Sykepleier under pandemien:

Slår alarm: - Tom og utmattet

Magnus Helgesen (30) forteller om hvordan det har vært å jobbe som intensivsykepleier under pandemien.

OVERARBEIDET: Magnus Helgesen er en av mange sykepleiere som har bitt tenna sammen, og jobbet hundrevis av timer ekstra under pandemien. Han forteller om kolleger som har knukket sammen, og hvordan man blir påvirket fysisk og psykisk av den enorme overbelastningen. Foto: Privat
OVERARBEIDET: Magnus Helgesen er en av mange sykepleiere som har bitt tenna sammen, og jobbet hundrevis av timer ekstra under pandemien. Han forteller om kolleger som har knukket sammen, og hvordan man blir påvirket fysisk og psykisk av den enorme overbelastningen. Foto: Privat Vis mer
Publisert
Sist oppdatert
Fullvaksinerte: 71.39% Første dose: 79.00%

Helsevesenet i Norge er for øyeblikket under hardt press, noe de har vært siden pandemiens begynnelse. I en fersk undersøkelse av tidsskriftet Sykepleien viste blant annet at 72 prosent av alle sykepleiere i Norge ønsker å bytte jobb eller slutte i yrket sitt etter pandemien.

- Jeg har opplevd kolleger som har fått en knekk av overbelastningen vi har stått i over tid. Overbelastningen består ikke bare at overtid, men også frykt for å bli smittet, og i verste fall ta med seg smitte hjem. Vaktene har vært utfordrende å løse til tider, og det har blitt enormt mye overtidsarbeid, sier Magnus Helgesen (30) til Dagbladet.

Dagbladet har pratet med Helgesen (30), som jobber som intensivsykepleier på Rikshospitalet. Han forteller hvor tungt det har vært i jobben som sykepleier under pandemien.

- Som nyutdannet var det i starten spennende å jobbe med alvorlig syke under pandemien, men den følelsen forsvant veldig raskt. Etter en stund, når bølge etter bølge med pasienter kom, og rapportene fra utlandet skildret et overbelastet helsevesen, tok følelsen av maktesløshet overhånd.

- 3000 overtidstimer

Helgesen forteller at det er jobbet 3000 overtidstimer på hans avdeling bare i september og oktober.

- Det tilsvarer 51 ekstravakter hver uke. Dette er overtidstimer av intensivsykepleiere, hvor majoriteten allerede jobber i 100 prosent stillinger. Det vitner ikke om et bunnsolid norsk helsevesen. Vi har ingen reserver å ta av.

Helgesen, som søndag feiret 30-årsdagen på en 12-timers nattevakt, forteller at det er mange som har kjent på overbelastning gjennom pandemien.

- Det har vært flere tilfeller hvor man har vært helt utslitt etter flere ekstra timer på vakt, hvor man fortsatt blir spurt om å jobbe flere timer. Om mange av oss sier nei kan konsekvensene være at svært alvorlig syke pasienter ikke får det tilsynet de trenger. Da blir det vanskelig å si nei.

- Vi ser at flere sykepleiere i Danmark er lei av overbelastningen og flere oppfordrer nå til en kollektiv oppsigelse. Er det noe dere har vurdert i Norge?

- Når vaktbelastningen har vært tung over tid, samtidig som vi opplever å ikke få gehør fra politikere eller arbeidsgiver, kan slike tanker komme til overflaten. Men jeg får meg ikke til å oppfordre til masseoppsigelse. Det er ikke løsningen. Hvem skal ivareta intensivpasientene da? Hva skulle arbeidsgiver gjort?

- Føler du at livskvaliteten din er blitt svekket under pandemien?

GIR SEG IKKE: Magnus Helgesen har måttet takle et enormt press som intensivsykepleier under pandemien. Foto: Privat.
GIR SEG IKKE: Magnus Helgesen har måttet takle et enormt press som intensivsykepleier under pandemien. Foto: Privat. Vis mer

- Ja. Når vi er inne i en periode som varer så lenge, med så mye jobb, da forsvinner energien til andre ting livet egentlig skal bestå av.

