SYSTEMFEIL: Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide omtaler salget av utrangerte marinefartøy til Nigeria som systemfeil. Torsdag må hun forklare seg for Stortingets kontrollkomitè.  Foto: John T. Pedersen / Dagbladet
SYSTEMFEIL: Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide omtaler salget av utrangerte marinefartøy til Nigeria som systemfeil. Torsdag må hun forklare seg for Stortingets kontrollkomitè. Foto: John T. Pedersen / DagbladetVis mer

Skyter på forgjengerne

Forsvarsministeren ber forgjengerne svare på hvordan norske marinebåter kunne havne i Nigeria.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dagbladet avslørte i går hvordan ekspedisjonssjef Fridtjof Søgård og andre departementstopper hyllet de to personene som sto for den praktiske gjennomføringen av salget av gamle marinefartøy til den nigerianske krigsherren Government «Tompolo» Ekpemupolo.

«Du må gratulere de to utrettelige herrene så mye. Sånne folk trenger Forsvaret», skrev Søgaard i en epost til en underordnet major i departementet, som hadde ansvaret for å følge opp salgene.

- Jeg kommenterer ikke epostutvekslinger fra 2012 - før jeg kom inn i departementet, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide til Dagbladet.

Henviser For første gang siden Dagbladet i juni i fjor avslørte fartøysalget, lar forsvarsministeren seg intervjue i detalj om saken. Men det er mye hun ikke vil svare på. Alt det som skjedde før hun trådde over dørstokken til forsvarsministerens kontor henviser hun til sine forgjengere.

- Men du er jo ansvarlig i dag for å rydde opp. Hva vil du gjøre overfor disse personene som har vært kjent med salgsprosessene, og som har visst om at disse båtene skulle til Nigeria? Saken begrenser seg jo ikke til den ene personen som nå er korrupsjonssiktet av Økokrim.

- Som sagt kan jeg ikke kommentere hva enkelte i embetsverket har sagt eller skrevet i 2012. Jeg har ikke detaljkunnskap om hva de visste eller ikke visste. Jeg vet bare om de e-postene dere publiserer i dag og jeg har ingen kommentarer til dem utover at de ble utvekslet i 2012. Det vi har gjort for å rydde opp framover er å sørge for at departementet har styringsdialogen med forsvarssjefen på disse sakene. Hvordan regelverk og rutiner skal følges. Hvordan dialogen mellom forsvarsjefen, dialogen og FLO er og hvordan dialogen med UD er i disse sakene. I tillegg er nå eksportkontrollforskriften endret så man har ikke lenger det rommet for skjønn som man tidligere hadde.

- Hvor høyt opp i departementet går ansvaret?

- Det dere skriver om i dag må dere spørre mine forgjengere om. Dette er epostutvekslinger som går tilbake til 2012 og det kan ikke jeg svare for på noen måte. Men det vil alltid være slik at ansvaret sitter på toppen i et departement. Det gjør det også i denne saken.

Svikt Søreide sier hun er glad for at Dagbladet avdekket hvor båtene er havnet. Hun omtaler det som «systemfeil».

- For det første synes jeg det Dagbladet har bidratt til å avdekke er viktig. Det har gitt oss innblikk i manglende rutiner, manglende oppfølging av rutiner, og manglende dokumentasjon. Det er systemfeil som vi fra vår side nå forsøker å rette.

- Men hvordan kunne det skje?

- Båtene ble solgt under forutsetning av at de skulle seile under britisk flagg og britisk jurisdiksjon. Så må man jo gå lenger tilbake i tid for å få ytterligere svar og det må jo de som satt ansvarlige på den tida gi svar på. Mitt hovedfokus har vært å rydde opp i det som er påvist av svikt av rutiner. Disse sakene oppsto før min tid, men jeg må håndtere konsekvensene av dem — ikke minst det å finne gode systemer for å jobbe videre, og det gjør vi.

Søreide satte seg i statsrådstolen 16. oktober 2013. Kystvaktfartøyet Titran ble fakturert til megleren 21. november 2013 og båten ble betalt 7. januar 2014. Salgsertifikatet er datert 16. desember 2013, men båten ble solgt uten noen kontrakt og ikke en gang Søreide aner hva båten ble solgt for.

