Slik blir det nye skattesystemet

Regjeringens forslag til skattesystem kan innebære store endringer for skatten din.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Finansminister Per Kristian Foss legger opp til minst 12 milliarder i ytterligere skattelettelser i forbindelse med skattereformen. Allerede i 2005-budsjettet vil regjeringen foreslå redusert skatt på arbeid og bolig. Fra 2006 tar Foss sikte på å redusere formuesskatten.

Dette er forslagene

Hovedlinjen i det nye skattesystemet er at vi går mot en såkalt flatere skatt. Det vil si at vi i større grad enn nå skal møte samme skattesats, uansett størrelsen på inntekten. I dag er det sånn at inntekt tjent som vanlig lønnsinntekt og inntekt tjent som såkalt kapitalinntekt skattlegges svært ulikt. Kapitalinntekt, tjent som aksjeutbytte, selskapsoverskudd o.l. skattlegges i dag med 28 prosent, mens en på arbeidsinntekt kan bli skattlagt med godt over 50 prosent. Dette ønsker regjeringen å endre slik at skattesatsene for ulike typer inntekt blir likere.

1. Likere skatt for inntekt og utbytte

Mange har reagert på hvordan en kan tjene enorme summer på aksjer og eiendom og likevel betale mindre skatt enn for vanlig arbeidsinntekt. Regjeringen foreslår å erstatte dagens delingsmodell med en skatt på utbytter og gevinster slik at det betyr lite for aksjonæren om arbeidsavkastningen tas ut som lønn eller som aksjeinntekt. Det innføres et nedre skjermingsbeløp med lavere skattesats. Utover dette skjermingsbeløpet vil kapital beskattes som arbeidsinntekt.

2. Skatten på arbeidsinntekter går ned

Regjeringen vil redusere marginalskatten på høye arbeidsinntekter, dvs. den skattesatsen en møter på den øverste delen av inntekten. Denne skal reduseres til om lag samme nivå som marginalskatten på aksjeinntekter, om lag 48 prosent.

3. Formuesskatten trappes ned

Regjeringen foreslår å redusere formuesskatten for å bedre rammevilkårene for norsk eierskap og hindre skatteflukt fra Norge. I stedet vil regjeringen skattlegge løpende eierinntekt, som nevnt under «utbytteskatt med skjerming».

4. Boligskatten skal bort

Det foreslås å fjerne den såkalte fordelsbeskatningen av egen bolig. Men, regjeringen legger også opp til at kommunene skal få økt handlingsrom til å i legge eiendomsskatt.

Lite konkret

Gry Nilsen i skattebetalerforeningen er overasket over hvor lite konkrete forslagene fra finansministeren er.

- Dette er oppsiktsvekkende diffust, og nesten som et mysterium sier hun. Vi er egentlig ikke blitt noe klokere enn vi ble da Skaugeutvalget kom med sin innstilling, sier hun til NTB.

For Foss vil ikke si akkurat hvor mye minstefradraget øker, ek heller hvor innslagspunktet for toppskatten skal settes. At den såkalte kakseskatten forsvinner påvirker bare folk med inntekt over en million. Tilsvarende vil halveringen av formuesskatten i liten grad komme «vanlige folk» til gode, melder NTB.

FORESLÅR NYTT SKATTESYSTEM: Per Kristian Foss la i dag frem regjeringens forslag til nytt skattesystem.