Slik blir din nye økonomi

Familien Varhaugvik på Tåsen i Oslo er glade for at regjeringen satser på barnehager i det nye statsbudsjettet. Her kan du sjekke hvordan statsbudsjettet slår ut for deg.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

SKATT

Personfradraget (tidligere klassefradraget): Økes fra 30100 kroner til 31600 kroner. Gir isolert sett en skattelette på 420 kroner. I klasse 2 øker fradraget fra 60200 kroner til 63200 kroner.

Minstefradraget: Øvre grense for minstefradraget økes fra 43000 kroner til 45700 kroner. Det gir isolert sett en skattelette på 756 kroner for alle som tjener over 198700 kroner. Merk at Bondevik-regjeringen ikke øker den nedre grensen for minstefradraget eller endrer prosentsatsen for beregning av minstefradraget (23 prosent). Dette ville gi mye større effekt for lavinntektsgrupper. Beregninger som Skattebetalerforeningen har foretatt, bekrefter at det er de med lavest inntekt som kommer dårligst ut i årets budsjett.

Toppskatten: Nå betaler du 49,3 prosent på hver krone du tjener over 320000 kroner. Foss foreslår å øke grensa til 340700 kroner i klasse 1. Besparelse: skattelette på 2795 kroner for alle som tjener over denne grensen. Toppskattgrensen i klasse 2 som i fjor ble holdt uendret, øker fra 342200 kroner til 364000 kroner. De nye grensene fører ifølge regjeringen til at 30000 færre nordmenn må betale toppskatt. Også innslagspunktet for «kakseskatten» stiger, fra 830000 kroner til 872000 kroner. Tjener du mer, må du betale en marginalskatt på 55,3 prosent.

Boligskatt: Likningsverdien på bolig skal settes ned med 5 prosent. Det gir maks 180 kroner i spart bolig- og formuesskatt dersom du eier en bolig med likningsverdi på 200000 kroner. Har du en bolig med likningsverdi 800000 kroner, sparer du 1440 kroner.

Frikortgrensa: Dårlige nyheter for studenter og skoleelever: Frikortgrensa forblir på 23399 kroner.

Reisefradraget: Bunnfradraget holdes faktisk uendret på 9200 kroner for første gang på flere år. Det betyr at alle som har minst 14,3 kilometer reisevei til jobben, kan trekke fra 1,40 kroner per kilometer på skatten.

Fagforeningskontingent: Maks fradrag for betalt fagforeningskontingent øker fra 900 kroner til 1100 kroner, men det gir bare 56 kroner i skattelette.

Gaver: Skattefradraget for gaver til visse frivillige organisasjoner, som Kreftforeningen og Flyktningerådet, økes fra 900 til 6000 kroner. Utnytter du fradraget fullt ut, gir det en skattelette på 1680 kroner.

Helseforsikring og andre sykdomsutgifter betalt av jobben: Nå slipper du å betale fordelsskatt av at arbeidsgiver dekker sykeforsikringer eller utgifter til behandling av sykdom. Også fritak for arbeidsgiveravgift i slike tilfeller.

Sjømenn: Maksimalt sjømannsfradrag øker fra 70000 til 80000 kroner.

Kostgodtgjørelse: Beskatning av kostgodtgjørelse på reiser uten overnatting som overstiger kr 4500 bortfaller.

Store sykdomsutgifter: Personer med store sykdomsutgifter har kunnet trekke fra utgiftene på skatten. Nå innfører Bondevik-regjeringen en maksgrense på 18360 kroner. I gårsdagens nettmøte på Dagbladet.no sendte Maria inn følgende spørsmål: «Jeg som er funksjonshemmet trekker rundt 100000 kr i særfradrag hvert år p.g.a. store sykdomsutgifter, hva skjer med dette?». Svaret er at hun risikerer å betale opptil 20000 kroner i økt skatt fra neste år!

STØTTE

Gravferdsstønad: Stønaden på 4000 kroner foreslås fjernet.

