Jordmormangelen:

Skriker etter jordmødre: Får ikke fast jobb

Til tross for at det ropes høyt om jordmormangel, sliter flere nyutdannede med å få fast jobb i full stilling. I stedet tilbys de ofte vikariater eller små stillingsbrøker, og må ta på seg drøssevis av ekstravakter for å få det til å gå rundt.

- NEDGRADERING: Helene Kristoffersen har videreutdannet seg fra sykepleier til jordmor, en mastergrad over to år. Hun gikk imidlertid fra en fast 100 prosent stilling som sykepleier og endte opp med et jordmorvikariat i 50 prosent stilling da utdanningen var fullført. Foto: Privat
- NEDGRADERING: Helene Kristoffersen har videreutdannet seg fra sykepleier til jordmor, en mastergrad over to år. Hun gikk imidlertid fra en fast 100 prosent stilling som sykepleier og endte opp med et jordmorvikariat i 50 prosent stilling da utdanningen var fullført. Foto: Privat Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Ifølge Jordmorforbundet er det i dag 250 ubesatte jordmorstillinger på norske fødeavdelinger. Det er 200 flere enn for fem år siden. I løpet av få år er det også ventet at 20 til 50 prosent av dagens jordmødre går av med pensjon.

- Likevel ansetter ikke helseforetakene nok jordmødre i hele stillinger. Det er et alvorlig problem, og grunnbemanningen holdes altfor lav. Det er en vanskjøtsel av fødselsomsorgen som må endres med en eneste gang, sier leder Hanne Charlotte Schjelderup i Jordmorforbundet til Dagbladet.

Av de 14 jordmorstudentene som ble uteksaminert fra Universitetet i Tromsø i år, er det bare et fåtall som har fått tilbud om 100 prosent fast stilling.

- Det er jo veldig rart at man ikke ivaretar den kompetansen som står på trappene, og tilbyr faste stillinger. Til tross for at det er jordmormangel over stort sett hele landet blir vi likevel stående uten jobb, sier nyutdannede Helene Kristoffersen til Dagbladet.

- Frustrerende

Kristoffersen er selv en del av statistikken og har vært tillitsvalgt for kullet ved UiT.

- Det er jo behov for oss, og det kan dokumenteres gjennom både innleie og ekstravakter. Da tenker jeg at man heller bør ansette folk i større stillingsbrøker, for det er folk som er interessert i å jobbe. Det er frustrerende å være ansatt i 50 prosent stilling, for så å måtte ta ekstravakter for å få det til å gå opp.

Kristoffersen gikk selv fra en 100 prosent fast stilling som sykepleier til et jordmorvikariat i 50 prosent stilling etter endt videreutdanning.

- Det er jo en nedgradering, sier hun.

- Var det dette du så for deg?

- I utgangspunktet ikke. Jeg hadde kanskje trodd at behovet for jordmødre nå var så tydelig at det ikke burde være et problem å få fast jobb, sier hun.

«Dårlige arbeidskår»

Dagbladet har fått tilgang til tilbakemeldinger de nyutdannede jordmødrene har gitt til Jordmorforbundet. De forteller blant annet at de opplever å måtte takke ja til minstelønn og «dårlige arbeidskår». Flere opplever at arbeidsbetingelsene er vesentlig dårligere enn da de jobbet som sykepleiere.

«Flere forteller at de har opplevd at stillingsprosenten har blitt redusert i løpet av ansettelsesprosessen».

«Jordmødre er tilbudt sommeravtale før vaktstart, men får ikke utbetalt avtalt lønn».

«Flere får ikke utbetalt tillegg som de skal, som kveld og natt».

«Nyansatte får hinkehelger, de tidligere fast ansatte slipper».

«Nyansatte får beskjed om at de ikke kan forhandle lønn».

«Jobbet uten kontrakt i sommer. Ledelse signaliserer at kontrakt kommer, det gjør den ikke før tiltredelse. Opplevelse av at ledelsen bevisst haler tiden ut».

Kristoffersen forteller at tilbakemeldingene stemmer overens med det hun selv har fått tilbakemeldinger på fra de tidligere medstudentene.

Les svar fra foretakene flere av studentene jobber ved lenger ned i saken.

