Slakter StatoilHydro for dårlig sikkerhet

Ledelsen får gjennomgå i fersk rapport.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

BERGEN (Dagbladet.no): Petroleumstilsunet slakter sikkerhetsarbeidet i StatoilHydro i en rapport om den alvorlige oljelekkasjen på Statfjord A 24. mai i år. Den ramsalte kritikken er rettet mot ledelsen i selskapet.

Oljelekkasjen på Statfjord A oppstod under modifikasjonsarbeid i utstyrsskaftet da en plugg løsnet. Lekkasjen førte til avdamping av store mengder hydrokrabongass. 156 arbeidere ombord ble utsatt for stor eksplosjonsfare.

Det mest alvorlige i rapporten følges opp i et brev til StatoilHydro. Der pekes det på at Norges største selskap ikke tilfredsstiller kravene til å identifisere og styre risiko for storulykker, planlegging og gjennomføring av kritiske aktiviteter og oppfølging av leverandører.

Vi har vudert denne saken så alvorlig under granskningen at vi kalte inn konserndirektør Tore Torvund til et eget møte for å påpeke de alvorlige observasjonene vi hadde gjort.
 

Det er noe vi sjelden gjør før rapporten er ferdig. Vår kritikk handler om organisering og ledelse for sikkerhetsarbeid og risiko. Denne saken er så alvorlig at vi også har diskutert å stanse virksomheten, men vi er kommet til at vi ikke har grunnlag for det i dag, sier pressekontakt Kristin Hoffmann i Petroleumstilsynet til Dagbladet.

Petroleumstilsynet skriver i brevet til StatoilHydro at potensialet i oljelekkasjen på Statfjord A 24. mai i år var stort. Under ubetydelige andre omstendigheter kunne den ha utviklet seg til en storulykke med tap av menneskeliv.

Granskningen har påvist mangler som etter tilsynets vurdering er av en slik art at det vil kunne være fare for at liknende situasjoner kan oppstå i StatoilHydros virksomhet med mindre forbedringstiltak iverksettes.

Vi har avdekket flere fundamentale svikt og alvorlige brudd på regelverket. I dette ser vi en sammenheng mellom hendelsen på Statfjord A i mai og andre alvorlige hendelser der selskapet har hatt det øverste ansvaret. Vi kan nevne den store undersjøiske gasslekkasjen på Snorre-feltet i 2004 og oljelekkasjen fra lastebøyen på Statfjord i fjor.

RAMSALT: Petroleumstilsynet gjeller StatoilHydro i fersk rapport. Foto: SCANPIX
RAMSALT: Petroleumstilsynet gjeller StatoilHydro i fersk rapport. Foto: SCANPIX Vis mer

De samme feilene som ble gjort i de tilfellene gjentar seg. Selskapets ledelse har ikke evnet å forstå risiko og etterleve egne styrings-systemer, sier Kristin Hoffmann.

Konserndirektør Tore Torvund sier til Dagbladet at han og ledelsen har jobbet lenge med sikkerhetsarbeidet i selskapet.

- Jeg mener vi har gjort mange endringer som vil gi en bedre sikkerhetsstandard i framtida. Vi har 34 installasjoner og 50 fartøy som involverer rundt 10 000 mennesker i Nordsjøen til enhver tid. Det tar tid å endre organiseringen, sier han.

Nestleder Bjørn Asle Teige for de YS-organiserte i StatoilHydro sier ny organisering og nedbemanning i Nordsjøen kan føre til nye farlige hendelser og store ulykker i framtida.

- Ledelsen sier sikkerheten vil bli bedre, vi mener den vil bli dårligere. Forslaget som ledelsen har lagt fram om ny organisering i Nordsjøen, gir ikke grobunn for økt tillit til ledelsen. De vil legge flere oppgaver til leverandører og underleverandører. På den måten mister vi oversikt, sier Teige.

- Jeg har bare hatt denne stillingen siden Statoil og Hydro ble et selskap for et år siden, men har 30 års bransje-erfaring. Dette er første gang noen stiller spørsmål ved min stilling. Jeg har ikke vurdert min egen stilling nå. Istedet ber jeg om at flere må ha litt tålmodighet, sier Tore Torvund.