Slik blir dramaet i retten

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Motivet:

Påtalemyndigheten: Statsadvokatene Olav Helge Thue og Jørn Sigurd Maurud har innkalt vel ti vitner. Politiet har hele tiden ment at gårdstvisten mellom far og sønn Orderud utløste drapene. En rekke vitner skal fortelle om økonomiske problemer på gården og tvisten mellom far og sønn.

Forsvarerne: Advokatene Cato Schiøtz og Frode Sulland vil gjøre alt for å knuse politiets teori. En regnskapsfører og distriktsveterinæren på Sørum er to av dem som vil fortelle at Per Kristian Orderud hadde god økonomi og at dyrene hadde det bra på gården. Advokat Rolf Nybakk, som representerte Per Kristian Orderud i gårdstvisten, vil fortelle at den nærmet seg en løsning kort tid før drapene, og at han dermed ikke hadde drapsmotiv.

  • 180-samtalen:

Påtalemyndigheten: En 33 år gammel dame ved opplysningen 180 i Lærdal blir et hovedvitne. Noen dager før drapsnatta mottok hun en telefon fra en mannsperson som fortalte at han ville drepe Anne Orderud Paust og hennes foreldre. Samtalen varte i nesten sju minutter. Politiet har gjennomgått vel 410 000 samtaler. Påtalemyndigheten mener Per Kristian Orderud er «180-mannen», men har ikke funnet beviser for dette. Sverre Kirkemo (Kristin og Veronicas far), Synnøve Kirkemo (søster) og Ole Robert Kirkemo (bror) skal forklare seg. Pappa Kirkemo har i avhør knyttet Per Kristian til samtalen. Lensmannsbetjent Rune Utne Reitan, ansvarlig for 180-analysene, blir et viktig vitne.

Forsvarerne: Schøitz og Sulland hevder det ikke er noe som knytter verken Veronica eller Per Kristian Orderud til samtalen. De vil så tvil om statsadvokatenes teori.

  • Juleselskap/våpenkjøp:

Påtalemyndigheten: Statsadvokatene vil forsøke å bevise at juleselskapet på Orderud gård 1999 er nøkkelen i saken. Forklaringene til Lars Grønnerød og Kristin Kirkemo Haukeland står helt sentralt. Kristin har forklart at hun kjøpte to pistoler 22-kaliber i Molde og at hun ga disse til ekteparet under juleselskapet. Flere venner av Kristin er innkalt som vitner og de bekrefter våpenkjøpet. En mann er også domfelt for å ha stjålet våpnene. Kristin har forklart at hun sto på kjøkkenet og så at Lars instruerte Per og Veronica i våpenbruk, og at de tre planla drapene. Lars sier det ikke var drapsplanlegging, men at han lærte ekteparet å bruke våpen til selvforsvar. Kristins bror, Ole Robert Kirkemo, vil vitne om at han så to pistoler på Orderud gård denne kvelden.

Ifølge forklaringene til Kristin og Veronica ble det avfyrt et vådeskudd inne i boligen. Kristin sier Veronica skjøt, mens Veronica sier Kristin skjøt. Skuddet traff et Odd Nerdrum-litografi og et bord som tidligere ble eid av en mafiatopp.

Forsvarerne: Advokatene til Kristin og Lars innkaller en rekke vitner, blant annet en rekke polititjenestemenn, som støtter opp om troverdigheten til eksparet. Over 20 venner og bekjente skal vitne, deriblant flere ekskjærester. Flere av disse har et kriminelt rulleblad. Enkelte av disse, blant andre tidligere tennisspiller Morten Rønneberg, kan ha fått kjennskap til historien rundt drapene.

  • Våpenbytte:

Påtalemyndigheten: Lars sier han byttet sin 38-kaliber revolver, kalt «Lillegutt», med en av Per Kristians 22-kalibers pistoler påsken 1999. Etter grundige undersøkelser fant politiet ut at 38-kaliberen var ett av de to våpnene som ble brukt under drapene.

Forsvarere: Forsvarerne til Lars har innkalt en ansatt ved Fjellinjens bomstasjon på Alnabru i Oslo. Bomkontrolløren og en bombillett kan bevise at Lars passerte stasjonen denne kvelden. Mobiltelefonanalyser støtter opp om dette. Advokaten til Per Kristian vil gjøre alt for å bevise at Lars bare hjalp odelsgutten med PC-en, slik Per Kristian hevder. Schiøtz vil bruke enhver anledning til å rokke ved Grønnerøds troverdighet.

  • Attentat/alibi:

Påtalemyndigheten: Statsadvokatene vil forsøke å påvise en sammenheng mellom attentatforsøkene mot Anne Orderud Paust i 1998 og drapene. Problemet er at bare Kristin og Lars er tiltalt for det ene attentatforsøket. En rekke personer på Frogner i Oslo og i Nittedal skal knytte Kristin og Lars til attentatforsøkene. Også Narve Lid, som har agentur på dynamittmerket Sollex, blir et viktig vitne. Påtalemyndigheten har gitt opp å slå sprekker i Kristins alibi, selv om de mener at det kan være konstruert. Lars Grønnerød er den eneste av de tiltalte som har fullgodt alibi drapsnatta. Ekteparet er hverandres eneste alibi. Tidligere leietaker på Orderud gård, Henrik Bjarne Bruun, og personen han bodde sammen med, hevder at ekteparet ikke var hjemme drapsnatta.

Forsvarerne: Sulland har brukt privatetterforsker Harald Olsen for å knuse Kristins påstand om at hun kjørte ut aviser drapsnatta. Olsen blir derfor et sentralt vitne. Også en rekke avisbilsjåfører fra Aftenposten må i vitneboksen.

Slektninger, blant andre Lars Martin Orderud og Harald Orderud, må fortelle om odelsguttens oppførsel i tida etter drapene. Avløseren, en bosnier, har i politiavhør forklart at Per Kristian oppførte seg merkelig før de tre ble funnet i kårboligen.

  • Sokk og sko:

Påtalemyndigheten: Politiets teori er at en av drapspersonene, sannsynligvis en dame, mistet en sokk ved kårboligen. En rekke vitner og en strikkeekspert skal forklare seg om sokken. På sokken ble det funnet hundehår. Det ble tatt blodprøver av ekteparets schæferhunder, og en genetiker skal fortelle om analysene.

På åstedet ble det funnet flere avtrykk av en skinnstøvlett av typen Marc Bohan Streetwear. Enkelte vitner, blant annet Sverre Kirkemo, hevder at Veronica har hatt slikt fottøy. Så langt har det ikke lyktes å knytte verken Kristin eller Veronica til skosporet.

Forsvarerne: Frode Sulland vil forsøke å rive ned sokkesporets autoritet ved blant annet å vise til at sokken kan ha ligget i terrenget i lang tid før drapene. Sulland ønsker også å ødelegge hundehårsporet.