Slakter Statoils arbeidsmiljø

Petroleumstilsynet fant fem klare regelbrudd.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no:) Tilsynet mener Statoil ikke skjønner at kravene til arbeidsmiljø er like viktige som andre krav innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS). Petroleumstilsynet varsler pålegg om å rydde opp i forholdene, og har gitt oljegiganten svarfrist til 20. mars. Tilsynet fant fem brudd på regelverket og fire forhold «med potensial for forbedringer» hos Statoil.

Dagblad-avsløringer

Dagbladet har i en større artikkelserie avdekket en opphopning av giftskader, kreft og dødsfall blant oljearbeidere offshore - trolig relatert til kjemisk eksponering. Avisa har avslørt kritikkverdige eksponeringsforhold på flere installasjoner i Nordsjøen, der i blant Statoil-opererte plattformer.

I Dagbladet 5. desember i fjor tok hovedverneombud Tom Lund på Gullfaks-feltet et kraftig oppgjør med Statoils håndtering av kjemisk helsefare. Lund skrev et åpent brev til arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Lund sa han var mektig irritert og skremt over det han kaller «tåkelegging» fra Statoil-ledelsen, som flere ganger i

Dagbladet har lagt ut om hvor store ressurser de bruker på bedring av arbeidsmiljøet offshore.

11. desember i fjor, kunne Dagbladet avsløre en fersk måling fra Statoil-plattformen Gullfaks A, som viste at borepersonell blir utsatt for ekstremeksponering av oljedamp som kan gi alvorlig helseskade. Oljedampeksponeringen var opp til 400 ganger høyere enn tillatt etter dagens regelverk.

Slakt-rapporten

GULLFAKS: Plattformen hører til det Statoilopererte Gullfaksfeltet. Bildet er tatt fra helikopter. Foto: Aleksander Nordahl
GULLFAKS: Plattformen hører til det Statoilopererte Gullfaksfeltet. Bildet er tatt fra helikopter. Foto: Aleksander Nordahl Vis mer

Den ferske rapporten er et resultat av at Petroleumstilsynet førte tilsyn med Statoils arbeidsmiljørutiner i perioden september-desember i fjor. Oljegiganten får kritikk for ikke å lykkes med avviksbehandling eller oppfølging av arbeidsmiljøforhold.

Tilsynet mener at selskapet ikke sørger for at de riktige menneskene blir brakt inn i arbeidsmiljøsaker og at organisasjonen ikke lykkes med erfaringsoverføring. Dessuten påpeker tilsynet at de styrende dokumentene er mangelfulle.

Petroleumstilsynet mener også Statoil har forbedringsmuligheter når det gjelder arbeidsmiljøet til entreprenøransatte, som i stor grad er folk fra selskapet Smedvig.

- Petroleumstilsynet ser svært alvorlig på de funnene tilsynsbesøket resulterte i. Oljeselskapenes arbeidsmiljørutiner er noe tilsynet vil ha fokus på også i tida som kommer, sier pressekontakt Ole-Johan Faret i Petroleumstilsynet til Dagbladet.no.

Statoil svarer

Dette er første gang Petroleumstilsynet har gjennomført tilsyn med helhetlig styring av arbeidsmiljø rettet mot Statoil. Tilsvarende tilsyn med styring av arbeidsmiljø er gjennomført mot andre operatører.

- Vi har mottatt Petroleumstilsynets varsel om pålegg. Det skal vi i Statoil se på og vurdere. Deretter gir vi vårt svar til tilsynet innen tidsfristen, sier informasjonsrådgiver Geir Gjervan i Statoil.

- Har ikke Statoil tilstrekkelig kontroll med arbeidsmiljøet?

- Vi gir vårt svar direkte til Petroleumstilsynet, sier Gjervan til Dagbladet.no.Her er regelbruddene Petroleumstilsynet avdekket hos oljegiganten:

•Mangelfull avviksbehandling.

•Mangelfulle styrende dokumenter (flere avvik).

•Mangelfull oppfølging av arbeidsmiljøforhold.

•Mangelfull involvering av arbeidsmiljøkompetanse ved oppfølging av arbeidsmiljøforhold.

•Mangelfull erfaringsoverføring og vurdering av behov for iversetting av forebyggende tiltak.

Forhold med potensial for forbedringer:

•Oppfølging av arbeidsmiljøforhold og individuell helseovervåking for entreprenører.

•Oppfølging av arbeidsbetinget sykdom.

•Utvidet oppholdsperiode om bord på GFC/UPN.

•Oppfølging av etablerte HMS-mål i Målstyring i Statoil (MIS).

<B>GULLFAKS C</B>