- Psykisk, så har jeg i perioder med mye overtid og vaktbelastning følt meg tom, nesten apatisk på en måte. Flere ganger før vakt har jeg måttet motivere meg så godt jeg jeg kan .

Helgesen forteller at han er samboer med en sykepleier på Ullevål, noe som har hjulpet dem begge når den andre har forstått hvordan tilstandene er på jobb. Dette har hjulpet dem begge med å forstå hverandre og den belastningen de har opplevd gjennom denne perioden.

Nå venter samboerne barn, og han kan ikke se for seg hvordan det hadde vært å gå gjennom det de har gjennomgått, om de hadde hatt en unge under pandemien.

- Jeg tror ikke jeg skiller meg ut i mine opplevelser av denne pandemien. Jeg tror de fleste intensivsykepleierne sitter igjen med liknende opplevelser, noen kanskje mye verre.

Helgesen ønsker å legge til at den støtten han har opplevd fra kolleger og nærmeste ledere, har vært helt avgjørende for at han og resten av intensivsykepleierne har kommet seg gjennom pandemien.

- Ulmer

Lederen for Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, har den siste tida prøvd å legge press på flere hold som kan påvirke helse- og omsorgssektoren i Norge.

Hun mener at det må gjøres tiltak for å bedre sykepleieres arbeidsvilkår med en gang.

Etter nyheten om det danske arrangementet, hvor en sykepleier oppfordret til en kollektiv oppsigelse, har Larsen gått ut på Facebook, hvor hun retter en krass finger mot politikere og arbeidsgivere. Hun er tydelig på hvor ansvaret ligger.

- Frustrasjonen er enorm i Danmark, og dette ulmer i Norge også. Dette handler om mangel på sykepleiere. Det handler om en enorm overbelastning over lang tid. Det som er helt uforståelig er at ikke politikerne nasjonalt og i kommunene, samt arbeidsgivere som Spekter og KS tar sykepleiernes frustrasjon på alvor, skriver Larsen.

- Ville vært lovstridig

Hun kan ikke begripe hvorfor de ansvarlig for helsesektoren ikke gjør nok for å løse de store kapasitetsproblemene i helsetjenestene.

- Vi er blant verdens rikeste land, men ikke selvforsynt med sykepleiere? Jeg får en del forespørsler om hvorfor ikke Norsk Sykepleierforbund arrangerer slike aksjoner, og jeg svarer alle at det ville vært lovstridig og tariffstridig.

- Politikere, hør oss og gjør nødvendige vedtak for å sikre befolkningens offentlige helsetjeneste. Arbeidsgivere, dere må lede! Gjør hva dere kan for å beholde, og mobilisere sykepleiere tilbake på jobb, skriver Larsen i innlegget.

ØNSKER ENDRING: Lill Sverresdatter Larsen, leder av Norsk Sykepleierforbund, reagerer påhvor lite som er gjort for å gjøre arbeidsforholdene enklere for sykepleiere i Norge. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet
ØNSKER ENDRING: Lill Sverresdatter Larsen, leder av Norsk Sykepleierforbund, reagerer påhvor lite som er gjort for å gjøre arbeidsforholdene enklere for sykepleiere i Norge. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet Vis mer

Se svaret til Spekter og KS lenger ned i saken.

Kjerkol: - Bruk for dere alle

Dagbladet har kontaktet helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, for å høre om Larsens Facebook-innlegg.

- Jeg har forståelse for at det er krevende å stå i en pandemi over så lang tid. Situasjonen er fortsatt uforutsigbar, og det er et stort press på helsetjenesten mange steder nå. Mange frykter fortsatt stort press i tida framover, og noen vurderer å slutte, sier Kjerkol til Dagbladet.

- Jeg vil si til dem at vi har bruk for dere alle. Jeg vil takke sykepleierne og alt annet helsepersonell for den store innsatsen som legges ned.

Kjerkol mener at Larsens innlegg også viser at situasjonen i Norge ikke er unik.

- Mange land sliter med de samme utfordringene, noe som viser at det ikke finnes noen enkel løsning.

- Har dere planer om å gjøre noen tiltak snarest for å gjøre vilkårene bedre for sykepleierne?

