Slakter sikkerheten i to rapporter

Statens Jernbanetilsyn har flere ganger rettet kritikk mot sikkerhetsarbeidet til NSB og Jernbaneverket.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er spesielt to rapporter som nærmest slakter sikkerhetsarbeidet til NSB og Jernbaneverket.

En rapport fra sommeren 1998 konkluderer blant annet med at det ikke i tilstrekkelig grad er etablert prosedyrer som tilfredsstiller lovens krav om regelmessige, systematiske undersøkelser av sikkerheten. Tilsynet kunne heller ikke få bekreftet at innrapporteringen av uønskede hendelser fungerer tilfredsstillende», heter det i rapporten.

En annen rapport fra juli i fjor som VG skriver om i dag, påpeker at Jernbaneverket bare i begrenset grad kan dokumentere at arbeidet med å ivareta sikkerheten til de reisende utføres på en systematisk måte, og med nødvendig kompetanse.

Samferdselsdepartementet er orientert om begge rapportene, men de er ikke fulgt opp fra departementets side. Det mener departementet er Jernbanetilsynets oppgave å utføre.