Skriker etter mer ressurser

Ressurssituasjonen i politiet og påtalemyndigheten vil svekke tilliten folket har til dem som skal etterforske forbrytelser. Det mener statsadvokat Pål K. Lønseth.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Pål K. Lønseth er tillitsvalgt for statsadvokatene ved Oslo statsadvokatembete, som mener Oslo-politiet har et stort press på seg for å oppklare Munch-ranet.

- For meg er det ubegripelig at politiet ikke får ytterligere midler til etterforskning av organisert kriminalitet. Munch-ranet er det siste eksempelet på at ressurser må sprøytes inn i politiet. Konsekvensen av myndighetenes politikk er blant annet at vi sliter ut mannskapene, sier Lønseth.

- De store sakene gjør at andre ting ligger brakk, noe som igjen svekker tilliten hos publikum. Ressurssituasjonen vi har i dag, vil på sikt svekke tilliten til politiet, ettersom en del innenfor kriminalitetsbekjempelse må nedprioriteres, sier han.

Forventer oppklaring

Lønseth skal aktorere saken mot nynazistene Daniel de Linde og Terje Sjølie, som er tiltalt for pengetransportran fra Nordea på Grünerløkka i Oslo. Saken kommer opp i januar. Han er rg forberedt på å føre ranet på Aker Brygge 29. august for retten, der Petter Tharaldsen (ransmiljøet), Lars Harnes (Bandidos) og Daniel de Linde (nynazist) ble tatt på fersk gjerning.

En rekke store saker det siste året har tappet politiet for ressurser, mener flere statsadvokater. Over 100 polititjenestemenn har vært involvert i etterforskningen av ranet i Stavanger, der operativ uteleder Arne Sigve Klungland ble drept. Flere tjenestemenn fra Oslo politidistrikt jobber med etterforskningen av Stavanger-ranet. Så kom ranet av Munch-museet, DnB-ranet på Aker Brygge og ransforsøket på Jessheim.

- Munch-ranet har fått omtale verden rundt, og publikum forventer at politiet skal oppklare kunstskattranet. Det kan ikke være lett å ha det presset på seg. Munch-ranet og de andre store sakene viser at det må tilføres mer ressurser til bekjempelsen av organisert kriminalitet, mener Lønseth.

En kritisk situasjon

Statsadvokat Erik Førde har rg jobbet med organisert kriminalitet og store straffesaker. Både Førde og Lønseth påpeker at ressursmangelen også kjennes i påtalemyndigheten.

- Situasjonen er nokså kritisk for både påtalemyndighet og politi. Munch-ranet kommer på toppen av alt det andre i en utrolig presset situasjon. Kriminaliteten er blitt mer kompleks de siste åra, blant annet fordi vi ser at de kriminelle samarbeider på tvers av landegrenser og miljøer, sier Førde.

Kritiserer politikerne

I en kronikk i Dagbladet tidligere i uka skrev Lønseth:

- Situasjonen er svært presset i den høyere påtalemyndighet. Både som statsadvokat og som tillitsvalgt for statsadvokatene i Oslo er det nå så alvorlig at det for meg er maktpåliggende å rope et varsku:

- Det foreligger ingen midler til å betale ordinær overtid. Opparbeidet overtid har man ikke tid til å avspasere fullt ut og kan bli kuttet uten kompensasjon. Man får det inntrykk at Justisdepartementet forventer ulønnet arbeidsinnsats fra statsadvokatene. Utbrenthet forekommer stadig, heter det i kronikken. Statsadvokat Lønseth mener det mangler vilje fra politikerne.

- Politikk handler om å prioritere, og i sum tegnes det nå er bilde av at man på politisk nivå ikke har tilstrekkelig vilje til å legge inn nok ressurser, mener han.

TIDA GÅR: Det er nå 35 dager siden ranet av i maleriene «Skrik» og «Madonna» fra Munch-museet på Tøyen i Oslo. Politiet har fortsatt ingen konkrete spor etter ranerne.