KASTET UT AV SALEN: Ratko Mladic ble i dag dømt til livstid i fengsel for folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Under domsopplesningen hevdet advokaten hans at Mladic hadde for høyt blodtrykk til å fortsette, noe retten avviste. Da mistet Mladic besinnelsen. Video: AP / NTB Scanpix Vis mer

Krigen på Balkan

«Slakteren i Srebrenica» kjent skyldig i folkemord. Ble dømt til livstid i fengsel

General Ratko Mladic reagerte med sinne da retten ikke avbrøt domsopplesningen.

  • Siste: Etter forespørsel fra Mladic tok domstolen en pause. Da de kom tilbake slo advokaten til den tiltalte fast at Mladic hadde høyt blodtrykk, og at det ikke var forsvarlig å fortsette domsopplesningen.
  • Rettens vurdering er at det ikke er noen grunn til å avbryte domsopplesningen.
  • Ratko Mladic reagerer med sinne, reiser seg opp og forsøker å avbryte dommeren.
  • Etter dommerens ønske blir han fjernet fra rettssalen. Domsopplesningen fortsetter.
  • Retten kjenner Mladic skyldig i folkemord og forbrytelser mot menneskeheten.
  • Han dømmes til livstid i fengsel.

(Dagbladet): «Skildringer fra helvete, skrevet på de mørkeste sidene om menneskets historie».

De ordene brukte Fouad Riad ved Det internasjonale krigsforbrytertribunalet for det tidligere Jugoslavia (ICTY) da han tiltalte general Ratko Mladic for å ha begått folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.

Anslagsvis 8000 muslimske gutter og menn ble massakrert av serbisk-bosniske soldater i Srebrenica mellom 11. og 19. juli 1995. Massakren er regnet som den verste krigsforbrytelsen i Europa etter andre verdenskrig.

Dømt i Haag

Ratko Mladic er også tiltalt for å ha utført krigsforbrytelser flere andre steder i Bosnia-Hercegovina.

Dette både under beleiringen av hovedstaden Sarajevo og i en rekke byer i det som i dag er i Republika Srpska (selvstyrt del av Bosnia-Hercegovina der den serbisk-bosniske befolkningen er i flertall. red.anm.).

Nå, 22 år etter, får den tidligere militære lederen for Bosnias serbiske republikk sin dom i den nederlandske byen Haag.

- Mange ofre ble utsatt for grusom og inhumane handlinger, på basis av etnisk og politisk tilhørighet, sier tribunalets dommer, Alphons Orie, om bakgrunnen for dommen mot den nå 74 år gamle Mladic.

Smilte og ristet på hodet

Orie viser til konsentrasjonsleirer der både vold og seksuelle overgrep ble brukt som straff, ulovlig modifiserte bomber brukt i krigføring og bevisst utsulting av sivilbefolkning.

Mladic smilte imidlertid og ristet på hodet da Orie omtalte massakren i Srebrenica.

- Det var et planlagt forsøk på å fjerne den bosnisk-muslimske befolkningen, sier Orie om hendelsene mellom 11. og 19. juli 1995.

TILTALEN: Fouad Riad ved Det internasjonale krigsforbrytertribunalet for det tidligere Jugoslavia (ICTY) leser tiltalen mot general Ratko Mladic for å ha begått folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Video: CNN Vis mer

- Ble systematisk myrdet

Her viste han også til en avtale undertegnet den 17. juli som innebar at befolkingen i byen skulle bli evakuert. Da dette skulle gjennomføres, separerte Mladics soldater menn og gutter fra kvinner og jenter.

- De ble fortalt at de skulle gjenforenes. Det skjedde aldri, sier dommer Orie, for så å understreke at det som skjedde i Srebrenica var et folkemord:

- Mennene og guttene ble slått og torturert mens de ventet på sine henrettelser. De ble systematisk myrdet.

Ville fjerne bosniske muslimer

Mladic ristet på hodet da dommer Orie sa at det fantes et mål om å fjerne bosniske muslimer fra deres bosteder i store deler av Bosnia-Hercegovina.

Dommeren slo fast at den militære lederen Mladic var godt informert om hva som skjedde.

Orie mener også at generalen allerede i mai 1992 planla å utføre det hans soldater senere skulle gjøre. Han ga også direkte ordrer til disse relatert til det ICTY har beskyldt ham for, ifølge aktoratet.

- Med tanke på Srebrenica-massakren, har vi konkludert med at det fantes et mål om å fjerne den bosnisk-muslimske befolkingen. Virkemidlet her var å myrde menn og gutter, og fjerne kvinner, barn og gamle, slo Alphons Orie fast.

Funnet skyldig

«De ville ha forsvunnet for lenge siden om det ikke hadde vært for FN», skal Mladic ha sagt forut for massakren i den bosniske byen som internasjonale styrker hadde erklært som en sikker sone da massemordet fant sted.

- Han beskyldte bestemte seg for å ødelegge dem, sa Orie om Mladic.

Basert på funnene finner retten Mladic skyldig i folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser.

Retten dømmer han en livstidsdom i fengsel.