Skulle teste Celebra mot munn-kreft

Det var den kreftforebyggende effekten av medisinen Celebra professor Jon Sudbø og hans medarbeidere skulle teste på ei gruppe pasienter med høy risiko for å utvikle kreft i munnhulen. Forsøket er inntil videre stoppet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Celebra er en smertestillende og betennelsesdempende medisin, såkalt Cox-2-hemmer, en type medisin som i flere år har vært på full fart inn i kreftbehandlingen. Professor og kreftforsker Jon Sudbø, som nå er tatt i å ha fabrikkert data og diktet opp hundretalls pasienter, varslet i et intervju med Dagbladet.no i juni 2002 at «vi skal nå i gang med en stor studie som skal se nærmere på den forebyggende effekten av medisinen Celebra på høyrisikopasienter for hode-hals-kreft».

Bruk av Celebra har vært utbredt i idrettsmiljøet, blant annet i norsk toppfotball.

Bekrefter

Professor Steinar Aamdal ved Radiumhospitalet bekrefter overfor Dagbladet at det er denne store undersøkelsen som nå er stoppet inntil resultatene av granskingen av Sudbøs forskning foreligger. Aamdal er leder av Fagområde Klinisk Kreftforskning og arbeider med utvikling av nye kreftbehandlinger.

Han har overtatt ansvaret for undersøkelsen av Celebra som kreftforebyggende medisin, og håper at den kan bli gjennomført når granskingen er avsluttet.

Ikke jukseforsøk

Aamdal reagerer på at flere nettaviser i går omtalte undersøkelsen som et «jukseforsøk», og understreker at forskningsmaterialet som ligger til grunn for undersøkelsen også omfatter flere internasjonale studier, og ikke bare Sudbøs arbeider.

-  Hva skulle bruken av Celebra bidra til, konkret?

-  Symptomene hos pasienter med høyrisiko for å utvikle kreft i munnhulen er at de har hvite flekker i slimhinna i munnhulen, og i noen tilfeller kan disse flekkene etter hvert utvikle seg til alvorlig kreftsykdom. Det man mener å ha sett fra andre undersøkelser er at bruk av betennelsesdempende medisiner av typen Celebra muligens kan redusere risikoen for at flekkene utvikler seg til kreft.

Bivirkninger

-  Men er det ikke konstatert alvorlige bivirkninger ved bruk av medisinen Celebra?

-  Jo, det er registrert bivirkninger, bl.a. hjerteproblemer, men det er risiko for bivirkninger ved bruk av nesten alle typer medisiner. I all medisinsk behandling vil det være en avveining av nytten av terapien og risiko for bivirkninger. Når det gjelder en så alvorlig sykdom som kreft aksepteres det ofte noe større risiko for bivirkninger enn i behandlingenav mindre alvorlige sykdommer.

Når det gjelder denne konkrete undersøkelsen har risikoen for bivirkninger av Celebra vært veid mot muligheten til å forhindre kreftsykdom, sier Aamdal.

70 mill.

Den store undersøkelsen som nå er stanset er finansiert av amerikansk forskning med ca. 70 millioner kroner fordelt på fem år. Etter planen skulle rundt 300 personer fra flere nordiske land, alle i høyrisikogruppa for å utvikle kreft i munnen, delta i de kliniske forsøkene på å teste hypotesen som Celebras forebyggende eller hemmende egenskaper.

Flere forslag

Forskerskandalen ved Radiumhospitalet utløste hektisk aktivitet i Regjeringskvartalet i går. Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad hadde møte med ledelsen ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet. Brustad varsler at hun vil fremme et lovforslag for Stortinget i løpet av høsten om medisinsk og helsefaglig forskning. Lovforslaget vil være en oppfølging av Nylenna-utvalget.

Kunnskapsminister Øystein Djupedal hadde møte med ledelsen i Forskningsrådet, og han vil så raskt det er praktisk mulig foreslå for Stortinget å opprette et nasjonalt utvalg for behandling av uredelighet i forskning.

Tilfeldighetene vil at Djupedal i dag skal møte lederne for landets høyskoler og universiteter.

Han vil understreke at det er den enkelte forskningsinstitusjons ansvar å fange opp forsøk på uhederlighet.

BETENNELSESDEMPENDE: Bruk av den betennelsesdempende medisinen Celebra har vært utbredt i idrettsmiljøet, blant annet i norsk toppfotball.
HAR OVERTATT: Professor Steinar Aamdal har overtatt ansvaret for undersøkelsen som Jon Sudbø skulle lede. Aamdal er leder av Fagområde Klinisk Kreftforskning og arbeider med utvikling av nye kreftbehandlinger.