Skuffer inn makt

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • En sammenslåing av Norsk Kommuneforbund (LO) og Norsk Helse- og Sosialforbund (YS) vil utvilsomt styrke LOs innflytelse politisk og tariffmessig. Med hjelpepleierne innenfor landets største og mektigste arbeidstakerorganisasjon vil også kvinnene, særlig lavtlønte i helsesektoren, styrke sin stilling.
  • De to forbundenes profil og medlemsmasse har mye til felles. Det viste kravutformingen og samarbeidet i lønnsoppgjøret. Riktignok gikk hjelpepleierne ut i en dristig markeringsstreik. Men en viss gemyttforskjell bør det jo være på partnere, om det skal bli dynamikk. En sammenslåing vil utvilsomt tjene begge forbunds medlemmer vis-à-vis arbeidsgiverne og andre arbeidstakergrupper, både innad i LO og utenfor.
  • Lykkes samarbeidsbestrebelsene, vil LO vokse i antall medlemmer og makt og øke forspranget til de andre hovedsammenslutningene. AF sitter lamslått tilbake etter at Akademikerne stakk av med 100000 av deres 250000 medlemmer. Med flertallet langtidsutdannede utenfor sine rekker, strever AF både med identitet, mål og mening. En langvarig og resultatløs streik tappet også organisasjonen for penger og pågangsmot.
  • YS blir også betydelig svekket hvis hjelpepleierne forsvinner. En medlemsreduksjon fra 230000 til 180000 er i seg selv ikke noe banesår. Men hovedsammenslutningen mister sitt beste kort i kommunal sektor. Behovet for hjelpepleiere vil øke med eldrereform og eldrebølge. Organisasjonsmessig er de en vekstnæring. Forbundets leder, Tove Stangnes, har også vært YS' mest profilerte og medievante politiker.
  • Men LO har ikke gitt seg med dette. I LO Stat er Terje Moe Gustavsen utålmodig etter å få et mangeårig, nært tariffsamarbeid med Norsk Lærerlag inn i mer formaliserte og forpliktende former. Årets kraftige lønnshopp for nyutdannede lærere var en klar invitt fra LOs side. Lykkes også han over tid, vil LOs medlemstall nærme seg en million. Det bør få så vel motparter, konkurrenter og politiske motstandere til å skjelve.