- Alt dette rotet med salget av «Titran» skjedde på din vakt. Hvorfor har det vært så viktig for deg å si at båten ble solgt i september, mens dette faktisk bare er datoen for en avtale med megler?

- Det er riktig at kontrakten ble undertegnet 19. september 2013. Det skjedde før min tid, men gjennomføringen av salget har kommet etterpå. Det som er utfordrende er at det ikke finnes noen salgskontrakt på «Titran» og det er blant de tingene vi har søkt å finne ut av. Vi hadde ikke fått noe varsel om at noe var galt og ble ikke kjent med denne saken før Dagbladet avdekket den i juni 2014. Da var ikke vi klar over at det ikke fantes noen salgskontrakt. Og vi har jobbet lenge for å finne det tidspunktet for salget. Da har vi måttet forholde oss til tidspunktet da meglerkontrakten ble inngått.

I oktober skrev Søreide til Stortinget «alle fartøysalgene synes å være gjennomført i tråd med gjeldende bestemmelser og instrukser». Uka etter konkluderte revisjonsselskapet PwC stikk motsatt og påpekte en rekke mulige lovbrudd. I januar banket Økokrim på Forsvarets dører og siktet en offiser for grov korrupsjon.

- Vi har hatt utfordringer med å klargjøre fakta og informasjon. Det betyr at vi også har sendt flere oppklarende og utfyllende brev til komiteen når det har vært nødvendig. Jeg har lagt vekt på at så snart jeg har fått ny informasjon har jeg også sendt denne informasjonen til komiteen. Jeg har også hele veien vært nøye med å si at basert på den informasjonen vi hadde da vi skrev brevet så kan man mene A eller B, men vi har flere ganger kommet med til tilføyende opplysninger, nettopp fordi vi har fått ny informasjon.

- Men en del faktum var klare. Båtene er i Nigeria og det er forbudt å selge båter til land i krig eller der krig truer. Er ikke dette da et klart brudd på eksportkontrolloven?

- Det er et spørsmål du må stille til de som satt i possisjon da de salgene skjedde.

- Men du skrev at alle lover og regler var fulgt?

- På det tidspunktet ut fra det vi da viste så så det slik ut, men vi har da også supplert informasjon til komitéen ytterligere.

- Kan du forstå de som sier at departementet har vært mer opptatt av å renvaske prosessen enn i å rydde opp i prosessen?

- Det er en komplisert prosess, for vi har slitt med å få ut informasjon fra Forsvaret og fra FLO. Og vi har slitt med å få verifisert informasjonen. Det har gjort at vi hele tiden har måttet ta forbehold om at mer innformasjon kan komme.

Slurv Søreide har avvist overfor Stortinget at representanter for fremmede makter gjestet marinebasen Haakonsvern. Samtidig sendte hun over ei liste med navn på gjester som hun hevdet var lokale nigerianske representanter for det britiske selskapet CAS Global. Disse personene var i virkeligheten kabinettrådgiveren til Nigerias president Goodluck Jonathan, den nigerianske kystverksdirektøren, og flåtesjefen til krigsherren Tompolo.

- Hvordan kunne du overfor Stortinget hevde at dette var lokale representanter for et britisk selskap?

- Som sagt har vi måttet basere oss på den informasjonen Forsvaret har gitt om besøksprotokollene. Det har vi uttrykkelig skrevet i brevene til komiteen også. Detaljer rundt dette vil det også være naturlig at forsvarssjefen svarer på i høringen.

- Men det ville bare vært å google navnene du sendte Strotinget. De tre var blant Nigerias mektigste og mest profilerte tjenestemenn?

- Som sagt har vi basert oss på de besøksloggene Forsvaret ga oss, og det er det jeg har å si om det.

- Betyr det at departementet har slurvet med kontrollen av den informasjonen Forsvaret har servert i saken?

- Det har gjennom hele prosessen vært en utfordring både å finne informasjon og få verifisert informasjon.