- Det er viktig at arbeidsgivere og ansvarlige for tjenestene tar godt vare på de ansatte. God dialog mellom ledelsen, tillitsvalgte og vernetjeneste er sentralt her.

Kjerkol legger også til at det har vært langvarige utfordringer med å rekruttere og beholde sykepleiere, også før pandemien.

- Det vil denne regjeringen gjøre noe med. Vi må både kunne håndtere pandemien, samtidig som vi ruster helsetjenestene våre med nok fagfolk framover. Vi skal vurdere nye nasjonale tiltak for å sikre rekruttering av sykepleiere, særlig til distriktskommuner som sliter med rekrutteringen, sier Kjerkol.

VIL GJØRE ENDRING: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier at den nye regjeringen ønsker å gjøre en forandring, for å kunne rekruttere nye sykepleiere, samt holde nåværende ansatte i yrekt. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet
VIL GJØRE ENDRING: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier at den nye regjeringen ønsker å gjøre en forandring, for å kunne rekruttere nye sykepleiere, samt holde nåværende ansatte i yrekt. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet Vis mer

Hun forklarer at de vil løse dette med en helsepersonellkommisjon de har igangsatt, for å fremme tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell over hele landet.

VAKSINERES: Her får Elin Norheim Nustad (13) coronavaksine. Vide: Bjørn Langsem. Reporter: Jorun Gaarder. Vis mer

- Dette er ikke gjort på kort tid, men det er et arbeid som vi har startet med og som har høy prioritet for regjeringen. Jeg vil også ha dialog med partene i arbeidslivet om andre tiltak, sier Kjerkol.

- Lokale avtaler om økt kompensasjon

Spekters kommunikasjonssjef, Ingvild Dahl Dørnes, forteller Dagbladet at helseforetakene innretter driften slik at det alltid skal være trygt og sikkert å være pasient ved norske sykehus. Hun forteller at de også har tett dialog med organisasjonenes tillitsvalgte i arbeidet med å sikre at det er nok personell med den kompetansen helseforetakene trenger på jobb.

RAS: Det er ikke alltid like lett å holde inngangspartiet fri for snø, det fikk denne mannen i Liaoyang Shi, Kina kjenne på kroppen. Reporter: Christian Fjermeros Video: Newsflare Vis mer

- I flere helseforetak er det inngått lokale avtaler om økt lønnskompensasjon for ekstraarbeid, og vi erfarer at man finner løsninger som gjør at det er tilstrekkelig bemanning på jobb i helseforetakene, sier Dørnes til Dagbladet.

- Voldsom belastning

Tor Arne Gangsø, arbeidslivsdirektør i kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, forteller at de har sett den at kraftige og langvarige coronapandemien har skapt en voldsom belastning på både de statlige og kommunale helsetjenestene.

- De har vært samfunnets førstelinje i kampen mot viruset. Det er klart mange er veldig slitne nå og frustrerte over situasjonen – særlig når smitten og sykehusinnleggelser øker igjen. Pandemien er ikke over, sier Gangsø til Dagbladet.

Har dere planer om å gjøre noen tiltak for å gjøre vilkårene bedre for sykepleierne?

- Selv ikke helsevesenet i Norge kan være dimensjonert for en unntakstilstand som coronapandemien. Men også i mer normale tider er det meget utfordrende for mange kommuner å rekruttere sykepleiere og annet helsepersonell – særlig fordi antall syke og pleietrengende eldre vil øke kraftig.

- KS samarbeider med Norsk Sykepleierforbund og andre arbeidstakerorganisasjoner i flere prosjekter for å rekruttere og beholde helsepersonell. Mange kommuner strekker seg langt for å tiltrekke seg sykepleiere.

Gangsø forteller at de må tilby gode fag- og arbeidsmiljøer, flere må jobbe i hele stillinger og at sykepleiere må få gjøre sykepleieroppgaver når de er på jobb.

- Samtidig må vi organisere arbeidet smartere i kommunene, samarbeide bedre med staten og ta i bruk ny velferdsteknologi. Det er helt avgjørende for kommunene å løse disse utfordringene, vi har ansvar å gi innbyggerne gode helse- og omsorgstjenester.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer