- UAKSEPTABELT:- Mottakene skal ifølge styringsdokumentene ha skriftlig rutiner for håndtering av vold og overgrep mot kvinner. Det viser seg at kvaliteten på disse rutinene ved mange mottak er uakseptable, skriver UDI-direktør Ida Børresen. Foto: SCANPIX
- UAKSEPTABELT:- Mottakene skal ifølge styringsdokumentene ha skriftlig rutiner for håndtering av vold og overgrep mot kvinner. Det viser seg at kvaliteten på disse rutinene ved mange mottak er uakseptable, skriver UDI-direktør Ida Børresen. Foto: SCANPIXVis mer

Skulle kartlegge vold - glemte avkrysningsfelt i skjema

Nå slakter UDI seg selv.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Flere asylmottak har for dårlig sikkerhet for kvinner. Det kommer fram i en ny rapport fra Utlendingsdirektoratet (UDI) som ble ferdig desember 2008. I rapporten står det blant annet at tilsyn i 2008 viser «at ikke alle mottakene oppfyller dagens krav til skjerming av kvinner».

UDI har for dårlige rutiner for håndtering av vold og overgrep mot kvinner, er rapportens konklusjon.

Skjema-problemer
I rapporten kommer det fram at vold i nære relasjoner i liten grad blir rapportert inn fra mottakene. Dette skyldes ikke at slik vold ikke har forekommet, men at «skjemaet ikke har avkryssningfelt for dette, og delvis at UDI ikke har vært tydelig nok med hensyn til hva mottakene skulle rapportere.»

I et brev til Arbeids- og inkluderingsdepartementet skriver UDI-direktør Ida Børresen og avdelingsdirektør Anne Siri Rustad at «mottakene skal ifølge styringsdokumentene ha skriftlig rutiner for håndtering av vold og overgrep mot kvinner. Det viser seg at kvaliteten på disse rutinene ved mange mottak er uakseptable».

En rapport fra Amnesty som kom ut i fjor bekreftet dette. Nesten femti prosent av mottakene antar at det reelle omfanget av vold mot kvinner er større enn det som registreres. Videre skriver de at registreringsrutiner i liten grad er egnet til å fange opp vold i nære relasjoner.

Stilles ikke krav
Amnesty skriver at enkelte mottak ikke har rapportert om vold og trakassering mot kvinner fordi de tror det kan få betydning ved konkurranseutsetting. Videre skriver de at de skriftlige rutinene viser svært varierende kvalitet, noe som kan skyldes at det fra UDIs side ikke stilles krav til faglig innhold. Det kommer også frem at ansatte er tilbakeholdne med å gripe inn når kvinner mishandles av partner.

Det er ikke første gang sikkerheten i asylmottakene blir kritisert. I en rapport fra Sintef i 1999 kommer det fram at flere kvinnelige asylsøkere føler seg fysisk utrygge, samt føler ubehag knyttet til daglig relasjoner til en del menn.

Noen har opplevd seksuelle overgrep, psykisk og fysisk trakassering, nattlige besøk og forsøk på å komme inn på kvinners rom. Kvinnene føler skam og skyld og er redd for represalier eller dårlig rykte dersom de forteller dette til andre.

KRITISERT FØR: Det er ikke første gang sikkerheten i asylmottakene blir kritisert. I en rapport fra Sintef i 1999 kommer det fram flere kvinnelige asylsøkere føler seg fysisk utrygge, samt føler ubehag knyttet til daglig relasjoner til en del menn. Foto: SCANPIX
KRITISERT FØR: Det er ikke første gang sikkerheten i asylmottakene blir kritisert. I en rapport fra Sintef i 1999 kommer det fram flere kvinnelige asylsøkere føler seg fysisk utrygge, samt føler ubehag knyttet til daglig relasjoner til en del menn. Foto: SCANPIX Vis mer

Lover bot og bedring
Nå fremmer direktoratet en rekke tiltak for å bedre situasjonen i norske mottak.

- Fordi vi legger vekt på trygghet og sikkerhet i mottak har vi gått gjennom våre krav og rutiner i forhold til kvinner virker. I rapporten har vi rettet lyset mot oss selv og foreslått tiltak, sier avdelingsdirektør i UDI Siri Rustad til Dagbladet.no. Hun foreslår blant annet å endre rutinene, øke bemanningen ved mottakene og bygge om slik at enslige kvinner blir bedre skjermet.

