Skriver ut syke pasienter

- Vi trenger flere senger i psykiatrien. Slik situasjonen er, må vi skrive ut pasientene for tidlig, sier overlege Vidje Hansen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- For å gi plass til nye som skal inn, må vi skrive ut pasientene før de er ferdig behandlet .

Hansen er førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø og overlege ved Psykiatrisk avdeling Åsgård. Han mener opptrappingsplanen for psykisk helse legger for lite vekt på å styrke de psykiatriske sengeavdelingene.

En studie Hansen og to kolleger har foretatt, viser at dødsfall blant psykisk syke menn har økt med 62 prosent etter at de psykiatriske institusjonene ble bygd ned fra 1980 til 1992. Studien ble publisert i British Journal of Psychiatry i november i fjor og avdekket at dødsrisikoen blant psykiatriske pasienter når en topp året etter utskriving fra psykiatrisk sykehus.

Ingen opptrapping

Hansen synes han har sett lite til opptrappingen innen psykiatrien.

- Det er liten eller ingen opptrapping av tilbudet på det vi kaller tredjelinjenivå, de psykiatriske sengeavdelingene der de vanskeligste tilfellene blir behandlet. Den beste opptrappingen ville være flere senger på tredjelinjenivå.

Hansen mener det er behov for tiltak som kan øke rekruttering og kompetanseheving i alle faggrupper.

- Ei nøkkelgruppe er leger som er spesialister i psykiatri. Jeg har ikke sett noen «opptrappingsplaner» for å få flere av disse, sier Hansen.

Økt dødsrisiko

Studien i leveutsiktene for psykiatriske pasienter viser at menn med psykisk sykdom tidligere hadde fire ganger så høy risiko for å dø som følge av ulykker og selvmordsforsøk sammenliknet med den øvrige befolkningen.

Etter nedbyggingen av psykiatrien er risikoen tolv ganger så høy. Blant kvinner med psykiatriske sykdommer er risikoen økt fra å være ni ganger så høy som resten av befolkningen til å bli 16 ganger så høy.

Det framgår også av studien at risikoen blant psykiatriske pasienter for å dø av naturlige årsaker, som kreft og hjerte-karsykdommer, er tre ganger større enn risikoen for å dø av selvmord. Det er en betydelig overdødelighet i forhold til resten av befolkningen. Årsaken antas å være pasientenes livsstil, med mye fedme, røyking og alkoholmisbruk.

Studien bygger på tall fra dødsstatistikk for pasienter innlagt på psykiatrisk sykehus i åra 1963- 1974 og for Troms og Finnmark i åra 1980- 1992.

Må forebygges

- Psykiatriske pasienters fysiske helse må kontrolleres bedre, både under sykehusopphold og etter utskriving. Videre må ettervernet etter utskriving være spesielt godt i det første året, fordi selvmordsfaren da er størst.

Vidje Hansen tror årsaken til den høye selvmordsfaren like etter utskriving er at oppholdet blir for kort.

- Vi klarer ikke å skape håp om at tilværelsen kan bli meningsfull, og vi klarer ikke å hjelpe dem med forandringer i hjemmetilværelsen.

- For det tredje må det legges større vekt på å forebygge livsstilssykdommer blant psykiatriske pasienter. I sannhetens navn bør det også nevnes at flere av medikamentene vi bruker skaper overvekt, så vi har helt klart en del av ansvaret for denne risikofaktoren, sier Vidje Hansen.

HVILKEN OPPTRAPPING? Psykiatrispesialisten Vidje Hansen ved Psykiatrisk avdeling Åsgård synes han har sett lite til opptrappingen innen psykisk helsevern. Han mener planen legger for stor vekt på omsorg og for lite på de psykiatriske sengeavdelingene, hvor de vanskeligste tilfellene blir behandlet.