Hytteeiere i Hjartdal i Telemark må betale
12 ganger så høy tilknytningsavgift for vann og avløp
som fastboende.

- Ulovlig, mener hytteeierne.

- Lovlig, mener Hjartdal kommune

Skyhøy pris på hyttekloakk

Publisert

- Vi faktureres både for deler av de fastboendes avgift og kostnader for framtidige abonnenter. Det er i strid med reglene for selvkost, sier hytteeierne.

Hytteeierne har bedt Statsforvalteren om lovlighetskontroll og klaget til Sivilombudet. Ingen av dem ville ta i saken. Nå vil hytteeierne ta saken til forliksrådet og muligens gå rettens vei mot kommunen.

Hjartdal kommune mener på sin side at de er på trygg juridisk grunn når de forskjellsbehandler hytteeiere og fastboende (se lenger ned i saken). Kommunen avviser at hytteeierne subsidierer fastboende eller andre.

Mens hytteeiere flest i Hjartdal har separate vann- og avløpsanlegg , med begrensede utgifter, er det hytteeierne i Kovstul/Russmarken-området i Tuddal som nå påkobles etter skyhøye satser. Anleggene er bygget av det kommunale selskapet Russmarken VA.

To satser

Hjartdal kommune opererer med to nivåer på satsene – en for fastboende og en for hytteeiere.

  • Små eneboliger for fastboende koster 18.440 kroner i tilknytningsavgifter for vann- og avløp. I tillegg årsgebyr: 16.925 kr.
  • Hytteeierne ut med 221.283 kroner for å koble seg på. I tillegg årsgebyr: 15.302 kr.
  • Gebyrene vil øke de kommende år.
  • Eiere av lavstandard-hytter må i tillegg ut med 4000 kroner pr meter grøft, for stikkledning, bort til hovedledning.
  • Flere lavstandard-hytter ligger langt fra hovedledningen.
  • En hytte 200 meter fra hovedledning, ut med 800.000 kr. i graving, før de kommunale avgiftene.
KAMP MOT HØY AVGIFT: Grunneier Håkon Bøen og hytteeierne Tore Hagen og Svein Arild Gerhardsen mener Hjartdal kommune bryter loven med de skyhøye avgiftene som nå legges på hytteeierne i Tuddal.
KAMP MOT HØY AVGIFT: Grunneier Håkon Bøen og hytteeierne Tore Hagen og Svein Arild Gerhardsen mener Hjartdal kommune bryter loven med de skyhøye avgiftene som nå legges på hytteeierne i Tuddal. Vis mer

- Dette er langt over det vi opprinnelig ble forespeilet, forteller hytteeierne.

De som bruker vann- og avløpsnettet minst, og som ikke har stemmerett og innflytelse i kommunen, må altså betale mest.

- Dette er ikke bare grovt urimelig ut fra en alminnelig rettsoppfatning. Det er også i strid med regelverket, sier rådgiver for Tuddal Hytteeieres Fellesutvalg (THF), Bjørn Kittilsen.

Kittilsen er tidligere økonomisjef i Lørenskog kommune. Han har nedlagt mye arbeid for å dokumentere det han mener er direkte ulovlig.

- Dette er et ran av hytteeierne, sier den tidligere økonomisjefen.

I høst er Bjørn Kittilsen invitert til Stortingets kommunal- og forvaltningskomité for å snakke hvordan han mener Hjartdal kommune bryter selvkostreglene og forurensingsforskriften med sine gebyrsatser.

Ifølge selvkostreglene, som gjelder for vann- og avløp, er det ikke lov å ta mer i avgift enn det koster å drive tjenesten. Inntekter og utgifter skal balansere etter dette prinsippet i løpet av en femårsperiode. Kommunen har lov til å subsidiere abonnentene, men det motsatte er ikke lov.

Budsjettsprekk

Problemet for kommunen er at de må legge ut pengene i forkant, samt stor kostnadssprekk.

  • Opprinnelig skulle anleggene koste 140 millioner kroner for avløp og 110 millioner for vann.
  • Alt sto klart etter 320 millioner.
  • Avløp ble likevel ikke godkjent av Statsforvalteren.
  • Ifølge kommunen trengs ytterligere 50 millioner for å fylle kravene.
FRIVILLIG: Lavstandard-hyttene i Russmarken/Kovstul-området er typisk bygget på 1950- og 1960-tallet. Disse hytteeierne er ikke pålagt å koble seg på vann- og kloakkanlegget. Mange vil likevel, men synes det er for dyrt.
FRIVILLIG: Lavstandard-hyttene i Russmarken/Kovstul-området er typisk bygget på 1950- og 1960-tallet. Disse hytteeierne er ikke pålagt å koble seg på vann- og kloakkanlegget. Mange vil likevel, men synes det er for dyrt. Vis mer

Til sammenligning har telemarkskommunen med 1550 byggere en årsomsetning på 225 millioner kroner.

