Slår alarm

Svenske forskere slår nå alarm om en av de mest populære blodtrykksenkende medisinene på markedet: De kalsiumblokkerende preparatene, som daglig brukes av nærmere 100 000 nordmenn, kan gi alvorlige bivirkninger som dyp depresjon og økt fare for selvmord.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den oppsiktsvekkende svenske forskningsrapporten fastslår at brukerne av den populære blodtrykksenkende medisinen femdobler sjansen for å begå selvmord. Rapporten, som ble offentliggjort i legetidsskriftet British Medical Journal og svenske aviser i går, har sendt sjokkbølger inn i det svenske samfunnet.

Tidligere er det påvist at den nye blodtrykksenkende medisinen også kan gi økt risiko for kreft og øke risikoen for hjerteinfarkt.

Norske eksperter ble først gjort kjent med deler av rapporten i går, men ønsker ikke å uttale seg om innholdet.

Farlig bestselger

- Vi kjenner ikke denne undersøkelsen, men vil straks undersøke disse opplysningene nærmere, sier informasjonssjef Michael Brenna i Statens legemiddelkontroll.

Ifølge Statens helseundersøkelser bruker 100&bsnp;000 norske menn og 130 000 norske kvinner blodtrykksenkende midler.

I fjor beløp legemiddelfirmaenes omsetting av disse medisinene seg til over 220 millioner kroner i Norge.
Ifølge den svenske studien er det denne typen som gir alvorlige bivirkninger som depresjon og femdoblet sjanse for selvmord.

Selvmordsøkning

Den svenske rapporten bygger på to femårige studier i 52 svenske kommuner.

Pasientgruppene ble inndelt i to, etter om brukerne brukte den gamle blodtrykksenkende medisinen eller den nye og dyrere medisintypen. Mens den gamle fungerer som betablokkerende og vanndrivende, er den nye kalsuimblokkerende, noe som trolig også påvirker serotonininnholdet i hjernen.

Det er denne påvirkningen som trolig gjør at depresjon og selvmordstanker framkalles.
I den andre undersøkelsen ble alle pasienter i en viss kommune som brukte medisin mot høyt blodtrykk undersøkt. Det viste seg at av de 2780 personene som gikk på den gamle typen, begikk fire personer selvmord i løpet av femårsperioden.

Av de 619 personene som brukte kalsiumblokkerende medisin, begikk hele 5 personer selvmord.

Advarer

- Undersøkelsene avdekket at det var fem ganger så vanlig med selvmord blant de personene som tok kalsiumblokkerende medikament sammenliknet med dem som tok andre blodtrykksenkende medisiner, sier dosent i allmennmedisin Gunnar Lindberg ved universitetssykehuset i Malmø til den svenske avisa Expressen.

Han har ledet den svenske forskergruppa, og slår nå alarm om de populære preparatene:

- Dette er ikke den første alarmrapporten om bivirkningene. De nye preparatene skal forhindre hjerteinfarkt, men det finnes rapporter som viser det motsatte, sier Lindberg.
Den svenske forskergruppa er svært kritiske til legemiddelindustrien som har ført en aggressiv markedsføring av de nye preparatene.

<B>KAN VÆRE FARLIG:</B> Medisin mot høyt blodtrykk som inneholder kalsiumantagonister kan femdoble sjansen for at brukerne begår selvmord. Apoteker Helge Thorsen ved Jernbanetorget apotek i Oslo viser her et lite utvalg.