Normalrentesatsen: Økes fra 6 til 6,5 prosent. Får du låne penger av arbeidsgiver og betaler under 6,5 prosent rente, blir du fordelsbeskattet. Det betyr også at nesten en halv million statsansatte som kan låne billig i Statens Pensjonskasse må tåle at lånerenta økes med et halvt prosentpoeng til 7,0 prosent etter nyttår, siden denne renta er knyttet til normalrentesatsen.

Bostøtte: Husbanken får økt lånerammen til 14 milliarder kroner og bostøtten til 2 milliarder kroner. Det er gode nyheter for alle som har problemer med å komme inn på boligmarkedet. Fra 1. januar kan du søke om et såkalt Startlån, som blant annet erstatter ordningen med etableringslån.

Arbeidsløse: Regjeringen regner med at arbeidsledigheten vil stige noe neste år. Likevel legger den opp til betydelige kutt i regelverket for dagpenger.Perioden du kan motta dagpenger foreslås redusert fra 3 til 2 år.I tillegg øker antallet ventedager før dagpengene utbetales. I dag er venteperioden 3 dager, regjeringen vil at den skal økes til 5.I dag kan delvis sysselsatte med 60 prosents stilling motta dagpenger. Regjeringen vil at bare de med 50 prosent stilling (eller mindre) skal kunne motta dagpenger.I dag kan personer med årsinntekt ned til 67000 kroner motta dagpenger. Regjeringen vil øke grensen til drøyt 81000.Ferietillegget fjernes.

BARN

Småbarnsforeldre: Det gjøres betydelige endringer for alle med barn mellom 1 og 3 år.Regjeringen foreslår å fjerne småbarnstillegget på 657 kroner i måneden fra og med 1. august neste år.Fra samme tidsrom økes kontantstøtten med samme beløp.For dem som har barnehageplass - og dermed verken får småbarnstillegg eller kontantstøtte - har regjeringen satt av 750 millioner kroner til redusert foreldrebetaling. Målet er at en barnehageplass skal koste 2500 kroner i måneden i snitt. Stortingets vedtak om maksimalpris fortsetter regjeringen å kjempe imot.

Barnetrygd: Regjeringen foreslår at satsene ikke økes, men holdes på dagens nivå. Med en prisstigning på 2,25 prosent betyr det at satsene reelt sett blir lavere enn inneværende år.

Skolefritidsordningen: Regjeringen kutter hele 217 millioner til skolefritidsordningen. I snitt betyr det 1700 kroner mindre per barn i året. Fordelt på 11 måneder, utgjør kuttet drøyt 150 kroner per barn.

AVGIFTER

Det er ikke foreslått noen dramatiske endringer i noen av særavgiftene. De aller fleste endres i takt med den generelle prisstigningen, opp rundt 2,2 prosent.

Bil og motor: Årsavgiften på bil økes med 50 kroner til 2360.

Årsavgiften på motorsykkel økes med 40 kroner til 1860.

Årsavgiften på campingtilhengere økes med 25 kroner til 1205.

Bensin: Avgiften på en liter blyholdig bensin øker 10 øre til 4,72.

Avgiften på en liter blyfri bensin øker 8 øre til 3,89.

Strøm: Avgiften økes fra 9,3 til 9,5 øre per kWh.

Alkohol og tobakk: Avgiftene økes med 2,2 prosent - i takt med den generelle prisstigningen.

Dokumentavgiften: Avgiften ved salg av eiet bolig holdes uendret på 2,5 prosent av salgssum.

NRK-lisensen: Kringkastingsavgiften foreslås økt med 75 kroner til 1850.

Pass: Økt pris for nytt pass. 700 kroner for voksne, 175 kroner for barn.

<B>SLETT IKKE VERST: Mamma Karin, pappa Tormod og sønnene Sigurd og Martin Varhaugvik er fornøyde med at regjeringen statser på utbygging av nye barnehageplasser.