Slakter UD

- UD hadde ingen relevante planer eller trening.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no:) Kritikken mot UD fra Reinåsutvalget er kraftig:

UD skulle ha varslet Helse- og omsorgsdepartementet og Justisdepartementet tidligere.

Ledelsen i UD hadde ikke god nok forståelse av helhetsbildet av situasjonen.

- Organiseringen av arbeidet var preget av uklarhet på strategisk og operativt nivå. Informasjon kom ikke fram til de som skulle betjene rammede og pårørende, sier Reinås.

Det var mangel på følgende ting i hos UD innledningsfasen: Telefonkapasitet, bemanningssystemer, system for registrering., ledelsesoppfølgning og informasjon

Ingen planer

- UD hadde ikke noe relevant planverk. Det var ingen katastrofeberedskap, sa Reinås.

UTVALGET: Reinåsutvalget serverte ramsalt kritikk av UD. Foto: SCANPIX
UTVALGET: Reinåsutvalget serverte ramsalt kritikk av UD. Foto: SCANPIX Vis mer

- Det var en enorm påkjenning for de som var ute i felten (ambassadene) uten at de fikk noen informasjon og veiledning fra UD sentralt.

Rapporten konkluderer videre:

Registreringsarbeidet burde vært håndtert av politiet fra første stund.

Informasjon og støttesenter for pårørende burde vært etablert med en gang omfanget av katastrofen ble klart.

Det lave teknologinivået i infohåndteringen må skyldes manglende forståelse for å tilpasse virksomheten til infosamfunnet.

Ambassadøren i Thailand slo for flere år siden alarm om at det trengtes kriseplaner, med det store antallet nordmenn som er på ferie her, men dette skjedde det ingenting med, sier rapporten.

UD hadde ansvaret

Det var mangelfull personalledelse og oppfølgning i UD. Det var jobbhemmende.

UD manglet beredskapsplaner både i Oslo og ved ambassadene.

Arbeidet ved ambassaden i Bangkok var ustrukturert med svak internkommunikasjon, usikre beslutningsprosesser, uklare fullmakter, og en betydelig underbemanning.

Svikten her ligger hos UD i Oslo.

Det var problemer med å ta raske beslutninger på grunn av byråkrati:

- Det er ikke regelverket som styrer, men behovet for hjelp, og da må det være en ledelse som tar de riktige beslutningene, sier Reinås.

Svikt i informasjon

- Det var svikt i informasjon til pårørende, berørte, og media, Det ble ikke opprettet et pårørendesenter i Thailand. Det var utilstrekkelig samarbeid med turoperatører, organisasjoner, og frivillige, sier rapporten.

Ambassadene i Sri Lanka og Indonesia får skryt for å ha gjort en grei jobb.

- På ambassaden i Thailand var det mange ting som sviktet. De ansatte der gjorde en god jobb, og slet utover det forsvarlige. Dette forstod ikke UD.

Likevel sier Reinås:
- Utvalget ser ingen grunn til å tro at noen omkom på grunn av myndighetenes innsats
.

Overraskelser

- Det vil alltid være overraskelser. Men vi har sett at Tyskland og Italia, som har fulgt verdernsbildet, hadde planer. Tsunamien var en overraskelse for dem, men taklet det.

- Dessverre er det sånn at det må en katastrofe til for å få opp øynene. Det er ikke min oppgave å si om dette bør få konsekvenser for ministerne, sier Reinås.

- Det ville kanskje ikke vært noen forskjell dersom katastrofen hadde skjedd fem år tidligere, eller tre år senere, sier han.

- Men de enkelte punktene i kritikken er et lederansvar. Så får de vurdere hvordan de vil håndtere det videre, sier han.

Anbefalinger

Reinås la fram en rekke anbefalinger for framtida:

- Det er veldig viktig at erfaringen smitter over i hvordan man organiserer seg. Det bør skilles mellom strategisk og operativ ledelse, og de som jobber i felt.

- Det bør bli klarere vurderinger. Man bør følge mer med på verdensituasjonen og nordmenns reisevaner i UD. 

Operativ ledelse bør legges til politidirektøren. Den operative ledelsen må ha all fullmakt for å treffe de beslutningene som m åtas i en krisesituasjon, sier rapporten.

Det bør være en bredt sammensatt utrykningsenhet.

Utenriksstasjonene må oppgraderes kraftig. Nye planer, teknisk utrustning, og de må trenes, sier Reinås.

- Planene må forbedres, og samles i en fellesplan, sier han.

- Vi har vært kritisk, men ikke mer kritisk enn det har vært nødvendig. Vi avslutter arbeidet i erbødighet for de som har mistet livet i katastrofen, sier Reinås.

96 dager

Klokka 14.00 i dag la Reinåsutvalget fram sin evalueringsrapport etter tsunamikatastrofen i regjeringsbygningen R4. Leder Jan Reinås overleverte rapporten til justisminster Odd Einar Dørum.

- Vi har jobbet intensivt i 3 måneder, i nøyaktig 96 dager. 17 personer har jobbet med rapporten. Vi føler vi har gjort jobben og svart på oppdraget, det er utvalgets konklusjon. Vi vil takke de som har deltatt, og også utvalget, for jobben. Vi håper at rapporten tjener hensikten, sa Reinås.

- Vi vil takke for rapporten. Det er en viktig rapport. Den vil bli viktig for det videre beredskapsarbeidet, sier Dørum.

- Formålet med rapporten er å høste lærdom, sier Dørum, som er sikker på at utvalget har levert et godt dokument.

Rapporten skal ut på en høringingsrunde, og så skal det lages en stortingsmelding. Dørum takket nok en gang Reinås.

Deretter ble rapporten delt ut til pressen.

Justis og utenriksministeren vil snakke med pressen om rapporten klokka 16.00.

Også utvalgsmedlemmene har blitt påvirket av arbeidet med å jobbe med katastroferapporten.

- Det har preget oss alle å jobbe med denne rapporten tror jeg, sier utvalgsmedlem Siv Meisingseth.

- Det har vært smertefullt å stå mellom håndteringen og opplevelsene, sier utvalgsmedlem Torunn Laupsa.

OVERLEVERING: Utvalgsleder Jan Reinås leverte sin rapport til justisminister Odd Einar Dørum.
LEDEREN: Jan Reinås sa at UD ikke hadde planer eller trening for katastrofer.