Skriver ut sine egne resepter

Mer enn halvparten av legene i Norge skriver ut resepter til seg selv.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Et stort antall leger begynner med å skrive ut resepter til seg selv allerede like etter avsluttet utdanning, og de fortsetter med det videre ut i yrkeslivet. Det viser en studie publisert i tidsskriftet BMC Medicine.

Studien, gjort av blant andre Erlend Hem ved Universitetet i Oslo, tar for seg et utvalg studenter fra medisinutdanningene i Norge. Studentene fylte ut et spørreskjema ett år, fire år og ni år etter avsluttet utdanning.

-  Bagatelliserer

Resultatene viser at 69 prosent hadde skrevet ut resepter til seg selv en eller flere ganger i løpet av det første året etter endt utdanning. I løpet av det fjerde eller niende året etter endt utdanning skrev 54 prosent ut resepter til seg selv.

De legemidlene som leger hyppigst skriver ut til seg selv er antibiotika, medikamenter som forebygger graviditet, smertestillende og søvnpreparater.

Førsteamanuensis Elin Olaug Rosvold ved Universitetet i Oslo er glad for at det settes søkelys på temaet. Hun mener det er urovekkende, og at det bekrefter funn fra andre studier.

-  En vurdering av egen helse er ikke objektiv. Det finnes mange eksempler på at leger har behandlet seg selv for sykdommer de burde ha søkt hjelp for, blant annet infeksjonssykdommer som er verre enn de trodde. Leger fortrenger ofte at sykdommer kan ramme dem selv og bagatelliserer egne symptomer, sier Rosvold.

I 2002 var hun ferdig med doktorgraden sin om hvordan leger håndterer egen helse.

Ikke blå resept

Generalsekretær Terje Vigen i Den norske lægeforening synes ikke situasjonen er urovekkende.

-  Det er greit å skrive ut resepter på for eksempel penicillin til seg selv for en kurant infeksjonssykdom, mener han.

-  Men leger bør oppsøke andre leger ved for eksempel hjertesykdommer, psykiske lidelser og ved andre situasjoner der det kreves mer tid til vurdering, sier Vigen.

Spesielt bør det ivaretas forsiktighet når det gjelder narkotiske, avhengighetsskapende og avslappende midler, mener han.

Grunnen er at det erfaringsmessig ikke tas de samme nødvendige hensynene når man skal behandle og skrive ut resept til seg selv som når man skriver ut til pasienter