Slår tuberkolosealarm

Fortsatt blir folk tuberkulosesyke, og fortsatt dør mennesker i Norge av sykdommen. BCG-vaksinen er ingen garanti mot å rammes.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I fjor ble tre mennesker lagt på isolat etter å ha fått den alvorlige diagnosen multiresistent tuberkulose.

De fleste nordmenn har fått BCG-vaksine. Men den gir ingen garanti mot den fryktede sykdommen.

- BCG-vaksinen har ikke samme verdi som den hadde før i tida da tuberkulose var folkesykdom. Undersøkelser viser at 20 prosent av dem som vaksineres fortsatt kan få tuberkulose. I andre land har den enda mindre effekt. I tillegg dabber effekten av i takt med at den vaksinerte blir eldre, sier overlege Einar Heldal, leder ved Det sentrale tuberkuloseregisteret i Statens helseundersøkelser.

Voksende problem

I dag får nesten alle barn mellom 12 og 14 år vaksinen. Men ifølge Heldal er den beste medisinen mot tuberkulose årvåkenhet.

- Det eneste som foreløpig kan holde tuberkulosen på dagens nivå, er årvåkenhet overfor sykdommen både i helsevesenet og i befolkningen, fastslår overlegen.

Multiresistent tuberkulose er et voksende problem verden over.

Også i Norge dukker det opp nye tilfeller. Og flere vil det bli, ifølge overlege Einar Heldal.

Multiresistent tuberkulose er svært vanskelig å behandle. Pasientene må overvåkes av helsepersonell i flere år, og de som utgjør smittefare blir lagt på isolat.

- Multiresistent tuberkulose er utvilsomt et økende problem, også i Norge, sier Heldal til Dagbladet.

Ifølge Heldal skyldes dette blant annet norsk asylpolitikk.

- Norge bidrar selv til at tuberkulosen får utviklet seg til å bli motstandsdyktig mot tradisjonell behandling. I forbindelse med hjemsendingen av kosovoalbanere sendte vi ut flere tuberkulosepasienter. Sjansen for at disse pasientene skal bli fulgt opp på samme måte i sitt hjemland som her hjemme, er minimal. Dermed kan basillene utvikle seg til å bli motstandsdyktige, forklarer Heldal, som regnes som en av Norges fremste eksperter på tuberkulose.

- Erfaringsvis kan flere av disse komme til å vende tilbake til Norge. Da slår dette umiddelbart tilbake på oss, i tillegg til at vi er med på å forverre situasjonen internasjonalt. Uansett hvordan man snur og vender på dette, står vi overfor en alvorlig utfordring, mener han.

Behandlet i to år

At tuberkulosen er multiresistent, betyr at basillene er motstandsdyktige mot to eller flere av de vanlige behandlingsmedikamentene. Dette fører til at behandlingen tar lengre tid enn ved «vanlig» tuberkulose. Basillene blir multiresistente på grunn av mangelfull behandling av ordinære tuberkulosepasienter.

Når multiresistent tuberkulose oppdages, blir pasientene umiddelbart lagt på isolat. Der kan de ligge i lang tid. Så snart pasientene ikke utgjør smittefare for andre, blir de sluppet ut i samfunnet. Men fortsatt følges de tett opp: Medisinen pasientene får, skal gis direkte av helsepersonell, daglig. En utvikling av sykdommen vil fort koste samfunnet millioner av kroner.

- Behandling av multiresistent tuberkulose kan ta flere år. Multiresistente basiller smitter ikke lettere enn ordinære tuberkulosebasiller, men på lang sikt er konsekvensen av sykdommen langt mer alvorlig, sier Heldal.

I Norge ble det i fjor registrert 238 tuberkulosepasienter i Norge. Noen av dem døde før de fikk startet behandling. Dette er noe færre enn i 1999. Av disse var 71 prosent innvandrere. Tre av de 238 hadde multiresistent tuberkulose. Alle de tre var av utenlandsk opprinnelse. Totalt sett er det innvandrere fra Afrika som står for den største andelen. 77 av dem som i fjor mottok behandling var av afrikansk opprinnelse. 62 var asiater, mens 28 var europere utenfor Norge.

Problemland

Til sammenlikning var bare 64 av de tuberkulosesyke nordmenn. De fleste av disse er eldre mennesker, og har båret smitten siden de var unge. Derfor er også dødeligheten høyere hos dem med norsk opprinnelse.

Hele 20 prosent av de norske dør. Blant innvandrere er dødeligheten 8 prosent lavere.

- De eldre pasientene utvikler ofte tuberkulose i forbindelse med en annen sykdom. Når utbruddet kommer, har de langt dårligere odds enn yngre mennesker, sier Einar Heldal.

De aller fleste innvandrerpasientene som går med tuberkulose, har blitt smittet i utlandet.

- Svært få av innvandrerne blir smittet i Norge - foreløpig, sier overlege Einar Heldal.

FENGSEL: - Pasientene har det verre her enn i fengsel. De får ikke gå ut, og de skjønner ikke hvorfor. De føler seg jo friske, sier isolatsykepleier Cecilie Hotvedt. Sammen med kollega Britt Markestad har hun daglig kontakt med totalisolerte tuberkolosepasienter.Foto: BJØRN LANGSEM