- Tror du det er store mørketall?

- Som ellers i samfunnet er det sannsynlig at en del kvinner ikke melder fra om vold. Særlig gjelder det vold i familien, sier Rustad.

- Er vold mot kvinner ansett som tabu ved mottakene?

- Nei, men vold i familie, som ellers i samfunnet, kan være vanskelig å avdekke og gripe inn i, sier Rustad.

- Skal dere få avkryssningsfelt i skjemaene nå?

- Ja.

DÅRLIGE RUTINER: UDI har for dårlige rutiner for håndtering av vold og overgrep mot kvinner, er rapportens konklusjon. Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX
DÅRLIGE RUTINER: UDI har for dårlige rutiner for håndtering av vold og overgrep mot kvinner, er rapportens konklusjon. Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX Vis mer

- Hvordan vil avkryssningsfelt hjelpe for å hindre vold og overgrep mot kvinner?

- Ved å få detaljert informasjon får vi mer kunnskap om art og omfang av vold. Da blir det lettere å finne de riktige tiltakene, sier Rustad.

Mindre bofellesskap
Direktøren forteller at de ønsker å lage mindre bofellesskap for enslige kvinner med og uten barn.

- Blant annet ønsker vi å gi kvinnene mulighet til å kunne låse av boområdene sine, sier Rustad.

I Amnestys rapport blir UDIs styringsdokument kritisert. De reagerer på formuleringen «Kvinner skal skjermes mot uønsket oppmerksomhet fra menn». De mener det er en manglende anerkjennelse av at kvinner er en sårbar gruppe som er særskilt utsatt for vold og overgrep, og at de derfor har behov for beskyttelse.

Rustad forteller at UDI ønsker å utarbeide nye styringsdokumenter. Men at det er usikkert hvorvidt UDI vil ha kapasitet til å gjøre dette i løpet av 2009.

- Vi får likevel fulgt opp personene individuelt og vi kommer til å forbedre noen av rutinene. Men å revidere styringsdokumenetene vil ta litt lengre tid, sier Rustad.

43 nye mottak
I 2008 ble det etablert 43 nye asylmottak i Norge. Ingen av disse fikk krav om slik ekstra skjerming.

- Men selv om vi ikke har stilt noe eksplisitt krav har flere lagt til rette for det, sier Rustad.

Oslo 20070123: Direktør for Utlendingsdirektoratet (UDI) Ida Børresen orienterte på en pressekonferanse tirsdag om tall og trender i 2006 . Migrasjonsåret 2006 .
Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX .
Oslo 20070123: Direktør for Utlendingsdirektoratet (UDI) Ida Børresen orienterte på en pressekonferanse tirsdag om tall og trender i 2006 . Migrasjonsåret 2006 . Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX . Vis mer

- Bør dere stille strengere krav mot de som driver mottakene?

- Vi vil stille tydligere krav som vi mer effektiv kan etterprøve, sier Rustad.

Det var meldingen om at en 20-åring fra Rwanda hadde blitt voldtatt på asylmottaket i Tinn i Telemark som bidro til at UDI måtte gå gjennom rutinene.

- Hvordan blir disse sakene håndtert? Blir politiet koblet inn?

- Ja. Og mottakene skal bistå kvinner med å anmelde vold til politiet, sier Rustad. 

GRANSKET SEG SELV:  - Fordi vi legger vekt på trygghet og sikkerhet i mottak har vi gått gjennom om våre krav og rutiner i forhold til kvinner virker. I rapporten har vi rettet lyset mot oss selv og foreslått tiltak, sier avdelingsdirektør i UDI Siri Rustad til Dagbladet.no. Foto Stian Lysberg Solum / SCANPIX.
GRANSKET SEG SELV: - Fordi vi legger vekt på trygghet og sikkerhet i mottak har vi gått gjennom om våre krav og rutiner i forhold til kvinner virker. I rapporten har vi rettet lyset mot oss selv og foreslått tiltak, sier avdelingsdirektør i UDI Siri Rustad til Dagbladet.no. Foto Stian Lysberg Solum / SCANPIX. Vis mer