Sex-arbeidernes skjulte verden

Slik avslørte vi sex-nettverkene

Nettstedet Realescort er det største nettstedet for sex-annonser i Norge. I sommer lastet Dagbladet ned all informasjon i alle annonsene for kvinner to ganger i uka, over tre måneder.

NETTVERKSKART: Alle annonser ble automatisk plassert i sammenheng med andre annonser via telefonnumre, eiere og adresser.
NETTVERKSKART: Alle annonser ble automatisk plassert i sammenheng med andre annonser via telefonnumre, eiere og adresser. Vis mer
Publisert
Sist oppdatert
Gransker
Sex-arbeidernes skjulte verden

Dagbladet ville undersøke hvordan det norske sex-markedet er organisert – og hvor godt rustet Norge er til å stoppe utnyttelse.

Vi har lastet ned sex-annonser gjennom tre måneder, fra det største nettstedet for sex-annonser i Norge - Realescort.eu.

Gjennom analyser av datasettet kan vi dokumentere ti halliknettverk som organiserer kvinner som selger sex i hele Norge.

Totalt har vi lastet ned opp imot 21 200 annonser, hvorav nesten 3700 er unike.

Fra begynnelsen av juni og ut august, hentet vi ned alle annonser som retter seg mot Sverige, Finland, Danmark og Norge.

To tredeler av annonsene på Realecort.eu er rettet mot Norge, og dreier seg om prostituerte som befinner seg i Norge.

Vi har sett nærmere på det norske markedet. Totalt er det 2242 unike, norske annonser som er lastet ned og systematisert.

I annonsene finner man gjerne beskrivelse av den prostituerte, tjenester, hvor de er de nærmeste dagene, samt et eller flere telefonnummer. Noen numre ligger åpent ute, mens man må klikke på for å få opp.

Kjøringer

Vi har gjort tre viktige automatiserte «kjøringer» i denne annonsebasen:

 • Sjekket mot telefonkatalogen: Ved åpent telefonnummer i annonsen har vi sjekket dette mot telefonkatalogen for å se hvem som er registrert eier av abonnementet. Totalt har vi funnet 870 norske, åpne nummere. 235 av disse har vi knyttet til en eiers navn i telefonkatalogtjenesten. Mange av disse, men ikke alle, har også oppført en adresse.
 • Koblet nummerserier: Vi har koblet sammen alle telefonnumre i «serie» (svært like numre). Norge har i dag 20 millioner telefonnumre tilgjengelig for mobilbruk.
  Når man åpner flere samtidige abonnement hos en operatør, vil det være sannsynlig at disse ligger nær hverandre i nummerserie. Det er også lite sannsynlig at vilkårlige telefonnumre i bransjen ligger tett i serie.
  På denne måten er det gjort koblinger og opprettet 89 grupper av telefoner som høyst sannsynlig er handlet samtidig. Gruppene inneholder 227 unike telefonnumre.
 • Koblet ulike telefonnumre på samme annonse-ID: En annonse er ikke fast bundet til ett telefonnummer. En annonse rullerer ofte mellom flere telefonnumre, og da også flere telefonnummer-eiere. Når samme annonse-ID har rullert på flere telefonnumre med ulike eiere, er dette en meget sterk indikasjon på at de samarbeider.

Ut fra dette har vi identifisert 10 hallik-nettverk i Norge. Det er verdt å merke seg at dette bare er en del av markedet.

Adresser og steder

Flere telefoner registrert på samme adresse kan angi et samarbeid.

Vi har også analysert og koblet adresser som kan knytte nettverk sammen. Ved enkelte tilfeller har telefoneiers adresse vært veiledende i jakten på nettverk.

I enkelte tilfeller er telefonene oppgitt å ha adresse på et kjøpesenter eller en telefonbutikk.

Vi har i noen tilfeller sammenlignet bilder i annonsene, og funnet bilder av ulike kvinner som er tatt på samme sted.

Annonsetekster

Alle annonsetekster er sammenliknet mot hverandre. En teori vi hadde, var at likelydende tekst kunne peke på mulige koblinger og nettverk.

Denne metoden ble for usikker til at den ble brukt videre, og den er ikke tatt med når vi har «tegnet» nettverk i kartleggingsverktøyet X-mind.

Vi fant ut at selv om en annonsetekst kopieres til en ny annonse, betyr dette ikke nødvendigvis at det er at nettverk som kobler dem sammen. Enkelte tekster kopieres fra aktør til aktør, og en del av tekstene benyttes likelydende over hele Europa.

Reisemønstre

Noe vi også kan lese ut av databasen er reisemønsteret til de prostituerte. Mange sendes fra sted til sted.

