Slik ble Røkke-lånet godkjent

Kredittilsynet stolte på advokatene til DnB og Sparebanken NOR da det godkjente milliardlånet til Kjell Inge Røkke. Bankenes juridiske vurderinger ble lagt til grunn for tilsynets ja til de kontroversielle lånene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det var storbankenes egne advokater som først konkluderte med at Røkke-lånene var lovlige. Da Kredittilsynet fikk de juridiske betenkningene på sitt bord, valgte tilsynet å legge disse til grunn for sin egen behandling av milliardlånene. Det bekrefter Kredittilsynets direktør Bjørn Skogstad Aamo overfor Dagbladet:

- Begge bankene hadde foretatt juridiske vurderinger i forhold til om lånet kunne være i strid med paragraf 8-10. Vi fant ikke grunn til noen annen vurdering enn det som var lagt til grunn fra bankene selv.

- Dere la bankadvokatenes konklusjoner til grunn?

- Vi har også gjort supplerende og selvstendige vurderinger, men hovedvekten har vært lagt på bankenes vurderinger og at det ikke var grunn til å tro at de handlet i strid med norsk aksjelov. Primæransvaret har ligget hos bankene selv. Vi har ikke funnet grunn til å overprøve deres vurderinger.

Ulovlige lån?

Uttalelsene gir trolig kritikerne av Røkke-lånene vann på mølla. En rekke jurister har reist tvil om Røkkes lånefinansierte oppkjøp av Aker RGI er lovlig. Blant tvilerne finner vi juridiske størrelser som professor Carl August Fleischer, førstestatsadvokat Morten Eriksen, amanuensis Hugo Matre og advokat Peter L. Bernhardt. Alle peker på allmennaksjelovens paragraf 8-10 som forbyr oppkjøp av et selskap ved hjelp av selskapets egne midler.

Norgesrekord

Til sammen har DnB og Sparebanken NOR lånt Røkke 4,8 milliarder kroner. Det er trolig det største lånet som noensinne er gitt til en privatperson her i landet. Kritikerne frykter at tilbakebetalingen skal skje ved at Aker RGI tappes. Dagens Næringsliv skrev i går at et internt styrenotat i DnB bekrefter at lånene i sin helhet skal nedbetales med penger fra Aker RGIs kasse.

Likevel har ikke Kredittilsynet konkludert med at lånene er ulovlige.

- Oppkjøpsforsøket i seg selv er ikke vårt bord, men i bankenes behandling av det har vi konstatert at de ikke har begått noe lovbrudd, sier Skogstad Aamo.

- De etiske sidene har vi derimot ikke vurdert, vi skjønner godt at folk kan ha ulike meninger om det spørsmålet.