Slår fast at Telenor må betale gigantbot

Konkurranseklagenemnda tar ikke Telenors klage til følge.

KAN KLAGE: Telenor kan klage vedtaket videre til Gulating lagmannsrett. Her er konsernsjef Sigve Brekke og styreleder Gunn Wærsted. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix
KAN KLAGE: Telenor kan klage vedtaket videre til Gulating lagmannsrett. Her er konsernsjef Sigve Brekke og styreleder Gunn Wærsted. Foto: Audun Braastad / NTB scanpixVis mer

Det var i juni i fjor at Konkurransetilsynet ila Telenor et overtredelsesgebyr på 788 millioner kroner for å ha misbrukt sin dominerende stilling i det norske mobilmarkedet.

Telenor klagde gebyret inn for Konkurranseklagenemnda (KKN), som i dag har fattet sin beslutning i saken. I en pressemelding kommer det fram at de har besluttet å opprettholde Konkurransetilsynets vedtak.

Telenor kan innen tre måneder fra i dag reise søksmål for Gulating lagmannsrett om Konkurranseklagenemndas vedtak, heter det i pressemeldingen.

- Endret avtale

Kjernen i saken startet i 2007. Da bygde Network Norway et tredje mobilnett i Norge sammen med Tele2. I utbyggingsperioden var Telenor forpliktet til å gi dem tilgang til sitt nett. I 2010 endret imidlertid Telenor vilkårene i avtalen om nettleie.

Konkurransetilsynet mener Telenor endret strukturen i avtalen med Network Norway for å gjøre det mindre lønnsomt for Network Norway å bygge ut det tredje mobilnettet.

Gjermund Nese i Konkurransetilsynet har tidligere fortalt Dagbladet at de har basert dette på beviser fra en razzia de har hatt på Telenors lokaler på Fornebu i 2012.

- Vi gjorde omfattende databeslag, og det har blitt gjort en rekke forklaringen i saken. Vi har funnet beviser for at Telenors intensjoner bak endringen av tilgangsavtalen med Network Norway, sier Nese.

Vedtaket ble fattet med dissens fra ett av de tre medlemmene som vurderte saken.

- Skuffet

- Vi er skuffet over å ikke bli hørt av flertallet i nemnda, men merker oss at mindretallet mener at avtalen er lovlig. Nå skal vi gå grundig gjennom vedtaket, sier Petter-Børre Furberg, administrerende direktør i Telenor Norge, i en pressemelding.

Telenor mener avtalen som ble inngått mellom Telenor og Network Norway, verken begrenset konkurransen eller utbyggingen av et tredje nett, og at prismodellen er lovlig.

- Vi vil nå gå grundig gjennom Konkurranseklagenemndas vurderinger, sier Furberg.