Nye Oslo Universitetssykehus

­Slår alarm: - Amok med kredittkort

Lege og tillitsvalgt Christian Grimsgaard mener byggeprosjektet Nye Oslo universitetssykehus er en økonomisk og helsepolitisk katastrofe som regjeringen bør stoppe snarest.

ADVARER: Styremedlem og ansatterepresentant i styret for Helse Sør-Øst Regionale Helseforetak, Christian Grimsgaard, advarer mot byggeprosjektene i Oslo som skal erstatte Ullevål sykehus. Foto: Shad Madian/Dagbladet.
ADVARER: Styremedlem og ansatterepresentant i styret for Helse Sør-Øst Regionale Helseforetak, Christian Grimsgaard, advarer mot byggeprosjektene i Oslo som skal erstatte Ullevål sykehus. Foto: Shad Madian/Dagbladet. Vis mer
Publisert

- Å gå i gang med dette prosjektet er som å gå amok med Mastercard i en familieøkonomi, sier Grimsgaard til Dagbladet

Som medlem i styret for Helse Sør-Øst Regionale Helseforetak har Grimsgaard lenge gått mot nedlegging av Ullevål sykehus og bygging av to nye sykehus i Oslo, på Gaustad og på Aker.

Han mener det blir tydeligere for hver dag som går at prosjektet er helt urealistisk og derfor dømt til å mislykkes.

- Helt urealistisk

- Nye Oslo Universitetssykehus er det største og mest komplekse sykehusprosjektet vi noensinne har sett planlagt. Det innebærer skyhøye investeringskostnader. Fram til 2030 skal sykehuset investere mer enn 65 milliarder. Dette enorme beløpet øker sykehusets årlige kostnader til lån og avdrag med flere milliarder.

- Planen baserer seg på en driftseffektivisering i sykehuset av en skala vi aldri tidligere har sett. Dette er helt urealistisk å få til samtidig som Rikshospitalet skal driftes midt i Norges største byggeplass, sier Grimsgaard.

Tar fra andre

Han sier byggeprosjektet i Oslo vil gå ut over sykehus i hele helseregionen. Styret i Helse Sør-Øst besluttet i juni å utsette flere byggeprosjekter både Innlandet og i Agder.

- Hvis dette prosjektet settes i gang som planlagt, vil det ha alvorlige og vidtrekkende konsekvenser for de øvrige sykehusene i landets største helseregion. Oslo universitetssykehus planlegger nemlig å låne de andre sykehusene sine oppsparte midler.

NYTT RIKSHOSPITAL: Slik kan det nye Rikshospitalet på Gaustad bli. Illustrasjon: Helse Sør-Øst.
NYTT RIKSHOSPITAL: Slik kan det nye Rikshospitalet på Gaustad bli. Illustrasjon: Helse Sør-Øst. Vis mer

Når så kostnadene i prosjektet øker og sykehuset ikke klarer innsparingskravene, så er det ikke penger igjen til øvrige sykehus sine behov. Da kan vi se langt etter høyst nødvendige investeringer som utvidelse av Sykehuset Østfold, nytt akuttmottak i Kristiansand, nytt sykehusbygg på Innlandet også videre, sier Grimsgaard.

- Hvorfor vil ikke de ansatte ved sykehusene i Oslo ha et slikt prosjekt?

ANSATTE MOT: Alle fagforeningene ved Oslo Universitetssykehus er mot nedlegging av Ullevål sykehus. Her er Christian Grimsgaard fra Legeforeningen sammen med Lasse Bent Sølvberg fra Fagforbundet i et tidligere styremøte i Helse Sør-Øst. Foto: Jo E. Brenden / NTB
ANSATTE MOT: Alle fagforeningene ved Oslo Universitetssykehus er mot nedlegging av Ullevål sykehus. Her er Christian Grimsgaard fra Legeforeningen sammen med Lasse Bent Sølvberg fra Fagforbundet i et tidligere styremøte i Helse Sør-Øst. Foto: Jo E. Brenden / NTB Vis mer

- Dette er ikke penger vi får, men penger vi skal låne. De skal betales tilbake med renter, og det betyr flere milliarder mindre til drift av sykehusene hvert år. Som i privatøkonomien vår må vi også i sykehusene legge realistiske planer for hva vi går til anskaffelse av. Å gå i gang med dette prosjektet er som å gå amok med Mastercard i en familieøkonomi, sier Grimsgaard.

BRÅK: Under Arbeiderpartiets landsstyremøte holdt statsminister og partiets leder Jonas Gahr Støre en tale der han varslet at det vil bli bråk rundt neste statsbudsjett. Video: Arbeiderpartiet / Dagbladet TV Vis mer

- Blir byttet ut

Mens de ansattes representanter i styret for Helse Sør-Øst har gått mot sykehusprosjektet, er flertallet fortsatt for.

Senest i styremøtet forrige uke gikk flertallet inn for å be om lån på 90 millioner ekstra til prosjektering. Grimsgaard forklarer støtten til prosjektet slik:

- Styremedlemmer uten bakgrunn eller annen kjennskap i sektoren blir satt i en vanskelig situasjon når de får seg forelagt et så omfattende prosjekt som administrasjonen og styreleder går sterkt inn for. Min erfaring er også at styremedlemmer som blir for selvstendige i sin vurdering, raskt byttes ut, sier Grimsgaard.

