Slakter jurister

Advokat og formann i Advokatforeningens strafferettsutvalg, Harald Stabell, kommer med krass kritikk mot sine egne. - Juristene burde aldri kommentert Orderud-dommene før den var rettskraftig.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Harald Stabell mener strafferettsjurister og ekspertkommentatorer går altfor langt i å kommentere og vurdere om dommen i Orderud-saken er riktig eller gal.

- Det er en farlig utvikling som kan sette rettssikkerheten i fare, sier Stabell.

Dagen før Romerike forhørsrett skal bestemme om de domfelte i Orderud-saken skal sitte i fengsel fram til ankesaken kommer opp, går Stabell ut mot en rekke av sine kolleger.

Ubetenktsomt

Hans reaksjon kommer etter at kjente norske strafferettsjurister gikk til doms over Orderud-dommen i media. Noen av juristene mente retten gjorde feil i å domfelle ekteparet Orderud og Kristin Kirkemo Haukeland. Spesielt reagerer Stabell på høyesterettsadvokat Johan Hjorts tydelige kritikk av dommen her i Dagbladet.

- For det første er ikke dommen rettskraftig ennå. Det er ubetenksomt og svært uheldig at jurister vurderer om en slik dom er riktig før den er rettskraftig. Vurderingene kommer fra jurister som ikke har fulgt saken fra rettssalen, og som baserer sine vurderinger på domspremissene og referatene i media. For å avsi dom i en sak er det grunnleggende å se de tiltalte, høre deres og vitnenes forklaringer, og se deres opptreden i retten.

- Sammen med bevisene som legges fram, gjør dommerne seg opp en mening ut fra det totale bildet.

- Jeg hadde blitt sur dersom jeg som dommer hadde sett dommen slaktet av utenforstående advokater, bare timer etter at den har falt, sier Stabell.

Uten grunnlag

- Det er uheldig og lite velfundert fra dem som gjør det. Jeg skal ikke være moralistisk. Det går an for jurister å kommentere om en dom er godt eller dårlig skrevet, eller vurdere om dommen er logisk og systematisk og om den har tilstrekkelige domsgrunner. Men når advokater og jusprofessorer vurderer om skyldspørsmålet er behandlet riktig av retten, har de ikke noe grunnlag for det, sier Stabell.

Han maner nå til disiplin og ettertanke hos juristene i framtida.

<B>KRITISK:</B> Advokat og formann i Advokatforeningens strafferettsutvalg Harald Stabell, slater jurister og jusprofessorer som feller dom over Orderud-dommen.