Slankeoperasjon for egen regning

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Overvekt er et stort helseproblem i Norge. For sykelig overvektige kan en slankeoperasjon være siste utvei.

I det offentlige helsevesenet er det flere års ventetid og mange velger heller å ta slankeoperasjonen for egen regning ved private sykehus i Norge.

Skattereglene åpner for særfradrag for behandlingsutgifter ved private sykehus dersom ventetiden er urimelig lang, slik den er for slankeoperasjoner.

Likningskontorene synes imidlertid å ha ulik praksis i om de gir særfradrag for utgifter til slankeoperasjoner.

Finansdepartementet vedgår at reglene for særfradrag for slankeopererte er vage og skjønnsmessige og at det er usikkerhet hos likningsmyndighetene. Det er kritikkverdig at departementet til tross for dette ikke har gitt felles retningslinjer til likningskontorene for å sikre likebehandling av de slankeopererte.

Vi bør kunne forlange at skattemyndighetene likebehandler de som velger private løsninger når det offentlige ikke klarer å gi et tilfredsstillende tilbud.