I en forvaltningsrevisjon fra Vestfold og Telemark revisjon i fjor får kommunen sviende kritikk for manglende kompetanse da de bygde ut vann- og avløpsanlegget for hytter.

Revisjonen mener at uføret kunne vært stanset tidligere enn det ble, at advarsler (blant annet fra hytteeierne) ikke ble lyttet til og at hverken styret i vann- og avløpsselskapet eller kommunestyret fikk skikkelig informasjon.

- Har ikke råd

- Jeg hadde gledet meg til å koble meg på, og oppgradere hytta mi. Men sånn det er blitt nå, har jeg ikke råd, forteller Tore Hagen, leder i THF.

JAKTER ULOVLIGHETER: - Nå konsentrerer vi oss om å påvise ulovligheter, sier Tore Hagen, leder i Tuddal Hytteeieres Fellesutvalg (THF).
JAKTER ULOVLIGHETER: - Nå konsentrerer vi oss om å påvise ulovligheter, sier Tore Hagen, leder i Tuddal Hytteeieres Fellesutvalg (THF). Vis mer

Han var tidligere leder for en interkommunal avdeling i Notodden kommune, blant annen innenfor vann- og avløp. Derfor er det sitt eget fagområde han nå engasjerer seg i, som pensjonist og hytteeier i Tuddal.

- Vi hytteeiere har ønsket, og gjentatte ganger foreslått, andre og billigere løsninger ved utbyggingen av vann- og kloakknett. Men det er tapte slag. Nå konsentrerer vi oss om å påvise ulovligheter, sier han. Hagen viser til at han mener Hjartdal kommune bryter selvkostreglene.

THF samler 676 hytteeiere fra 14 lokale lokale hytteforeninger.

Hagen har regnet ut at på fem år må han betale drøyt 300.000 for vann- og avløp, bare i kommunale gebyrer. Hytta hans er fra 1957, er seinere påbygd flere ganger, men er såkalt «lavstandard». Derfor har han sagt nei til å legge inn vann- og kloakk.

KREATIVE LØSNINGER: Hytteeiere i lavstandardhytter er henvist til tradisjonelle hyttedo-løsninger, dersom de ikke vil eller synes de har råd til å koble seg på det kommunale anlegget.
KREATIVE LØSNINGER: Hytteeiere i lavstandardhytter er henvist til tradisjonelle hyttedo-løsninger, dersom de ikke vil eller synes de har råd til å koble seg på det kommunale anlegget. Vis mer

Lavstandard-hyttene kan velge å si nei, mens nyere hytter er pålagt å koble seg på.

Ifølge kommunen har de ikke budsjettert med at alle lavstandardhyttene skal kobles på.

Kommunen: Lovlig

Også kommunen mener at de har loven på sin side. Ordfører Bengt Halvard Odden (Ap) avviser påstandene om at dagens hytteeiere subsidierer både fastboende og framtidige hytteeiere. Han har likevel forståelse for at «enkelte mener kostnadsnivået er høyt».

SIKKER I SIN SAK: Ordfører Bengt Halvard Odden (Ap) i Hjartdal mener forskjellsbehandlingen av hytteeiere og fastboende er fullt lovlig. Han hr likevel forståelse for at «enkelte mener kostnadsnivået er høyt» blant hytteeierne.
SIKKER I SIN SAK: Ordfører Bengt Halvard Odden (Ap) i Hjartdal mener forskjellsbehandlingen av hytteeiere og fastboende er fullt lovlig. Han hr likevel forståelse for at «enkelte mener kostnadsnivået er høyt» blant hytteeierne. Vis mer

Han tror imidlertid de fleste ønsker seg høy sanitær standard, og viser til at få snakker om verdiøkningen det tilfører hyttene.

- Dette er en betydelig investering i Hjartdal kommune sin målestokk, men det var avgjørende for at grunneiere og kommunen fortsatt skulle kunne utvikle seg med flere hytter. Grunneiere som i dag kan utvikle eiendommen sin, ville blitt sittende uten den muligheten hvis investeringen ikke ble gjort fra kommunens side. Da hadde statsforvalteren stanset videre utvikling av nye hyttefelt, sier Odden.

Han fortsetter:

- Vi ser allerede nå flere pågående planprosesser, nettopp fordi vi har offentlig vann og avløp i området.

Det er anledning til å differensiere satsene for ulike grupper, hvis det er store forskjeller i utgiftene. Men hytteeierne mener kommunen både misforstår regelverket, regner feil og manipulerer kostnader, slik at de kan velte dem over på hytteeierne.

- Kan det likevel være grunnlag for å gjøre forskjell på hyttefolk og fastboende? Et nytt anlegg kan jo gi dyrere tjeneste?

- Ja, det er mulig hvis det er store forskjeller. Poenget nå er at kommunen, slik de regner, legger opp til at dagens hytteeiere subsidierer både fastboende og nye hytteeiere. Kommunen legger alle kapitalkostnader på de til enhver tid tilknyttede hytteeiere, og det er ikke lovlig, svarer hytteeier-representant Bjørn Kittilsen.