- Press til å takke ja

- Jeg jobber jo mye mer enn min 50 prosent stilling. Jeg har bare ikke stillingsbrøken på papiret. Det er ganske slitsomt å stå i en slik situasjon, for da føler man kanskje at man må takke ja til det som er av vakter.

Ekstravaktene er også ofte de «ubekvemme» vaktene, som aften, natt og helg, noe som gjør det vanskelig å ha en forutsigbar hverdag, ifølge Kristoffersen.

- En føler kanskje også på økt press til å takke ja til det som er av ekstravakter for å gjøre seg selv attraktiv for et videre vikariat og eventuelt økt stillingsbrøk, til tross for at det gir flere helger og ubekvemme vakter.

PLUTSELIG FØDSEL: Det ble en flytur utenom det vanlige for Lavinia Mounga og resten av passasjerene om bord på dette Delta Airlines-flyet fra Utah til Hawaii. Video: Newsflare / Foto: Hawaii Pacific Health Vis mer

- Utrolig

Situasjonen gjør det også vanskeligere å få lån til bolig.

- Og det er ganske utrolig at det skal være så vanskelig når man står med en mastergrad i hånda.

Økt arbeidspress og for få folk på jobb, fører også til at de nyutdannede ikke får all den oppfølgingen de kanskje har behov for på en travel avdeling, sier Kristoffersen.

Hun har opplevd bemanningen i sommer og så langt i høst som for lav på grunn av økt arbeidspress og mange fødsler. Dette er også tilbakemeldinger hun får fra de andre nyutdannede.

- Tenker du at det kan gå ut over pasientsikkerheten?

- Ja, det er klart. Man står jo med ansvar for to mennesker. Da må man ha en bemanning som er tilstrekkelig for den arbeidsmengden som er der. Vi er dyktige på å ivareta kvinner og barn til tross for lav bemanning, men vi blir selv veldig slitne. Det tror jeg nok det er mange som føler på.

FERSKE FIREBARNSFORELDRE: I den nye sesongen av «Bloggerne» får vi bli med Monica og Chris Nyhus på fødestua når datteren Emily blir født. Video: TV 2 / Rød Løper Vis mer

- Alle har fått tilbud

Både Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge opplyser til Dagbladet at de jobber for at alle ansatte, også nyutdannede, skal ha fast stilling og stillingsbrøken de ønsker.

- Hvorfor tilbys det ikke flere faste fulle stillinger, når det helt klart er et behov for flere jordmødre ved sykehusene?

- Alle nyutdannet jordmødre som søkte stilling i Tromsø i år har fått tilbud om jobb. Ikke alle i full, fast stilling ved oppstart, men tilbud om vikariat opp til 100 prosent totalt. Disse vikariatene er underveis justert, og i stadig større, fast stillingsbrøk. Det vil alltid være behov for å dekke opp ledige vakter i en fødeavdeling. Disse dekkes av faste og vikarer alt etter hvem som har mulighet eller hvilken kompetanse avdelingen har behov for. Vi belager oss ikke på ekstravakter, men det kan dukke opp behov, sier seksjonsleder Anita Linnerud-Vågeng ved føde- og barselseksjonen ved UNN i Tromsø.

JOBBER FOR FASTE ANSATTE: Tromsø er den desidert største fødeavdelingen i UNN-systemet. - Vi jobber for at alle våre ansatte – også de nyutdannede – skal ha fast stilling og den stillingsbrøken de ønsker, sier seksjonsleder Anita Linnerud-Vågeng ved føde- og barselseksjonen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB
JOBBER FOR FASTE ANSATTE: Tromsø er den desidert største fødeavdelingen i UNN-systemet. - Vi jobber for at alle våre ansatte – også de nyutdannede – skal ha fast stilling og den stillingsbrøken de ønsker, sier seksjonsleder Anita Linnerud-Vågeng ved føde- og barselseksjonen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB Vis mer

- Kan variere svært mye

Hun sier videre at Tromsø har en tilfredsstillende grunnbemanning, der de må ha beredskap for selekterte gravide fra hele Helse Nord.

- Sykefravær/fravær og ubesatte stillinger utløser vikariater og ekstravakter. Behovet for jordmødre er stort. I Tromsø har vi ledige stillinger som vi trenger søkere til, sier Linnerud-Vågeng.

Ved Nordlandssykehuset i Bodø opplyser de at alle stillinger er besatt, men at det er ledige stillinger i Vesterålen og Lofoten, hvor de jobber med rekruttering.

