går en grense mellom å ytre seg frimodig og det å kunne drive på med hets og mobbing. Det er viktig for samfunnssamtalen at den grensa blir markert, sier han til Dagbladet.

- Du synes ikke domstolen tolker ham for strengt?

- Jeg synes retten treffer i sin grensedragning, sier han.

Unik sak

Somby sier at det er den første av en slik type sak om samehets som er oppe i en norsk domstol

- Det unike er at påtalemyndigheten har prioritert en sånn sak. Resultatet retten har kommet til er ikke så overraskende. Siden dette er en så unik sak er det jo forståelig at den dømte vil forsøke seg hos en ny instans. Det kan jo være spennende og viktig. Dess høyere domstolsinstans som uttaler seg, dess viktigere er presedensvirkningen av saken, sier Somby.

- Er samehets et problem generelt?

- Det er et problem. Det er vist gjennom undersøkelser hvor det er en høy andel samer som rapporterer at de opplever samehets som et problem. Sånn bør ikke samfunnet vårt være, at folk ikke har det greit, sier juristen.