Skyldig i tortur

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Det er pinlig for norsk rettsvesen når Norge igjen er i søkelyset for brudd på påbud fra Europarådets torturkomité (CTP). I 1997 ble vi pålagt å redusere bruken av isolasjon i varetekt. Stortinget fulgte opp med en ny lov som trådte i kraft i oktober i år. Ifølge den skal domstolene skreddersy et opplegg som kalles delvis isolasjon. Faren for bevisforspillelse, som er grunnen til at tiltalte isoleres helt i henhold til vår praksis, skal begrunnes og konkretiseres i detalj. Domstolen må i stedet nekte domfelte kontakt med bestemte og utpekte personer og miljøer, slik det er vanlig i andre land.
  • Likevel fortsetter domstolene rutinemessig å ilegge full isolasjon. Fra før av er vi herostratisk berømte i Europa for en sterkt overdreven bruk av varetekt. Ofte forlenges varetekten med mange uker mer enn grensen på fire uker med brev- og besøksforbud. Men etter at advokat Anders Brosveet nå klager en varetektsfengsling inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, legger kriminalomsorgsavdelingen i Justisdepartementet seg flat for kritikken og lover å rydde opp straks, ifølge Aftenposten.
  • Det er på tide at norsk offentlighet igjen blir klar over at vi langt fra praktiserer så humane soningsbetingelser som mange liker å tro. Påbudet fra CTP har sin bakgrunn i en dypere forståelse for hva langvarig og total isolasjon gjør med et menneske enn selv norsk Høyesterett viser i enkelte av sine kjennelser. Vår hjemlige kritikk av varetektspraksis er mangeårig, og i likhet med torturkomiteen handler den om brudd på menneskerettighetene, faren for den innsattes psykiske helse, økt selvmordsfrekvens og muligheten for at tiltalte avgir falsk tilståelse eller forklaring for å slippe unna det verste, fullstendig isolasjon i uke- og månedsvis.
  • Det er foruroligende og arrogant når det nå kommer for en dag at norske fengsler slett ikke er satt i stand til å møte lovendringen som forbyr total isolasjon. Departementet sier fengselsansatte ønsker loven velkommen, forklaringen på våre brudd med internasjonale menneskekonvensjoner skal være innkjøringsproblemer. Noen sover åpenbart på jobben - og må vekkes.