Ifølge Kittilsens tall betaler nå hytteeierne tre ganger for mye for vann og seks ganger for mye for avløp.

Kommunen er dypt uenig i regnestykket.

Strid om prognoser

I søknaden og tillatelsen til å bygge ut vannforsyning heter det at 2000 hytter skal forsynes. I utslippstillatelsen for kloakkanlegget innvilges det utslipp fra 1900 hytter pluss Tuddal høyfjellshotells virksomheter.

Hytteeierne mener regningen derfor må deles på 1900-2000 hytter, slik opprinnelig forutsatt, og at kommunen må bære risikoen for de hyttene som ikke kommer.

Antallet tilknytninger ligger foreløpig på drøyt 400, mens ytterligere 77 ifølge kommunen har sagt de vil koble seg på..

Kommunen snakker nå om 1000 tilkoblede hytter innen 2050, og sier at avgiftsberegningene deres er basert på det.

- Vi har brukt 1000 hytter i dokumenter siden 2012, og har utsatt målet fra 2040 til 2050 pga forsinkelser i byggingen, understreker ordfører Odden.

- THF mener at selv 1000 hytter er et urealistisk tall, med tanke på de kostnader dette prosjektet er belastet med, sier Hagen.

Om kritikken i forvaltningsrevisjonen, sier ordføreren:

- Det er helt sikkert elementer som kunne vært håndtert bedre.

Odden mener utbyggingen, som startet lenge før han ble ordfører, burde vært styrt direkte fra kommunen, og ikke via datterselskaper.

Ordføreren medgir at de store økonomiske utleggene har preget debatten i kommunen, men han er trygg på at både de nye hyttene og tilkoblingene fra lavstandardhyttene kommer.

AVVISER SUBSIDIERING: Rådgiver Helge Granlund og ordfører Bengt Halvard Odden avviser at hytteeierne subsidierer fastboende. De viser til ulike kostnader på ulike anlegg, og at det da er lov å forskjellsbehandle.
AVVISER SUBSIDIERING: Rådgiver Helge Granlund og ordfører Bengt Halvard Odden avviser at hytteeierne subsidierer fastboende. De viser til ulike kostnader på ulike anlegg, og at det da er lov å forskjellsbehandle. Vis mer

Rådgiver i kommunen, Helge Granlund, avviser at hytteeierne subsidierer de fastboende eller andre. Han mener hytteeiernes regnestykke er galt. Etter å ha undersøkt saken, er han imidlertid enig i at det er ulovlig å kryss-subsidiere på den måten hytteeierne hevder kommunen gjør.

Hytteeierne mener på sin side at kommunen aldri har redegjort skikkelig for sine regnestykker.

Ordfører Odden viser til at både konsulentselskapet EnviDan og advokat Guttorm Jacobsen har gått god for kommunens regnestykker og forståelse av selvkostregelverket. Advokat Jacobsen, spesialist på vann- og avløpsjuss, bekrefter overfor Dagbladet at han har kvalitetssikret kommunens forståelse av regelverket.

Hytteeiernes risiko

Men hytteeierne mener altså at det er urimelig – og ulovlig - at så stor andel av kostnadene veltes over på dem

- Tiltakshaver er Hjartdal kommune, og ikke hytteeierne. Antall tilknytninger ligger godt under kommunens egne prognoser, og dette anser jeg at skyldes kommunens gebyrpolitikk og opptreden for øvrig i denne saken, sier Bjørn Kittilsen.

- Jeg tror kommunen er så hardt presset at de legger regningen på oss, sier Håkon Bøen, grunneierrepresentant i THF.

GRUNNEIER-STØTTE: - Kommunen skjønner ikke hva de gjør. De trenger desperat nye abonnenter på vann- og kloakk i hytteområdene, sier grunneier Håkon Bøen. Han stiller seg bak hytteeierne i Russmarken/Kovstul i kampen mot de høye avgiftene.
GRUNNEIER-STØTTE: - Kommunen skjønner ikke hva de gjør. De trenger desperat nye abonnenter på vann- og kloakk i hytteområdene, sier grunneier Håkon Bøen. Han stiller seg bak hytteeierne i Russmarken/Kovstul i kampen mot de høye avgiftene. Vis mer

Han har stilt seg i første rekke med hytteeierne, fordi prisen på hans 150 ledige hytter og tomter skyter i været.

- Jeg mister konkurransekraft, og kommunen skjønner ikke hva de gjør. De trenger desperat nye abonnenter. Men jo høyre avgiftene er, dess vanskeligere er det å få nye abonnenter i hytteområdene, sier Bøen.

Han mener at det enkleste for kommunen hadde vært å få flere av lavstandardhytte med fra start. Foreløpig har bare rundt 30 prosent av dem sagt ja, fordi det er så dyrt.

Ordføreren svarer Bøen slik:

- Grunneiere med en profesjonell tilnærming har stor suksess. Avgjørende for denne suksessen har vært kommunens tilrettelegging av offentlig infrastruktur som vann og avløp.

Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer