Skyldig og riktig dømt?

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Statsadvokat Anne Margrete Katteland ved Oslo statsadvokatembete la fredag fram påtalemyndighetens uttalelse til Fredrik Fasting Torgersens begjæring om gjenopptakelse av saken der han i 1958 ble dømt for drapet på Rigmor Johnsen i Skippergata 6b i Oslo. Statsadvokatens konklusjon er at Torgersen både er skyldig og at dommen er riktig. Det er ingen overraskelse, men statsadvokaten var mer bastant enn ventet i lys av denne sakens lange liv i opinion og rettsvesen. Påtalemyndigheten avfeier alle innvendinger og forsvarer absolutt alle frontavsnitt i saken med ord som «ingen klare holdepunkter», «grunnløse», «påfallende», «ingen holdepunkter» og «tendensiøse». Påtalemyndigheten skriver at Torgersens egen bevisvurdering som åpner for mange spørsmål og mye tvil, «ikke er i tråd med norsk straffeprosess», og at den omfattende konspirasjon det ville kreve å forfalske bevis og prov i denne saken, er nærmest utenkelig.

For oss andre er det vanskelig å ha en så bastant oppfatning av denne snart 50 år gamle saken som Torgersen og hjelperne hans holder i live. Men vi stiller oss undrende til den høye temperaturen i påtalemyndighetens avvisning av anførslene i gjenoppptakelsesbegjæringen. Det er mulig at den samme undring vil bre seg i gjenopptakelseskommisjonen når den nå skal vurdere dette materialet. Uansett egner det seg til en muntlig behandling for kommisjonen der det er mulig å eksaminere omkring de enkelte konklusjoner, funn og formuleringer. Vi håper kommisjonen vil benytte sin adgang til dette

Påtalemyndighetens konklusjon er helt entydig at det ikke hefter noe ved denne etterforskningen, domstolsbehandlingen eller dommen som berettiger gjenopptakelse etter noen av lovens bestemmelser om dette. Uansett hva kommisjonens avgjørelse blir, vil det tjene saken og rettspleien om alle muligheter til å belyse saken blir benyttet fullt ut.

Fredrik Fasting Torgersen er ikke den beste talsperson for sin egen sak. Han bruker selv ord som «løgn», «tøv» og «tull» om påtalemyndighetens vurderinger. Det virker sunt at en kommisjon uten posisjoner å forsvare nå kan vurdere det som er lagt fram.