- Fødeavdelinger er akuttavdelinger hvor aktiviteten kan variere svært mye. Vår grunnbemanning er vurdert ut fra en normalsituasjon, og vi forsterker så godt vi kan alle de vaktene hvor det er behov for ekstra personell. Men vi vet at vi ikke alltid lykkes da det er uforutsigbart, sier avdelingsleder Nina Jamissen ved Kvinneklinikken i Bodø.

Hun sier videre at Nordlandssykehuset jobber med å tilby fulltidsstillinger til alle som ønsker det, og har etablert et internt bemanningsstenter med fokus på dette.

- I perioder med mye sykefravær, er vi helt avhengige av ekstravakter/vikarer for å ivareta pasientsikkerheten og ivareta eget personell.

Travel sommer

Seksjonslederen i Tromsø peker på det samme.

- Som leder i Tromsø vurderes bemanningen ut fra aktivitet, den styrkes ved økt aktivitet. Vi skiller mellom det å ha en travel avdeling og aktivitet som kan være faglig uforsvarlig. Kommer vi i en slik situasjon iverksettes tiltak, sier Linnerud-Vågeng.

Hun sier videre at denne sommeren har vært ekstra travel, noe som har ført til et ekstra behov for bemanning og ekstravakter. Coronaåret har også gitt utfordringer med mangel på spesialkompetanse.

KJENNER SEG IKKE IGJEN: Avdelingsleder Nina Jamissen ved Kvinneklinikken i Bodø sier de ikke kjenner seg igjen i tilbakemeldingene de nyutdannede har gitt Jordmorforbundet. Foto: Heiko Junge / NTB
KJENNER SEG IKKE IGJEN: Avdelingsleder Nina Jamissen ved Kvinneklinikken i Bodø sier de ikke kjenner seg igjen i tilbakemeldingene de nyutdannede har gitt Jordmorforbundet. Foto: Heiko Junge / NTB Vis mer

- Hva tenker dere om tilbakemeldingene fra Kristoffersen, og tilbakemeldingene fra de andre nyutdannede?

- Jordmødrenes lønn følger tariff, og er et resultat av forhandlinger med fagforeningene som organiserer jordmødre. Når det gjelder kontrakter, kan det ofte gå litt tid mellom ansettelsesprosess og ferdigstillelse av ansettelsen. Dette er saksbehandlingstid, ikke et forsøk på uthaling av prosessen, sier Linnerud-Vågeng.

Nordlandssykehuset kjenner seg ikke igjen i tilbakemeldingene fra de nyutdannede som er presentert i denne saken, forteller Jamissen.

- Vi er lyttende til de tilbakemeldinger vi får, og har forståelse for at det kan oppleves belastende å ikke ha en full stilling når man ønsker det. Derfor arbeider vi for å sikre full stilling til ansatte som ønsker dette, sier Jamissen.

- Fortvilelse

Jordmorforbundets leder, Hanne Charlotte Schjelderup, forteller at ved forrige landsdekkende undersøkelse var det 25 prosent av de nyutdannede jordmødrene som meldte tilbake at de hadde fått hele stillinger - og det meste av dette var vikariater.

FORTVILELSE: Leder i Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup, ser fortvilelse i øynene på mange av sine jordmødre. - Mange orker ikke å stå i yrket, sier hun. Foto: Jordmorforbundet NSF
FORTVILELSE: Leder i Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup, ser fortvilelse i øynene på mange av sine jordmødre. - Mange orker ikke å stå i yrket, sier hun. Foto: Jordmorforbundet NSF Vis mer

- Jordmødre er som alle andre avhengige av å få full lønn for å betale utgiftene sine, og det betyr at vi nå ser at de heller velger å jobbe andre steder enn på fødeavdelingene. På enkelte avdelinger flykter de nå i flokk, sier Schjelderup og fortsetter:

- Vi får tilbakemeldinger på at det aldri har vært så ille som nå. Grunnbemanningen er for lav, og det er for lite folk på jobb til enhver tid. Ledere får ikke nok midler til å ansette tilstrekkelig med jordmødre. For mange jordmødre er det så travelt på jobb at de ikke orker å stå i yrket som de er så glad i. Jeg ser en fortvilelse i øynene på mange av våre jordmødre som jeg ikke har sett før.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer