FÅR SLAKT: Solberg-regjeringen har ikke egen bistandsminister, men bistanden ligger under Utenriksdepartementet og utenriksminister Børge Brende. Til høyre tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre. Foto: John Terje Pedersen / Dagbladet
FÅR SLAKT: Solberg-regjeringen har ikke egen bistandsminister, men bistanden ligger under Utenriksdepartementet og utenriksminister Børge Brende. Til høyre tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre. Foto: John Terje Pedersen / DagbladetVis mer

Slakter bistand til antikorrupsjonsarbeid

Norge har brukt 26 milliarder kroner i bistand rettet mot antikorrupsjonsarbeid de siste ti årene, til liten effekt, mener Riksrevisjonen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Norsk bistand til godt styresett og mindre korrupsjon virker ikke. Både planlegging og oppfølging svikter, ifølge Riksrevisjonen.

Det er brukt 26 milliarder i bistand rettet mot korrupsjon de siste ti åra, noe som utgjør rundt ti prosent av norsk statlig bistand i perioden.

Undersøkelsen riksrevisjonen har gjort, har konsentrert seg om prosjekter i Afghanistan, Bosnia Herzegovina, Uganda og Zambia.

Hovedfunnene er nedslående. Riksrevisjonen slår fast at:

• Bistanden er lite strategisk innretteet.

• Flertallet av de undersøkte prosjektene har dårlig måloppnåelse og svak bærekraft.

• Dårlig planlegging og resultatorientering.

• Mangelfull oppfølging øker risikoen for dårlig måloppnåelse.

• Svakt system for måloppnåelse gir lite læring.

Et stort flertall av de 25 prosjektene som Riksrevisjonen har undersøkt, når ikke målene om å styrke sentrale samfunnsinstitusjoner og organisasjoner.

Utenriksdepartementet har også sviktet i helt avgjørende planlegging, skriver Riksrevisjonen i rapporten.

Riksrevisjonens undersøkelser har i tillegg avdekket at to tredeler av bistandsprosjektene har uklare kriterier for hva som er målet med det enkelte prosjekt. I den grad det blir rapportert i etterkant, sies det lite om målene blir nådd.

Det er svært mange prosjekter som faller inn under antikorrupsjonsparaplyen: I 2014 var det 100 land og 1750 enkeltprosjekter som var omfattet av antikorrupsjonsarbeidet Norge gir penger til.

Riksrevisjonen mener at norsk bistand må fokusere på færre prosjekter og færre land.