SLETT DENNE

«Lommemannen» og «Bandasjemannen» er den samme.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Politiet oppretter nå et eget etterforskningsteam i Bergen. Her skal de jobbe med å finne frem til gamle saker i området rundt byen.

- Vi vet ut fra gamle avisartikler at det finnes saker der vi ikke har fått snakket med de fornærmede. Det vil alltid finnes saker som vi ikke har kjennskap til. Derfor håper vi at folk tar kontakt, sier Aksnes til Bergens Tidene.

I etterforskninsgarbeidet laget polititet først en liste over saker man mente «Lommemannen» stod bak etter år 2000. Sakene har vært spredd over hele Sør-Norge, også Vestlandet, men ikke i Bergens-området. Hvorfor har ikke «Lommemannen» vært i Bergen, Norges nest største by, når han ellers har vært aktiv på resten av Vestlandet?

Videre etterforskning har imidlertid vist at «Lommemannen» var aktiv i Bergen, men bare før år 2000. Så langt tror Politiet at «Lommemannen» startet sin virksomhet i vestlandsbyen i 1990.

De siste dagene har politiet fått vite om overgrep eller forsøk på overgrep som styrker deres teori om at samme mann skjuler seg bak tilnavnene Lommemannen og Bandasjemannen

Mens det i Bergen har vært flere saker der gjerningsmannen ber om hjelp til å skifte bandasje, har politiet bare kjent til ett tilfelle av dette i Oslo. Men i forrige uke dukket det opp en slik sak frahovedstaden. Episoden skal ha funnet sted en gang på midten av 90-tallet. Dermed kan politiet med relativt stor grad av sikkerhet slå fast at både Bandasjemannen og Lommemannen var aktive både i Bergen og Oslo på 90-tallet-

- Dette gjør oss enda mer sikre på koblingen vi har gjort mellom de to. Men vi må ta et ørlite forbehold siden vi ikke har DNA fra noen av sakene i Bergen, sier Aksnes.

”Lommemannen” ble i Bergen (etter hvert) kalt ”Bandasjemannen”. Dette hadde sin bakgrunn i at han kontaktet små gutter for å be om hjelp til å skifte en bandasje han hadde øverst på låret (innenfor buksen).

Man hadde flere slike ”bandasjesaker” i Bergen i første halvdel av 1990-tallet, uten at disse ble oppklart. Interessant å merke seg er at man i samme periode IKKE hadde tilsvarende saker andre steder i landet. Kan dette tyde på at ”Lommemannen” i denne perioden hadde mer tilhold i Bergen enn andre steder? Kanskje han bodde, studerte, jobbet e.l. i Bergen?

Hva er forklaringen på dette? Hvorfor avsluttet ”Lommemannen” sin virksomhet i Bergen, og flyttet denne østover? Skjedde det noe i hans liv som kan forklare dette – flyttet han fra Bergen, avsluttet han jobb eller skolegang, eller sluttet han å besøke Bergen? Følte han seg avslørt, eller var han redd for å bli avslørt?

Politiet mener at noen som er, eller har vært, i en form for omgangskrets eller kontaktnett som også ”lommemannen” må ha, bør kunne kjenne igjen disse endringene i ”Lommmannens” liv, spesielt når det gjelder steder hvor han i perioder må ha hatt tilhold, og steder som han må ha forflyttet seg mellom.

Imidlertid mener man å se omstendigheter som kan tyde på at ”Lommemannen” 2000-2001 – 2002 og kanskje lenger – har hatt tilhold i området Oslo øst/Oslo sør/Nedre Romerike. Dette bestyrkes bl.a. av at han har operert i dette området på ukedager. Om han har bodd i området, om han har jobbet der, eller om han av andre grunner ofte har befunnet seg i området, må holdes åpent.