Skylder på lokføreren, gir få svar

På rekordtid legger Jernbaneverket fram en ulykkesrapport som langt på vei frikjenner dem selv og gir den ene lokføreren skylda for Åsta-ulykken. Men det er en rekke vesentlige spørsmål rapporten ikke gir svar på.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Vanligvis tar det fire-åtte uker før uhellskommisjonens rapporter foreligger. Denne gang skjer det etter bare fem dager.

Rapporten - som betegnes som «foreløpig» - legges fram før alle undersøkelser er gjort, og uten at man kan gi svar på blant annet følgende helt sentrale spørsmål:

  • Hvorfor kjørte lokføreren på rødt?

Som Dagbladet skrev i går, finnes det ingen sannsynlig grunn til at den erfarne lokføreren skulle kjøre på rødt. Det er tvert imot svært mange grunner til at han aldri ville gjøre det. I rapporten gis det ingen forklaring på dette, som er kommisjonens hovedkonklusjon. Kommisjonens leder, Ove Skovdahl, erkjenner også at dette skal det jobbes videre med.

  • Snakket lokføreren på lokaltoget i mobiltelefonen?

Dette kan ha hatt stor betydning for lokførerens oppmerksomhet om kjøringen da lokaltoget forlot Rudstad stasjon. Det foreligger telefonutskrifter som kanskje kan gi svar på om han snakket i mobilen og med hvem, men kommisjonen legger fram sin rapport før utskriftene er gjennomgått.

  • Kan det ha vært feil på lyssignalet på Rudstad?

Uhellskommisjon mener å ha gjort undersøkelser som viser at det ikke forelå teknisk feil. Men Dagbladet får bekreftet av Østerdal politidistrikt at politiet ennå ikke er ferdig med granskingen av det tekniske utstyret på ulykkesstrekningen. Ifølge Norsk Lokomotivmannsforbund er det også vesentlige forhold ved tidligere bruk av det tekniske utstyret som ikke er nevnt i rapporten.

Ueland advarer mot forhåndsdømming
Ueland advarer mot forhåndsdømming Vis mer
  • Hva viser rekonstruksjoner av ulykkesturen?

I går ble det foretatt en rekonstruksjon med tog på Rudstad stasjon. Seinere vil det trolig bli gjort flere rekonstruksjoner på ulykkesstrekningen. Men uhellskommisjonens rapport er lagt fram for tidlig til å få med resultatene av disse rekonstruksjonene.

  • Satt konduktøren sammen med lokføreren i lokaltoget?

Dette spørsmålet er ennå ikke ferdig utredet. De store ødeleggelsene av motorvogna kan kanskje føre til at spørsmålet aldri blir besvart. Hvis konduktøren satt sammen med lokføreren, er det enda mer usannsynlig at lokaltoget kjørte på rødt uten at noen av de to registrerte det.

  • Kan det ha vært solrefleks i lyssignalet på Rudstad?

Rapporten slår fast at det var lav sol rett over taket på lokaltoget. Man vet fra tidligere at dette kan gi solrefleks i lyssignalet, slik at lokføreren ikke ser at det lyser rødt. Dette er forhold som ennå ikke er grundig nok utredet på grunn av værforholdene i området, og som man vil undersøke nærmere.

Uhellskommisjonens leder, Ove Skovdahl, erkjenner overfor Dagbladet at de frigir rapporten før alle undersøkelser er gjort, og mens mange spørsmål står ubesvart. Han begrunner dette med at de følte behov for å rette opp spekulasjoner i media.

- Nå har vi fått rettet opp en del, men vi har fortsatt mye å jobbe med, sier Skovdahl.

- Hvordan kan dere konkludere så bastant med at lokføreren har skylda for ulykken når mange undersøkelser gjenstår?

- Jeg føler ikke at vi gir all skyld til lokføreren. Jeg vil heller si det er en systemsvikt når det henger på ett menneske, sier Ove Skovdahl.

Åsta-ulykken granskes også av NSB, politiet og den regjeringsoppnevnte undersøkelseskommisjonen. Ingen av disse har ennå trukket noen konklusjoner.