LA FRAM LØFTER: Statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen varmet opp med "hode, skulder kne og tå" før de la fram sine løfter for tidlig innsats i skolen på St. Sunniva skole i Oslo i går.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
LA FRAM LØFTER: Statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen varmet opp med "hode, skulder kne og tå" før de la fram sine løfter for tidlig innsats i skolen på St. Sunniva skole i Oslo i går. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpixVis mer

Skryter av fem valgløfter, men slakter to. Dette mener Utdanningsforbundet om Høyres skoleløfter

Utdanningsforbundets leder synes mye er bra, men mener Høyre glemmer det aller viktigste.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal har vurdert Høyres valgløfter for tidlig innsats i skolen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal har vurdert Høyres valgløfter for tidlig innsats i skolen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Vis mer

Høyre har lagt fram en liste med valgløfter for tidlig innsats i skolen som de lover å gjennomføre om de får fortsette i regjering.

– Dette er kjente toner fra Høyre. De har klokkertro på at lærerkompetanse skal løse utfordringene i skolen. Det er i og for seg bra, men det er uheldig at de ikke lytter til skolens folk når vi sier hva som er det viktigste, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

– Det er i og for seg bra, men det er uheldig at de ikke lytter til skolens folk når vi sier hva som er det viktigste. Elever, foreldre og lærere er samstemte i at det som først må prioriteres er å sikre nok kvalifiserte lærere til alle skoler i Norge. Der er vi ikke i dag, sier mener han.

Slik vurderer Utdanningsforbundet tiltakene som Høyre la fram denne uka.

1. Høyres løfte. Lovfeste en plikt for skolen til å gi intensivopplæring til elever som blir hengende etter.

Vurdering: – Ut fra forslaget høres det ut som elevene ikke får tilbud om intensivopplæring i dag. Det finnes det ikke noe godt kunnskapsgrunnlag for å si. Det er dessuten uklart hva som skal aksepteres som god nok intensivopplæring og hva en skal forstå med «å bli hengende etter».

Konklusjon: Et skikkelig bla, bla forslag. (tommel NED – egentlig et stort spørsmålstegn)

2. Høyres løfte. Lovfeste en nedre grense for skolekvalitet og pålegge kommuner og private skoleeiere med for dårlige resultater over tid en plikt til å motta bistand fra statlige myndigheter.

Vurdering: – Dette er gammelt nytt. Forslaget har vært behandlet i Stortinget i vår. Det ble sendt tilbake til Røe Isaksen i en forbedret versjon som vi støtter. Den nedre grensen må settes ut fra et bredere sett av kriterier enn det regjeringen la til grunn.

Konklusjon: Gammelt nytt. Tommel ned

Høyres løfte 3: Lovfeste en plikt for kommunene til å banke på dører til foreldre med innvandrerbarn som ikke er i barnehage.

Vurdering: – Det er fint hvis kommunene har ressurser til å oppsøke innvandrerfamilier for å informere dem om de fordeler barna deres kan oppnå ved å gå i barnehage, spesielt om det kan gi innvandrerfamilier et positivt inntrykk av norske myndigheter. Må nok kombineres med andre tiltak som gratis kjernetid eller redusert foreldrebetaling.

Tommel delvis opp

Høyres løfte 4. Lovfeste en plikt til samarbeid mellom barnehager og skoler om barnas overgang.

Vurdering: – Det er bra dersom samarbeidet mellom barnehager og skoler blir enda bedre. Gjennomføringen vil kreve at personalet i de ulike institusjonene har tid.

Konklusjon: Bra, hvis personalet får ekstra tid til å gjennomføre. Tommel delvis opp

Høyres løfte 5: Utvide lærerspesialistordningen og gjøre 3 000 lærere, én på hver barneskole, til spesialister i tidlig lese- og skriveopplæring med økt lønn, frikjøpt tid og faglig ansvar for at flere barn enn i dag lærer å lese og skrive skikkelig.

Konklusjon: – Jeg er positiv til at en forsøker denne typen tiltak, men ordningen er ikke evaluert. Vi burde prøve det ut litt mer, før vi går ut i fullskala.

Tommel verken opp eller ned

Høyres løfte 6. 2500 lærere skal få tilbud om videreutdanning i begynneropplæring.

Vurdering: – Det er veldig positivt at tilbudet om videreutdanning utvides til ikke bare å gjelde bestemte fag, og dette er et spesielt viktig tema.

Konklusjon: Veldig bra forslag. Tommel opp

Høyres løfte 7. – Sette i gang en nasjonal dugnad for leselyst og støtte opp med en søkbar tilskuddsordning for «Leselyst» Alle barn bør bli lest for minst en time i uka.

Vurdering: Å legge til rette for at skolene får tilbud om særskilte lese-ressurser kan aldri bli feil.

Konklusjon: Veldig bra forslag. Tommel opp

Høyres løfte 8:–Stille krav om at alle barneskoler skal ha spesialpedagogisk kompetanse.

Vurdering:–Her ligger djevelen i detaljene. Spørsmålet er hvordan den spesialpedagogisk kompetanse brukes. Vi vet om skoler som har lærere med spesialpedagogisk kompetanse, men der de ikke får benyttet dette fordi alt av lærerkrefter går med til å dekke den ordinære undervisningen. Det er også svært spesialiserte behov innenfor dette området. En kan derfor ikke regne med at alle skoler har all den kompetansen som trengs til enhver tid.

Konklusjon: Vanskelig å vurdere før vi vet detaljene. Tommel verken opp eller ned

Høyres løfte 9: –Elevene på småskoletrinnet skal ha rett til 20 min matpause sammen med en voksen.

Vurdering: Der dette allerede ikke er gjennomført vil det være positivt.

Konklusjon: Tommel opp

Høyres løfte 10. Ansette flere barnehagelærere med mål om at halvparten av de ansatte i barnehagen skal være pedagoger

Vurdering: Dette er svært gammelt nytt. Her er Høyre mindre ambisiøse enn de fleste andre partiene når det gjelder fra hvilket tidspunkt et krav om minst 50 prosent barnehagelærerdekning skal gjennomføres.

Konklusjon: Gammelt nytt. Tommel verken opp eller ned