Amputeres

I styremøtet tok han opp at byggeprosjektet er blitt endret siden «målbildet» ble vedtatt av styret i 2016.

- Prosjektet er presset på alle bauger og kanter, også når det gjelder økonomi og plass. For å gi en framstilling av at kostnadene ikke eser ut, er en rekke store og mindre elementer tatt ut av prosjektet. På Gaustad et blant annet kjøkken, auditorium og sterilsentral tatt ut. I tillegg har man fjernet kostnader til tomt fra prosjektet. Det etterlates et inntrykk av at kostnadene ikke har økt mye, men dette henger sammen med at prosjektet amputeres.

- Er politikerne sentralt og lokalt klar over dette?

- Nei, politikerne generelt har lite innsikt i hva som faktisk skjer ute i sykehusene og i styringen av prosjektet. De forholder seg til beskjedene de får fra Helse Sør-Øst, mener Grimsgaard. Hans inntrykk er også at mange politikere, også på Stortinget, ikke er klar over at sykehusene er underlagt regnskapslovens bestemmelser.

- Mot økonomisk avgrunn

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) har gjentatte ganger sagt at beslutningene er tatt.

- Er dette et forsøk på omkamp, eller har det kommet nye momenter i årenes løp?

- Dette er et prosjekt som beveger seg mot en økonomisk avgrunn hvis det settes i gang. Men det er foreløpig bare under utredning. Det er jo utfallet av denne utredningen som skal danne grunnlag for om toget skal settes i gang. At den økonomiske situasjonen i landet og i sykehusene er betydelig endret, spiller også inn. Det er nå tydelig for alle at vi ikke vil kunne realisere alle sykehusprosjektene vi har under planlegging. Da må vi prioritere det som er viktigst og haster mest, sier Grimsgaard.

Leder for styret i Helse Sør-Øst Regionale helseforetak, Svein Gjedrem. Foto: Helse Sør-Øst.
Leder for styret i Helse Sør-Øst Regionale helseforetak, Svein Gjedrem. Foto: Helse Sør-Øst. Vis mer

- Nødvendig å bygge nytt

Styreleder Svein Gjedrem i Helse Sør-Øst Riegionale helseforetak har sendt dette svaret til Dagbladet.

- Jeg er godt kjent med Christian Grimsgaards argumenter mot den planlagte videreutviklingen av Oslo universitetssykehus.

Nye sykehusbygg i Oslo er helt nødvendig blant annet for å:

  • kunne tilby moderne behandling, ikke bare til Oslos befolkning, men til pasienter fra hele landet. Oslo universitetssykehus (OUS) har de eldste og mest nedslitte sykehusbyggene i landet.
  • samle spesialiserte funksjoner i større og sterkere fagmiljøer. Det har vært, og er, delvis overlappende spesialistmiljøer ved Rikshospitalet og Ullevål.
  • begrense hvor mange steder vi skal ha akuttfunksjoner i Oslo. Vi kan ikke legge beslag på mer personell enn nødvendig. Mangel på ansatte med spesialisert kompetanse er blant de største utfordringene i årene som kommer.
  • gi Oslos befolkning et bedre sykehustilbud enn de har i dag. Målet er at Aker i nært samarbeid med Oslo kommune skal bli blant Norges beste lokalsykehus.
  • videreføre kreftbehandling og forskning i nye og moderne bygg, sammen med Norges første senter for protonbehandling på Radiumhospitalet. Byggingen er allerede godt i gang.
  • samle sikkerhetspsykiatrien ved Oslo universitetssykehus i nye og moderne bygg som vil gi et bedre tilbud til denne pasientgruppen fra hele regionen, sier Gjedrem.Ramme på 55 millarder
  • Han sier de planlagte prosjektene ved Oslo universitetssykehus styres etter en ramme på 55 milliarder kroner, hvorav nye Rikshospitalet utgjør 19,5 milliarder.
  • Begge beløp målt etter prisnivået i 2022. 55 milliarder tilsvarer drøye to års driftsbudsjett for OUS.
  • - Styret i Helse Sør-Øst RHF kommer til å behandle saker om nye OUS i flere møter fremover, og disse møtene er åpne for alle som ønsker å følge med. Christian Grimsgaard er styremedlem i HSØ. Han har landet på et annet syn enn flertallet i styret på viktige deler av utviklingen av den framtidige sykehusstrukturen i Oslo. Vi har alle glede og nytte av hans bidrag og ser fram til nye, saklige diskusjoner i styret, skriver Gjedrem.
NYE AKER: Slik kan det nye Aker sykehus i Oslo bli. Illustrasjon: Helse Sør-Øst.
NYE AKER: Slik kan det nye Aker sykehus i Oslo bli. Illustrasjon: Helse Sør-Øst. Vis mer

Press for fagfolk

Statssekretær Kristian Bekeng (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet viser også til de dårlige og gamle sykehusbyggene i Oslo.

- Oslos befolkningsvekst gjør at det blir et større behov for økt sykehuskapasitet. Utbyggingen i Oslo vil gi nye og moderne sykehusbygg og bedre bruk av fagfolk i Oslo-sykehusene ved at fagmiljøer samles. Det mener vi er viktig for innbyggerne i Oslo. Det vil også være til fordel for resten av landet ved at presset for å få tak i fagfolk i Oslo blir mindre, skriver Bekeng i en epost.

Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer