Slakter politiets voldtektsetterforskning

Riksadvokatens spesial-oppnevnte gruppe er ikke nådig i sin dom over politiet som etterforsker voldtektssaker: Halvparten av sakene anses å være mindre bra eller dårlig etterforsket. Nå håper riksadvokaten at den nedslående rapporten ikke vil føre til færre voldtektsanmeldelser.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Jeg håper ikke kvinner og menn slutter å anmelde voldtekter. Det ville føre til et feilaktig signal overfor overgriperne, sier riksadvokat Tor-Aksel Busch. - Vi er avhengige av anmeldelser.

I dag er oppklaringsprosenten for voldtektssaker 23 prosent.

Lovbrudd som riksadvokaten har kategorisert som like alvorlige, har flg. oppklaringstall: legemsbeskadigelse 58, drapsforsøk 76 og drap 96 prosent.

Incestsaker har til sammenlikning en oppklaringsprosent på 45 prosent.

Ironisk nok hevder samtlige politidistrikt at voldtektssaker er gitt høyeste prioritet. Spesialgruppa konkluderer med at mange av sakene ikke har vært tilstrekkelig prioritert.

Gruppen er nådeløs i sin kritikk etter å ha studert 123 henlagte voldtektssaker og innhentet uttalelser fra 48 av landets 54 politidistrikt:

  • arbeidet er ikke tilstrekkelig organisert
  • gjennomføringen av etter-forskningen er lite planmessig
  • framdriften av etterforskningen er tidvis svak
  • saksbehandlingen er unødig lang
  • etterforskningen er ikke til-strekkelig grundig