Systematisert og analysert

Datasettet er i etterkant av nedlasting altså systematisert og analysert, først og fremst for å sannsynliggjøre samarbeid og nettverk. Python er programmeringsspråket som er brukt til nedlasting og analyse. For at alle i prosjektet skulle kunne lese rådataene er disse lagret i Excel.

Nettverkskart for hvert enkelt nettverk, ut fra de tre viktige punktene over, er så skrevet av Python for lesing i kartleggingsverktøyet X-Mind.

DATASETTET: Alt av data ble lagret i Excel for enkelhets skyld. Alle i prosjektet skulle selv finne veien i et komplisert materiale.
DATASETTET: Alt av data ble lagret i Excel for enkelhets skyld. Alle i prosjektet skulle selv finne veien i et komplisert materiale. Vis mer

Nettverkskartene har dannet grunnlaget for den manuelle jobben – å kartlegge personer, oppspore og konfrontere navnene bak telefonnumrene. Dette har til dels vært et vanskelig arbeid. Vi tror disse navnene dels er folk om selv har fått misbrukt sin ID, dels er småfisker som lar seg bruke/blir brukt og dels er folk som har en reell organisator-rolle i prostitusjon.

Vi har også kontaktet et stort antall prostituerte, for å få dem i tale.

10 nettverk

Dagbladet har altså sett etter koblinger mellom annonse, telefonnumre og eiere av telefoner.

Ut fra dette har vi funnet 10 nettverk av prostituerte i Norge. At de kan knyttes sammen i nettverk på denne måten, tyder på at prostitusjonen er organisert.

All organisering av prostitusjon i Norge er ulovlig, og faller inn under hallikparagrafen i straffeloven. Dersom det i tillegg foregår en form for utnytting av de prostituerte, kan den falle inn under en mer alvorlige menneskehandelparagrafen i straffeloven.

Vi har sammenholdt våre funn med tall og statistikk fra Norge og Sverige.

Forbehold og spesielle utfordringer

Bransjen, og eventuelle bakmenn, vil ha et ønske om å skjule seg best mulig. Vi har i vårt arbeide kun hatt tilgang til åpne data. Vi har ikke hatt de tilganger og muligheter som politiet har i en etterforskning.

 • En del navn har forskjellige skrivemåter/er bevisst manipulert. Der det er åpenbart samme person, er navnene justert for at de skal identifiseres som bare en eier i datasettet.
 • Nettverkene representerer bare de telefonnumrene som har latt seg laste ned, og bare de som kan kobles til navn (kanskje 10 prosent av totalen). Også alle de telefonnumrene uten navn, som er i serie med de navngitte, inngår. Men det kan være hele nettverk som går under radaren.
 • Det er vanskelige grenseganger mot hva som er et nettverk. For eksempel har et resultat bestående av tre annonser og ett telefonnummer ikke blitt vurdert som nettverk. Blant de større nettverkene finner vi titalls personer, annonser og telefonnumre.
 • En annonse (med unik ID) er det nærmeste man kommer en prostituert. Det finnes ikke noen sikkerhet i at det er den som er avbildet, man faktisk møter om man gjør avtale. Vi vet også at én og samme prostituerte kan ha flere annonser (unike ID-er).
 • Eieren trenger ikke selv ha bestilt abonnementet. Hos enkelte operatører kan det være nok med navn, adresse og personnummer for å opprette et abonnement. Om regningen sendes per epost vil en bakmann kunne betale uten at det oppdages av den abonnementet er registrert på.

Ta tilbake telefonene

Enkelte telefoneiere påstår seg utsatt for ID-tyveri, telefoner er registrert i deres navn. I slike tilfeller har vi hjulpet dem å ta tilbake eierskapet.

Den juridiske eier har da meldt til teleoperatøren at sim-kortet er mistet. Telefonnummeret er da overført til nye sim-kort.

Med eiers tillatelse har Dagbladet så hatt tilgang til telefonnummeret som igjen har gitt oss tilgang til fakturagrunnlaget for abonnementet. Grunnlagene viser trafikk som påfører abonnementene kostnader.

Fakturagrunnlagene fra 23 telefoner har gitt vist trafikk til flere enn 1500 forskjellige telefonabonnementer. På denne måten har vi også kunne påvise at en rekke av numrene ble operert fra Russland.

Dagbladet har ikke klart å påvise at noen av disse kontaktene er noe annet enn kunder. Vi har ikke kunnet påvise eventuelle bakmenn i materialet.

Men ved hjelp av loggene kan vi påvise at en del av sim-kortene har blitt operert fra Russland.

Tips oss!

Har du tips eller opplysninger om denne saken? Ta kontakt på sms, whatsapp, epost eller kryptert tips.

Gransker
Sex-arbeidernes skjulte verden

Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer